Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk om din bank har satt ned renten, og om den er stor nok.

Etter at BN Bank og Skagerak DirekteBank i forrige uke satte ned boligrenten, har også de største bankene som Danske Bank, DNB og Nordea gjort det.

Det er nå omtrent halvparten av bankene som har nedjustert rentene. Renteraset som Smarte Pengers fagøkonomer spådde har dermed i gang.

Her har vi sett på «vanlige» boliglån. På boliglån for unge (under 34 år) gir mange av bankene en noe lavere rentesats. For eksempel har SpareBank 1 Telemark en nominell rente på 2,95 prosent. Det samme gjelder SpareBank 1 Søre Sunnmøre, og Totens Sparebank. Effektiv rente ligger da fra 3,04 til 3,07 prosent.

Derfor senkes rentene

Rentenedsettelsene har kommet etter langvarig kritikk av de stadig økende rentemarginer (renteforskjellen mellom innlån og utlån). Rentemarginen steg kraftig i både 2012 og 2013 på grunn av nye kapitalkrav til bankene. For å redusere risikoen for bankene ble de pålagt å spare opp mer egenkapital (de verdiene som banken selv eier ubelånt). Bankene økte rentemarginen fra om lag 1 prosent til 2 prosent.

I dag er bankene er langt på vei til å oppfylle kapitalkravene, mens rentemarginen fortsatt ikke var nede på nivået før kapitalkravene. Etter de siste dagers rentenedsettelse begynner marginen å nærme seg «normalt» nivå. Men Smarte Pengers fagøkonomer mener det kan være rom for en ytterligere nedjustering i løpet av vinteren vil komme en rentenedsettelse til.

Vent med å bytte bank

Bankene setter ned rentene i flokk. Likevel kan ta uker mellom den første og siste banken som endrer renten. Derfor er alltid rentemarkedet noe uoversiktlig når bankene er midt i en renteendring. Bankene som er først ute bruker sin nye og lavere rente for alt den er verdt i markedsføringen. Banken ligger plutselig helt i toppen av rentebarometrene. Hvis du er for raskt ute, risikerer du at den bankene du er i setter ned rente så mye at grunnlaget for refinansiering egentlig ikke var der.

Vent derfor til de aller fleste bankene har justert rentene før du bytter. I midten av oktober har nok de aller fleste bankene gjort seg ferdig og rentelistene gir igjen en godt beslutningsgrunnlag.

Dette er de billigste

Listen tar utgangspunkt i de største bankene og bankene som var blant de gunstigste landsdekkende bankene før rentenedsettelsene nå.

I høyre kolonnen er det opplyst om banken har satt ned renten i løpet av de siste par ukene. For bankene som ikke har satt ned, er det sannsynlig at de vil justere rentene ned snart.

Det er flere långivere du må ha en tilknytning til for å få lån der. Dette gjelder:

  • Statens Pensjonskasse - er som vanlig billigst, men du må ha tilknytning der for å få lån
  • KLP Banken - du må ha tilknytning for å få de laveste rentene, ikke medlemmer får 0,25 % høyere rente
  • Akademikerne - her må du være medlem i en av underorganisasjonene
  • Gjensidige Organisasjon - her må du være medlem av NIT, Tekna, eller YS

Skagerak DirekteBank er fortsatt den billigste av dem som ikke krever noen spesiell tilknytning. Her er den nominelle renten 3,09 prosent, som gir en effektiv rente på 3,18 prosent på 2 millioner kroner. Renten gjelder på alle lånebeløp, så lenge lånet er innenfor 60 prosent av markedsverdi.

KLP Banken (med tilknytning) og Skandiabanken følger deretter. For begge gjelder det at renten er lavest når lånebeløpet er fra 2 millioner kroner.

Den gunstigste av dem som ikke har satt ned renten er Boligkreditt. For at de igjen skal bli billigst, må renten settes ned med 0,15 prosentpoeng.

Akademikerne som nå har en avtale med DNB, skal gå over til Danske Bank fra årsskiftet. Et av punktene i denne avtalen er at lånerente til Akademikerne skal ligge 0,2 prosentpoeng under nivået til Danske Bank. I så fall vil denne renten være lik den Akademikerne har med DNB i dag.  

