Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Strømleverandørene har lykkes i å lede kundene over på de dyreste avtalene. Sjekk om du har den riktige strømavtalen.

Spotpris er uomtvistelig den billigste strømavtalen, fastslår tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Spotpris har gitt hele 10 prosent lavere strømpris enn den tradisjonelle «standard variabel kraft», viser SSBs gjennomsnittstall for de siste 16 årene.

Over halvparten er forledet til dyr strømavtale

Men spotprisavtale alene er ikke nok til å sikre seg billig strøm. Kraftleverandørene har nemlig lykkes meget bra med å lede kundene bort fra de billigste spotprisavtalene man finner på  Strømpris.no og over på de dyreste spot-avtalene deres, som naturligvis er holdt utenfor Konkurransetilsynets prisliste.

Tall fra NVE viser at over halvparten av husstandene er ledet over på de dyreste strømavtalene, avtalene som er holdt utenfor Konkurransetilsynets gjennomsiktige prissammenligning på nett.

NVE konkluderte tidligere i måneden med at forbrukerne betaler nesten en milliard for mye for strømmen på grunn av de dårlige strømavtalene de pådyttes. 

strompris graf
strompris graf
 
 

Forbrukerrådet gikk tidligere i måneden ut og mente at kraftselskapene fører kundene bak lyset med de overprisede strømavtalene. Kritikken er ikke begrenset til små nykommere. Også de store og «seriøse» kraftselskapene leder kundene over på de fordyrende strømpakkene.

Sjekk din spotprisavtale

Konkurransetilsynets liste er en sikker oversikt over de beste spotprisavtalene. Men har du i dag en av de dårlige spotprisavtalene som er holdt utenfor Konkurransetilsynets prisliste, finner du naturlig nok ikke din avtale der. Da kan du benytte Smarte Pengers spotpriskalkulator for å sammenligne din strømavtale med de beste spotprisavtalene. Den viser nemlig en vurdering av de dårlige avtalene også. Har du en slik? Bytt!

Derfor dukket det opp kreative strømprodukter

Fortjenestemarginene kan komme ned i under null. Det er flere som tilbyr avtaler med null i påslag til spotprisen. I tillegg må leverandøren betale for grønne sertifikater.

I takt med at stadig flere husstander har oppdaget den billige spotprisen, har leverandørenes fortjeneste på strøm kommet under et voldsomt press. Særlig var dette gjeldene etter at alle strømpriser ble offentliggjort på Konkurransetilsynets nettsider. Da ble markedet gjennomsiktig og prisene enkle å sammenligne.

Sleipe triks

Den svært lave eller fraværende fortjenesten på spotpris-avtalene presset frem flere kreative løsninger hvor målet har vært å øke fortjenestemarginen på strømmen. Sagt på en annen måte: kundene skulle velge dyrere strøm. Strøm med prisgarantier og såkalte fordelspakker dukket opp.

Smarte Penger har tidligere vurderte både garantiene og fordelspakkene og konklusjonen er klar: Styr unna. Garantiene har formuleringer som gjør at produktet ikke sammenlignes med de aller billigste i markedet. Og fordelspakkenes innhold er unødvendig og overpriset. Tynn suppe rett og slett.

Noen av kraftleverandører lokker med billig-produker som kommer høyt ut på Konkurransetilsynets liste. Men så snart en kunde velger det, blir vedkommende oppringt og overtalt til å bli over på et dyrere strømprodukt. Den billige strømavtalen kalles lynavleder-produkter innad i bransjen. De skal lede kunden inn og videre over på de dyreste produktene. Noe både NVE og Forbrukerrådet bekrefter at kraftselskapene har lykkes med.

Andre kraftleverandører benytter et annet sleipt triks som neppe noen kunder forstår konsekvensene av. Konkurransetilsynets har en standardiserte måte å beregne spotprisen på slik at den skal bli sammenlignbar mellom tilbyderne. Enkelte kraftleverandører holder seg unna denne metodikken og beregner et vektet snitt som gir en høyere spotpris (fordi forbruket er høyest når prisen er høyest på døgnet). Slike avtaler er diskvalifisert fra Konkurransetilsynets prisliste, men lovlig å selge.

Rådet fra Smarte Penger er: Ikke stol på en strømavtale som ikke finnes på konkurransetilsynet.no

Flere kraftleverandører har også opprettet et nytt billig-produkt som kan skinne på Konkurransetilsynets prisliste, mens de gamle kundene holdes igjen på en dyrere avtale. Smarte Penger har også registrert at flere tilbydere faktisk har økt prisen for de gamle kundene «som likevel ikke følger med» for å kunne gi en konkurransedyktig pris til nye kunder.

Slik finner du billigst strøm uten unødvendige påslag

  • Gå inn på Strømpris.no.
  • Velg bare faktureringsmåten «Etterskuddsvis»
  • Velg avtaletype «Markedskraft/spotpris»
  • Velg den billigste tilbyderen


VIKTIG: Etter noen uker vil antagelig tilbyderen ringe deg opp for å lede deg over på en dyrere strømavtale med en såkalt fordelspakke eller prisgaranti (en strømavtale som naturligvis ikke er kvalifisert for Konkurransetilsynets liste). Gode argumenter om at det koster lite i måneden og smarte forsikringer, etc, skal du lukke ørene for. Du skal si «nei» og fortsette med opprinnelig avtale som du valgte på Konkurransetilsynets liste.

Det er per i dag fire leverandører som har etterskuddsvis fakturering, og som tar null i påslag. Dette er:

Gudbrandsdal Energi - Kvitfjell World Cup Social Spot 

Kraftinor - Kraftinor Lavpris Mobil

Lærdal Energi - LE espot

Rauma Energi Kraft - Spot web

 

Kalkulatorer:

Spotpriskalkulator
Kalkulatoren viser priser fra de landsdekkende leverandørene av spotpris.

Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.