Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor mye du må betale i skatt varierer fra null til 47 prosent.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 450.000 kroner gir en skatteprosent på 26,7 prosent. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 35,7 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Toppskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 43 prosent av lønnsinntekten, maksimalt 89.150 kroner i 2014. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i selvangivelsen.

Det er også et «usynlig» personfradrag på 50.400 kroner som trekkes fra. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 27 prosent.

Trygdeavgift og eventuell toppskatt påvirkes ikke av disse fradragene.

Effekten av skattefradraget er maksimalt 24.971 kroner for minstefradraget. For personfradraget er effekten 13.608 kroner. Samlet skattereduksjon blir 37.679 kroner.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten, det samme som i 2014.

Toppskatten er 9 prosent på inntekter over 550.550 kroner (527.400 kroner i 2014). Fra 885.600 kroner er toppskatten 12 prosent (857.300 kroner i 2014).

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 27 prosent. Har du en lønnsinntekt på 450.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 310.450 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget. Denne skatten blir da 83.822 kroner.

Skatteprosenter

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt. Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2015.

Lønn Skatt Netto inntekt Skatte prosent Trekk prosent
50 000 0 50 000 0,0 % 0,0 %
100 000 9 982 90 018 10,0 % 11,4 %
150 000 21 777 128 223 14,5 % 16,6 %
200 000 33 572 166 428 16,8 % 19,2 %
250 000 50 322 199 678 20,1 % 23,0 %
300 000 67 922 232 078 22,6 % 25,9 %
350 000 85 522 264 478 24,4 % 27,9 %
400 000 103 122 296 878 25,8 % 29,5 %
450 000 120 722 329 278 26,8 % 30,7 %
500 000 138 322 361 678 27,7 % 31,6 %
550 000 155 922 394 078 28,3 % 32,4 %
600 000 177 972 422 028 29,7 % 33,9 %
700 000 222 172 477 828 31,7 % 36,3 %
800 000 266 372 533 628 33,3 % 38,1 %
900 000 311 004 588 996 34,6 % 39,5 %
1 000 000 358 204 641 796 35,8 % 40,9 %
2 000 000 830 204 1 169 796 41,5 % 47,4 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 27 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med omtrent 2,5 prosentpoeng.

Lønn Lån Skatt Netto inntekt Skatte prosent Trekk prosent
50 000 100 000 0 50 000 0,0% 0,0%
100 000 200 000 7 822 92 178 7,8% 8,9%
150 000 300 000 18 537 131 463 12,4% 14,1%
200 000 400 000 29 252 170 748 14,6% 16,7%
250 000 500 000 44 922 205 078 18,0% 20,5%
300 000 600 000 61 442 238 558 20,5% 23,4%
350 000 700 000 77 962 272 038 22,3% 25,5%
400 000 800 000 94 482 305 518 23,6% 27,0%
450 000 900 000 111 002 338 998 24,7% 28,2%
500 000 1 000 000 127 522 372 478 25,5% 29,1%
550 000 1 100 000 144 042 405 958 26,2% 29,9%
600 000 1 200 000 165 012 434 988 27,5% 31,4%
700 000 1 400 000 207 052 492 948 29,6% 33,8%
800 000 1 600 000 249 092 550 908 31,1% 35,6%
900 000 1 800 000 291 564 608 436 32,4% 37,0%
1 000 000 2 000 000 336 604 663 396 33,7% 38,5%
2 000 000 4 000 000 787 004 1 212 996 39,4% 45,0%

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uførepensjon

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skattekalkulatorer:

Det er en rekke kalkulatorer du kan bruke for å beregne forskjellige skatter og avgifter.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatte- og avgiftsberegning 2015
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.