Renter Etabl. Årlig Rente-
Bank Nominell Effektiv gebyr t.gebyr fastsettelse Satt ned?
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,55% 1 800 360 Fastsatt Ja
SkagerakDirektebank 3,09% 3,18% 0 480 Fastsatt Ja
KLP Banken 3,15% 3,24% 1 250 360 Fastsatt Ja
Skandiabanken 3,20% 3,25% 0 0 Fastsatt Ja
BN Bank 3,20% 3,28% 0 360 Fra-rente Ja
Boligkreditt.no (Spb Øst) 3,24% 3,29% 0 0 Fastsatt Nei
Eiendomskreditt 3,30% 3,34% 0 0 Fastsatt Ja
Akademikerne - DNB 3,25% 3,35% 0 600 Fastsatt Ja
Oslo Pensjonsforsikring 3,30% 3,35% 1 500 170 Fastsatt Nei
SpareBank 1 Telemark 3,25% 3,36% 2 900 480 Fra-rente Ja
OBOS-banken 3,30% 3,39% 950 420 Fastsatt Ja
Gjensidige - Organisasjon 3,30% 3,40% 0 600 Fastsatt Nei
Landkreditt Bank 3,35% 3,41% 1 000 0 Fra-rente Ja
DNB Saga 3,30% 3,42% 1 750 600 Fra-rente Ja
Nordea Premium 3,30% 3,42% 2 000 600 Fra-rente Ja
Din Bank (Spb Øst) 3,40% 3,45% 0 0 Fastsatt Nei
Gjensidige Bank 3,40% 3,51% 0 600 Fastsatt Nei
Sandnes Sparebank 3,40% 3,52% 2 000 540 Fra-rente Nei
SpareBank 1 SR-Bank 3,40% 3,53% 2 900 600 Fra-rente Ja
Storebrand Fordel 3,45% 3,56% 0 600 Fastsatt Nei
Sparebanken Vest 3,45% 3,56% 2 000 480 Fra-rente Ja
Danske Bank 3,45% 3,57% 2 200 540 Fra-rente Ja
Sunndal Sparebank 3,45% 3,57% 2 800 540 Fra-rente Nei
SpareBank 1 BV 3,45% 3,58% 2 500 600 Fra-rente Nei
SpareBank 1 Nord-Norge 3,45% 3,58% 3 500 600 Fra-rente Ja
Rindal Sparebank 3,50% 3,60% 1 500 420 Fra-rente Nei
LillestrømBanken 3,50% 3,62% 2 500 480 Fra-rente Nei
DNB 3,50% 3,62% 1 750 600 Fastsatt Ja
Fana Sparebank 3,50% 3,62% 2 000 600 Fra-rente Nei
Nordea Fordel Pluss 3,50% 3,62% 2 000 600 Fra-rente Ja
SpareBank 1 Oslo Akershus 3,55% 3,67% 875 600 Fra-rente Nei
SpareBank 1 Lom og Skjåk 3,60% 3,72% 1 750 480 Fra-rente Nei
Handelsbanken 3,60% 3,75% 3 000 720 Normal-rente Ja
Storebrand Bank 3,65% 3,78% 1 750 600 Fastsatt Nei
SpareBank 1 SMN 3,70% 3,82% 1 950 480 Fra-rente Nei

Statens Pensjonskasse vurderer ikke egen rente slik andre banker gjør. Den blir fastsatt på grunnlag av andre renter (følger normrenten).

Effektiv rente er regnet ut fra et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år.

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

Listen vil se annerledes ut hvis lånebeløpet er på 1 million kroner. Mange av bankene har forskjellige renter, avhengig av hvor stort lånet er ved låneopptak.

Du kan finne banken med de laveste rentene på forskjellige lånebeløp ved å bruke Boliglånskalkulatoren.

Hvis du bare skal se på de beste på forskjellige lånebeløp, kan du se på «Boliglån - Topplisten».

 

Se også:

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Boliglånskommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.