Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er ett av flere tiltak byggeaktørene OBOS, Selvaag Bolig og NBBL mener må til for å øke boligbyggingen og dempe boligprisveksten.

De tre store aktørene innenfor byggebransjen - OBOS, Selvaag Bolig og NBBL (Norske Boligbyggelag) - har nå gått sammen for å finne frem til tiltak som de mener vil øke boligbyggingen.

Ved å få til mer nybygging håper de også at boligprisene ikke vil øke i like galopperende tempo som de har gjort de siste årene.

Fire hovedtiltak

Blant forslagene til tiltak som de tre byggebransjeaktørene nå leverer til myndighetene finner vi blant annet disse:

  • Få en egen boligminister som skal ha det overordnede ansvaret for plan- og byggesaker og for å sikre boligforsyningen
  • Skaffe flere byggeklare tomter, ved å åpne mer opp for kommunale dispensasjoner for omregulering og utnyttelsesgrad
  • Endring i forskriftene - nærmere bestemt tilbakeføre den nye byggeforskriften TEK 10 til TEK 07 i fire år. Dette for å sikre lavere byggekostnader og gi mulighet for å utrede konsekvensene av kravene fullt ut.
  • Stimuleringstilskudd til kommunene for ferdigstilling av nye boliger (foreslår 100.000 kroner per fullført nye bolig i kommunen)

I tillegg til disse fire hovedforslagene foreslår byggeaktørene blant annet at regjeringen stanser Finanstilsynets forslag om å kreve at førstegangsetablerere stiller med 15  prosent egenkapital ved kjøp av ny bolig.

- Tjener ikke på det selv

– Vi vil utfordre regjeringen til å gjennomføre strakstiltak som har umiddelbar effekt på boligbyggingen. Boligforsyning er et sentralt velferdspolitisk tema som krever handling nå. Det er viktig at regjeringen signaliserer en klar ambisjon om økt boligbygging, sier de tre aktørene i en pressemelding.

De understreker overfor Aftenposten at disse tiltakene - og da særlig det som handler om endring av de tekniske forskriftene - vil føre til mer penger i kassen for dem som utbyggere:

- Hvis vi ville maksimere profitten, har vi andre tiltak som virker bedre, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS og administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig til avisen.

Boligunderskudd i byene

Bakgrunnen for at de tre aktørene har funnet sammen for å komme frem til disse forslagene, er at regjeringen ønsker å ta grep for å gjøre med boligunderskuddet i de største byene. Kommunal- og regionaldepartementet har derfor invitert kommuner og boligbyggere til et høringsmøte.