Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Tingretten slo fast at selger skulle ha opplyst om at bilen ikke var tilpasset norske forhold.

I en dom i Jæren tingrett slås det fast at selger må opplyse kjøper om bilen er uegnet for norske vinterforhold, skriver Forbrukerrådet.

Bilkjøper Svein Reseland fikk fullt medhold i retten, og kunne dermed hevet kjøpet av bilen, som viste seg å ikke holde mål når temperaturen kryper nedover vinterstid. Retten mente at selgeren, Skjæveland Bil AS, skulle ha informert Reseland om dette.

Bilen hadde opprinnelig blitt solgt i Frankrike i 2008, men ble bruktimportert til Norge i 2009. Bilen stod oppført i kjøpekontrakten som en Toyota Yaris Sol, men var egentlig av typen Yaris Luna Pack - et navn som ikke brukes i Norge. 

Manglet «vintertilpasning»

Da Reseland hadde overtatt - og begynte å bruke bilen - fant han ut at den tålte vinterbruk dårlig. Bilen ble undersøkt nærmere, og det viste seg at den blant annet manglet viktige spesifikasjoner som tilsvarende norske biler skal ha - nærmere bestemt noe som kalles «cold area spec». Uten denne tilpasningen blir det vanskeligere å starte bilen når det er kaldt, og det blir også vanskeigere å varme opp kupeen på vinterkalde dager.

Selv om Reseland altså fikk hevet kjøpet, må han kompensere selger for nytten han har hatt av bilen, nærmere bestemt 58 øre per kjørte kilometer.

Tap i Forbrukertvistutvalget

Opprinnelig klagde Reseland inn saken sin for Forbrukertvistutvalget, men her fikk han ikke medhold. Forbrukerrådet ønsket ikke å la dette vedtaket bli stående, og fremmet dermed saken for retten på vegne av Reseland.

– Forbrukertvistutvalget mente at kjøper tok en viss risiko ved å kjøpe en bil han visste var bruktimportert, og la liten vekt på at han kjøpte av forhandler. Vi mener at forbruker må ha et mye sterkere vern, når han kjøper av en forhandler, sier advokat Jon-Andreas Lange i Forbrukerrådet til ABC Nyheter.

Han legger til at også Reseland kjøpte av forhandler, nettopp fordi dette skal være tryggere enn å kjøpe av privatperson eller bruktimportere selv.

Risiko ved bruktimport

Vil dere anbefale at folk spør selger om bilen er egnet for norske vinterforhold?

– Dersom man kjøper bil av en forhandler, skal det ikke være behov for å spørre om slike ting. Dommen slår fast at det er selgers ansvar å opplyse om slike forhold, presiserer Lange.

Men han legger også til at det viktig å være klar over at dersom man bruktimporterer på egen hånd, er det man selv som har risikoen. Da er det også nødvendig å undersøke om bilen er egnet for norske vinterforhold, før man skriver under på kontrakten.

– Streng dom

– Dette har vært en meget spesiell sak, og det var en streng dom, forteller Kjetil Skjæveland i Skjæveland Bil AS til ABC Nyheter.

Han forteller at han før saken gikk til retten, ga kjøper tilbud om å heve kjøpet, mot at han betalte kompensasjon på én krone per kilometer som bilen hadde gått. Men dette hadde kjøper takket nei til.

– Såvidt meg bekjent skal det forøvrig være flere Toyota-modeller på norske som mangler denne vintertilpasningen, uten at det har vært mer snakk om det, legger Skjæveland til.

Bilkjøper Svein Reseland ønsket ikke å kommentere saken.