Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Overtidsskatten faller marginalt for de fleste, og litt mer for noen.

Statsbudsjettets foreslåtte skatteendringer gir også utslag i marginalskatten. Marginalskatt er skatten på den neste krona du tjener. Derfor kalles den gjerne også overtidsskatt. Men det kan like gjerne kalles en skatt på ekstrainntekt.

Den viser beskatningen på lønnen ved å jobbe litt ekstra eller å få en lønnsforhøyelse utover den generelle lønnsveksten. Og marginalskatten varierer med lønnsnivået. 

Marginalt

Gjennomgående faller marginalskatten med 0,1 prosentpoeng på grunn av reduksjonen i trygdeavgiften med nettopp 0,1 prosentpoeng, viser Smarte Pengers beregninger. Det tilsvarer 1 krone i lavere skatt per tusenlapp tjent. Mikroskopisk altså.

Økningen av nedre innslagspunkt for toppskatten gir litt større utslag i marginalskatten. Det gjelder dem som til neste år forventes å ha en lønnsinntekt noe oppunder 552.000 kroner. For lønn mellom 202.547 kroner til 552.000 beskattes den neste kronen med «bare» 35,1 prosent i 2015, men neste trinn beskattes med 44,1 prosent.

Marginalskatten er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter. Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er i 2015 på 47,1 prosent og gjelder fra hver lønnskrone over 885.600.

Eksempel: Vi tar utgangspunkt i de foreslåtte satsene for 2015. Din lønn er i dag akkurat 500.000 kroner. Du få plutselig en lønnsbonus på 52.300 for god innsats slik at ny lønn blir 552.300. Som du kan se av tabellen ligger din lønn i Trinn 5 slik at en ekstra krone tjent beskattes med 35,1 prosent helt opp til 552.300.

Så spør sjefen om du vil jobbe litt ekstra fremover mot at han øker lønnen din med nye 50.000 kroner. Som du ser av tabellen beskattes neste krone tjent over 552.300 kroner med 44,1 prosent i skatt. Kanskje det da ikke er verdt å jobbe ekstra når nesten halve lønnen forsvinner i skatt?

Marginalskattetrinnene

Dette er marginalskatten i 2014 og 2015 basert på forslagene i Statsbudsjettet. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellen.

Du kan også beregne hva en ekstrainntekt gir av skatt ved å bruke marginalskattkalkulatoren.

 

Marginalskatt på lønnsinntekt 2015
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 49.650 0,0 %
Trinn 2 49.650 – 73.446 25,0 %
Trinn 3 73.446 – 88.421 8,1 %
Trinn 4 88.421 – 202.547 23,5 %
Trinn 5 202.547 – 552.300 35,1 %
Trinn 6 552.300 – 885.600 44,1 %
Trinn 7 885.600 47,1 %
Marginalskatt på lønnsinntekt 2014
Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 39.996 0,0 %
Trinn 2 39.997 – 58.929 25,0 %
Trinn 3 58.929 – 85.614 8,2 %
Trinn 4 85.614 – 195.698 23,6 %
Trinn 5 195.698 – 527.400 35,2 %
Trinn 6 527.400 – 857.300 44,2 %
Trinn 7 857.300 47,2 %

 

Derfor blir marginalskatten i 2015 slik (Forslag i Statsbudsjettet):

0,0 % i trinn 1: 0 - 49.650 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 49.650 kroner.

25,0 % i trinn 2: 49.650 - 73.446 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 prosent av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 49.650 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

8,1 % i trinn 3: 73.446- 88.421 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget (50.400 kroner) og minimum minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

23,5 % i trinn 4: 88.421 - 202.547 kroner
Ved en inntekt på 88.421 kroner blir summen av minstefradraget og personfradraget lik lønnsinntekten. Det er dermed fra denne inntekten og oppover at du betaler skatt på alminnelig inntekt. Siden minstefradraget vokser med lønnsinntekten, gjør det at skatt på alminnelig inntekt blir redusert fra 27 prosent til 15,4 prosent. I tillegg kommer trygdeavgiften på 8,1 prosent.

35,1 % i trinn 5. 202.547 - 552.300 kroner
På denne inntekten vokser ikke minstefradraget lenger, det har nådd sitt maksimale nivå. Du betaler da trygdeavgift på 8,1 prosent og skatt på alminnelig inntekt med 27,0 prosent.

44,1 % i trinn 6: 552.300 - 885.600 kroner
Her slår første trinn i toppskatten inn med 9,0 prosent.

47,1 % i trinn 8: 885.600 og over
Det andre trinnet i toppskatten slår inn med 12,0 prosent.

 

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.