Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Grensen for hva man kan tjene skattefritt økes til 50.000 kroner fra nyttår.

Frikortgrensene har vært uforandret over flere år. Men fra 1. januar endres grensen for skattefri inntekt fra 40.000 kroner til 50.000 kroner. Frikortgrensen utgjør nedre grense for skatt på lønnsinntekter. Den gjelder for alle, men i praksis er det ungdom med deltidsjobb den er mest relevant for. Med lave inntekter er det nemlig mulig å beholde hele lønnsinntekten skattefri.

Skattelettelsen for en person som i 2015 vil ha 50.000 kroner i inntekt er på 2.500 kroner.

Slik fungerer frikortet

Dersom man ikke kommer til å tjene mer enn frikortgrensen i løpet av skatteåret, kan du bestille det som kalles frikort fra Skatteetaten.Ungdommer som har skaffet seg sommerjobb eller annen ekstrajobb, må skaffe seg skattekort fra 13-års alder.

Dersom du har skaffet deg frikort, men lønnen i løpet av året overstiger frikortbeløpet, får du et skattekort med tilsvarende høyere skattetrekk på resten av inntekten din. Dersom man ikke lever er arbeidsgiver nytt skattekort når du har brukt opp fribeløpet, trekkes man 50 prosent skatt av inntekten som går over frikortgrensen.

Dette er rent skattetrekk for at myndighetene skal være på den sikre siden. Denne 50-prosent-regelen gir deg mye skatt, og du får naturligvis tilbake for mye innbetalt skatt ved skatteoppgjøret året i 2015.

Tabellen under viser marginalskatten. Dvs skatten på den neste kronen du tjener.

Trinn Lønnsintervall Skatt
Trinn 1 0 – 49.650 0,0 %
Trinn 2 49.650 – 69.650 25,0 %
Trinn 3 69.651 – 88.421 8,2 %
Trinn 4 88.421 – 207.326 23,6 %
Trinn 5 207.327 – 550.550 35,2 %
Trinn 6 550.550 – 885.600 44,2 %
Trinn 7 885.600 47,2 %

Er grensen 50.046 eller 49.650 kroner?

Det er egentlig 49.650 kroner som er den skattefrie inntekten. Når du kommer over denne grensen, får du en marginalskatt på 25 prosent. Regelen er nemlig slik at du egentlig skulle ha betalt en trygdeavgift på 8,2 prosent av inntekten. Når du kommer over 49.650 kroner må du «tilbakebetale» denne trygdeavgiften, men ikke mer enn 25 prosent av inntekten utover 49.650 kroner.

I teorien kan du tjene 50.046 kroner fordi restskatt under hundre kroner ikke skal betales. Og du må ta hensyn til renten på restskatt kommer på toppen av de 99 kronene (ca 1 prosent) og vippe beløpet over 100-kroners grensen.

Men det er praktisk umulig å lande årsinntekten på nøyaktig 50.046 kroner. Denne grensen er derfor kun en kuriositet. Det er for alle praktiske formål inntektsgrensen på 50.000 kroner du skal forholde deg til.

 

Kalkulator:

Beregn din skatteendring fra 2014 til 2015
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2015 og 2014. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.