Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Statsbudsjettet: Beregn din skatteendring for 2015.

Små justeringer av skattesatser og innslagspunkt gir litt redusert skatt for mange, men størst er effekten for alle med lønnsinntekt over 552.300 kroner, i regjeringens forslag til statsbudsjett.

For eksempel gir regjeringens forslag en skattelette på 1.518 kroner for en person med 600.000 kroner i lønn.

Den største skatteletten vil de med høy formue få. Men også de med inntekter rundt 50.000 kroner får en skattelette, på grunn av økningen i frikortgrensen.

Beregn din skatteendring

Her kan du beregne din skatteendring 2014-2015.

Kalkulatoren er utarbeidet av Smarte Penger. Vi har da tatt hensyn til lønnsveksten (forutsatt 3,3 prosent), slik at alle endringer som samsvarer med forventet lønnsvekst gir reelt sett ingen endring og utgjør altså null i endret skatt.

Lavere toppskatt

Første innslagspunkt for toppskatten økes mer enn forventet lønnsvekst og gir dermed lavere skatt. Innslagspunktet økes fra 527.400 til 552.300 kroner.

Toppskattens andre innslagspunkt følger kun lønnsveksten og økes til 886.500 kroner.

Lavere trygdeavgift og høyere minstefradrag

Også trygdeavgiften (som er en del av skatt på lønn) senkes til fra 8,2 prosent til 8,1 prosent. Per 10.000 kroner i inntekt gir dette 10 kroner i lavere skatt.

Også minstefradraget er foreslått øket til 1.000 kroner mer enn forventet lønnsvekst og bidrar til ørlite redusert skatt (270 kroner).

Lavere formuesskatt

Satsen er foreslått senket fra 1 prosent til 0,75 prosent. Mens innslagspunktet for når formuesskatten utløses økes fra 1 million kroner til 1,2 millioner kroner for den enkelte og til 2,4 millioner for ektepar.

På grunn av lave ligningsverdier for boligen, slipper flertallet av skatteyterne unna formuesskatten. Med forslaget vil enda litt færre betale formuesskatt.

Skatteklasse 2 forsvinner

Ligning i skatteklasse 2 for ektepar har vært aktuell i de tilfellene hvor dette samlet gir lavere skatt enn om de hver for seg lignes i skatteklasse 1.

De som mister skatteklasse 2, vil da få inntil 6.264 kroner i økt skatt. 

Endringer i skatten på inntekt

Dette er endringene som de enkelte lønnstrinnene har.

Grunnen til den store letten for en lønn på 50.000 kroner er økningen i frikortgrensen.    

Disse tallene tar ikke hensyn til endringene i formuesskatten. De står nedenfor.

Lønn Endring
50 000 -2 513
100 000 -97
200 000 -465
300 000 -565
400 000 -665
500 000 -765
600 000 -1 518
700 000 -1 618
800 000 -1 718
900 000 -1 818
1 000 000 -1 918

 

Endringene i selve formuesskatten

Disse endringene gjelder for en ugift, som hadde et fribeløp på 1 million kroner i 2014, som økes til 1,2 millioner kroner i 2015. Med en formue på 1,2 millioner kroner, gir dette en lette på 2.000 kroner.

For dem med en formue på 100 millioner kroner blir letten på 249.000 kroner.

Formue 2014 2015 Forskjell
1 000 000 0 0 0
1 200 000 2 000 0 -2 000
1 500 000 5 000 2 250 -2 750
2 000 000 10 000 6 000 -4 000
3 000 000 20 000 13 500 -6 500
5 000 000 40 000 28 500 -11 500
10 000 000 90 000 66 000 -24 000
100 000 000 990 000 741 000 -249 000
1 000 000 000 9 990 000 7 491 000 -2 499 000

Minus betyr redusert skatt. Kilde: Smarte Penger.

 

Skatteøkninger på grunn av manglede justeringer

Det er noen satser som ikke øker i takt med inflasjonen, eller lønnsøkningen slik de egentlig skulle ha gjort. Dette gir i praksis en liten økning i skatten.

Manglende justeringer Tap
Per barn du får barnetrygd for 244
Fagforeningskontingenten 33
Foreldrefradraget (etter barn)
142
Enslige forsørgere 277

 

Barnetrygden står fast på 970 kroner i måneden. Fagforeningskontingenten står fast på 3.850 kroner. Foreldrefradraget står fast på 25.000 kroner, og 15.000 kroner for de påfølgende. Fradraget for enslige forsørgere står fast på 48.804 kroner.

Kalkulator:

Beregn din skatteendring 2014-2015
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2015 og 2014. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Beregn hva skatten blir i 2015.