Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Aksjefondene som i praksis gir lavest skatt gir også bankene og forvalterne de laveste gebyrinntektene.

Bare 5 prosent av nordmenns aksjefondsformue er plassert i lavkostnads-aksjefond, såkalte indeksfond (se forklaring under), viser ferske tall fra VFF. Resten er plassert aksjefond med høye kostnader. Ved lang sparehorisont gir normalt indeksfondene lavere skatt enn de aktive fondene. Har du svært lang sparehorisont, typisk ved sparing til pensjonen, tilsvarer skattereduksjonen hele 16 prosent bedre avkastning, viser Smarte Pengers beregninger.

Dette er aktive og passive aksjefond

  1. Aktive aksjefond. Slik fond har et forvaltermiljø som forsøker å lete etter aksjer som skal gjøre det bedre enn børsen. Noen klarer det, andre ikke. Over tid er det ekstremt få som klarer det.
  2. Indeksfond. Aksjefondet aksjesammensetning avviker svært lite fra referanseindeksen. De rene indeksfondene forvaltes slavisk i forhold til den indeksen de skal følge. Fondets jobb er å følge denne indeksen tettest mulig. Med samme referanseindeks vil forskjellen i avkastning sett over tid være lik kostnadsforskjellene. Indeksfondene er de desidert billigste fondene. Gebyrene er normalt 70-90 prosent lavere enn i aktive aksjefond.

Derfor blir det lavere skatt

Alle typer aksjefond beskattes i utgangspunktet på samme måte. Skatten betales det året aksjefondsandelene selges. Dermed utsetter du skatten. Den utsatte skatten reinvesteres i aksjefondet og gir deg økt avkastning underveis. Er det svært mange år frem til du planlegger salg, blir effekten av skatteutsettelsen stor.

Men de aktive aksjefondene mangler en egenskap for å kunne utsette skatten i hele spareperioden. Du blir antagelig «tvunget» til å selge dem underveis og dermed utløse skatt.

De aktive aksjefondene varierer i prestasjon avhengig av forvalterdyktighet og flaks. Det betyr at noen vil gjøre det veldig bra og toppe listene. Og det er disse som typisk nok velges av småsparerne. Men aksjefondene med topprating, mister etter hvert piffen, viser all tilgjengelig forskning på fagfeltet.

Hovedforklaringen til topplasseringen er flaks. Noe kan skyldes en dyktig forvalter, men etter hvert utvannes filosofien, fondet vokser seg så stort at filosofien ikke lenger kan gjennomføres eller forvalteren slutter. Forskningsresultatene på feltet er uansett ganske nådeløse. Toppfondene forblir ikke toppfond. Og da bør du selge deg og bytte ut det aktive aksjefondet med et nytt toppfond. Og slik fortsetter det. Og hver gang man selger seg ut, beskattes gevinsten. Ved å gå ut og inn av aksjefondene forsvinner mye av utsatt-skatt-effekten.

Indeksfondet hverken overprester eller underpresterer i forhold til børsen slik som de aktive. Indeksfondet kan derfor eies helt til pengene skal brukes, typisk ved pensjonsalder. Dermed blir det større effekt av utsatt skatt.

Over tid gjør indeksfondene det best, men i øyeblikksbildet er alltid noen aktive aksjefond øverst på listen som skinner. Lar du deg blende, viser historikken at du på et eller annet tidspunkt må skifte det ut.

89.000 kroner i forskjell

Vi har tatt utgangspunktet i et sparebeløp på 100.000 kroner. Tidshorisont er 30 år.

Alternativ 1 er å la pengene stå i et indeksfond i hele perioden.

Alternativ 2 er å la pengene stå i et aktivt aksjefond som skiftes ut hvert femte år.

Forskjellen i utsatt-skatt-effekten utgjør 89.000 kroner ved sparehorisontens slutt, viser Smarte Pengers beregning. Se grafen.

I beregningene har vi ikke tatt hensyn til kostnader. Tar vi hensyn til kostnader kan du i et indeksfond forvente noe høyere avkastning sammenlignet med et gjennomsnittlig aktiv aksjefond.

 

Les mer om aksjefond:

Skatteregler fond

Krav til aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Forvaltningsstil i aksjefond

Måltall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.