Lånekassen gjør om hele eller deler av stipendet til lån for denne gruppen, fordi de har hatt for høy inntekt, formue eller trygd.

35.400 personer får nå kutt i stipendet fra Lånekassen. Alle ligningstall ble klare fra Skatteetaten nå i oktober, og Lånekassen har derfor kunnet sjekke om noen av låntakerne har hatt for høy inntekt, formue eller trygd i 2010.

Nærmere bestemt har 22.100 studenter fått redusert stipendet på grunn av inntekten, 7.400 på grunn av formuen og 7.000 på grunn av trygdeytelser.

– De siste årene har det vært en trend at flere studenter har formue over fribeløpet, mens færre får redusert stipendet på grunn av høy inntekt. Denne trenden fortsetter også i år, sier Solbjørg Sørensen, fungerende informasjonsdirektør i Lånekassen i en pressemelding.

Hadde formue på 408 mill.

I 2010 var den øvre inntektsgrensen for studenter 136.061 kroner, mens formuegrensen var på 269.168 kroner.  De som hadde en høyere inntekt - eller høyere formue - får nå stipendkutt.

Én av studentene som nå får omgjort stipend til lån tjente 3,8 millioner kroner i 2008, mens en annen student viste seg å ha 408,7 millioner kroner på bok - og får også kutt i stipendet.

- Forberedt på stipendkutt

Ifølge Sørensen er de fleste studenter klar over disse beløpsgrensene, og bør dermed være forberedt på stipendkuttet.

I utgangspunktet er det slik at 40 prosent av lånet blir gjort om til utdanningstipend, når studenten består eksamen. Men de som har tjent for mye, eller har for mye i formue, vil altså få stipendet omgjort til lån igjen.

I 2011 er beløpsgrensene på 140.823 kroner for inntekt og 278.589 kroner for formue.

Klagemulighet

Dersom du mener at omgjøringen er feil, kan du klage på vedtaket om omgjøring. I så tilfelle må du sende skriftlig melding - med en begrunnet klage - til Lånekassen innen tre uker fra du fikk brevet «Stipend er gjort om til lån».

Dersom det er beløpene du er uenig i, må du ifølge Lånekassen henvende deg til Skatteetaten, da det er her de har hentet tallene.

Så mye kuttes stipendet med

Dersom du tror du risikerer å få kutt i stipendet, kan du regne ut hvor stort kuttet blir med vår Stipendreduksjon-kalkulator.

Hvis du har barn født i 1995 eller senere skal du bruke denne kalkulatoren.

 

Se også:

Reduksjon av studielån og stipend