Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ny bank inn på toppen av rentelisten.

Nye rentenedsettelser endrer hvem som er blant de billigste boliglånsgiverne. Sannsynligvis har alle som potensielt kan blant de billigste nå satt ned renten.

Les også: Her er Norges laveste lånerente nå

De fire alternativene som lå best til, og som ikke hadde justert renten har nå satt ned renten. Dette gjelder for de to avdelingsbankene i Sparebanken Øst, Boligkreditt.no og Din Bank. I tillegg gjelder dette for Gjensidige Bank, inkludert organisasjonsavtalene. 

Din Bank har nå satt ned renten til 2,95 prosent nominelt. Det er ingen etablerings,- eller termingebyrer. Effektiv rente er dermed 2,99 prosent på alle lånebeløp. Dette lånet må ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi. Det er ingen som gir lavere rente enn dette. For lån opp til 75 prosent av markedsverdien er nominell rente 3,40 prosent, effektivt 3,45 prosent. Her er det flere andre som har lavere rente. 

Boligkreditt.no har satt ned renten med 0,1 prosentpoeng til 3,14 prosent, effektivt 3,19 prosent (ingen gebyrer). Denne renten gjelder innenfor 75 prosent av markedsverdien.

Gjensidige setter ned renten med 0,2 prosentpoeng både for «egne» boliglån og i organisasjonsavtalene. Innenfor 50 prosent er renten nominelt 3,1 prosent for organisasjonsavtalene, 3,2 prosent for fordelskunder. For lån innenfor 75 prosent av markedsverdi går renten opp bare 0,1 prosentpoeng. Både organisasjonsavtalene og for fordelskundene er disse rente blant de beste.

De billigste boliglånene

Dette er de fem beste på fire forskjellige lånebeløp, og to forskjellige sikkerhetsklasser.

Se flere lånegivere med Boliglånskalkulatoren.

Effektiv rente og «Forskjell første år» blir regnet av:

  • 400.000 kroner på lån under 500.000 kroner
  • 750.000 kroner på lån fra 500.000 kroner til 1 million kroner
  • 1.500.000 kroner på lån fra 1 million kroner til 2 millioner kroner
  • 3.000.000 kroner på lån fra 2 millioner kroner

«Forskjell første år» fremkommer ved å se på renteforskjellene basert på de nominelle rentene, etableringsgebyret og termingebyret (for ett år). Dette beløpet er oppgitt til høyre i tabellen.

Lån innenfor 60 prosent av boligverdi
  Nom. Eff. Etabl. Term. Forskjell
Bank rente rente gebyr gebyr første år
Lån under 500.000 kroner    
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,73% 1 800 360 0
Din Bank 2,95% 2,99% 0 0 -240
SkagerakDirektebank 3,09% 3,35% 0 480 800
Gjensidige – Organisasjon 3,10% 3,41% 0 600 960
Oslo Pensjonsforsikring 3,30% 3,45% 1 500 170 2 830
Lån mellom 500.000 og 1 million    
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,62% 1 800 360 0
Din Bank 2,95% 2,99% 0 0 1 440
SkagerakDirektebank 3,09% 3,25% 0 480 2 970
Gjensidige – Organisasjon 3,10% 3,29% 0 600 3 165
Gjensidige Bank 3,20% 3,39% 0 600 3 915
Lån mellom 1 og 2 millioner    
Statens Pensjonskasse 2,27% 2,56% 1 800 360 0
Din Bank 2,95% 2,99% 0 0 2 940
SkagerakDirektebank 3,09% 3,19% 0 480 4 470
Gjensidige – Organisasjon 3,10% 3,22% 0 600 4 665
Gjensidige Bank 3,20% 3,32% 0 600 5 415
Lån over 2 millioner    
Statens Pensjonskasse 2,27% 2,53% 1 800 360 0
Din Bank 2,95% 2,99% 0 0 18 240
SkagerakDirektebank 3,09% 3,16% 0 480 22 920
Gjensidige – Organisasjon 3,10% 3,18% 0 600 23 340
Boligkreditt 3,14% 3,19% 0 0 23 940
           
Lån innenfor 75 prosent av boligverdi
  Nom. Eff. Etabl. Term. Forskjell
Bank rente rente gebyr gebyr første år
Lån under 500.000 kroner    
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,73% 1 800 360 0
Din Bank 3,40% 3,45% 0 0 1 560
Gjensidige – Organisasjon 3,20% 3,51% 0 600 1 360
Oslo Pensjonsforsikring 3,39% 3,55% 1 500 170 3 190
DNB – Akademikerne 3,25% 3,56% 0 600 1 560
Lån mellom 500.000 og 1 million    
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,62% 1 800 360 0
Gjensidige – Organisasjon 3,20% 3,39% 0 600 3 915
DNB – Akademikerne 3,25% 3,44% 0 600 4 290
Din Bank 3,40% 3,45% 0 0 4 815
Gjensidige Bank 3,30% 3,49% 0 600 4 665
Lån mellom 1 og 2 millioner    
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,56% 1 800 360 0
Gjensidige – Organisasjon 3,20% 3,32% 0 600 9 390
DNB – Akademikerne 3,25% 3,37% 0 600 10 140
Gjensidige Bank 3,30% 3,42% 0 600 10 890
SkagerakDirektebank 3,34% 3,45% 0 480 11 370
Din Bank 3,40% 3,45% 0 0 11 790
Lån over 2 millioner    
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,53% 1 800 360 0
Boligkreditt 3,14% 3,19% 0 0 17 940
KLP Banken 3,15% 3,22% 1 250 360 19 850
Skandiabanken 3,20% 3,25% 0 0 19 740
Gjensidige – Organisasjon 3,20% 3,28% 0 600 20 340

Du må ha en tilknytning hvis du skal ta opp lån i Statens Pensjonskasse, KLP (ikke-medlemmer får høyere rente), Oslo Pensjonsforsikring, Gjensidige Organisasjonsavtaler (NITO, Tekna, YS), og Akademikerne - DNB.

På lån innenfor 60 prosent går Din Bank og Gjensidige bare opp til 50 prosent av markedsverdien, renten er høyere hvis du går over denne grensen.

 

Se også:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglånskommentarer
Du kan lese mer om de enkelte bankenes krav i denne oversikten.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.