Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Stadig flere dropper bruktbilkjøpet og velger heller splitter ny elbil.

I 2013 utgjorde elbilsalget bare 3 prosent av nybilsalget. Hittil i år utgjør elbilene hele 15 prosent av nybilsalget, viser tall fra OFV. Denne kraftige dreiningen forrykker markedet for brukte bensin- og dieselbiler. Særlig gjelder dette kompaktklassen hvor elbilsalget nå utgjør hele 25 prosent.
Ferske tall fra Norges «offisielle» bilprisstatistikk, Rødboka, viser økt verdifall for bensin

- og dieselbiler som konkurrerer i samme klasse som elbiler.

-VW Golf er et eksempel på en modell som merker effekten av elbilsalget. El-golfen utgjør hele 40 prosent av solgte VW Golf hittil i år. Gunstige priser på el-bil gjør at mange som planla å kjøpe en pent brukt Golf diesel/bensin i stedet valgte en splitter ny el-Golf. Det samme poenget gjelder de øvrige merkene i kompaktklassen, sier Geir Kristoffersen, daglig leder i Rødboka AS.

Kristoffersen er trolig den personen i Norge som vet mest om verdifall på bil. Rødboka er bilbransjens svar på Statistiske sentralbyrå. De fleste bilforhandlere i Norge benytter deres verdifalls-tall ved beregning av innbyttepris. Rødbokas prisberegningskalkulator for privatpersoner er også den Smarte Penger tidligere har vurdert til å være den beste i markedet.

Kristoffersen trekker frem stadig mer prisgunstige elbiler som hovedforklaringen til verdifallet på bruktbil. Likevel er det flere faktorer som også har bidratt til verdifallet, ifølge Kristoffersens prisanalyser:

  • Elbil
  • Teknologiskifte
  • Bruktimporten
  • Bedre nybilgarantier
  • Stadig høyere verkstedpriser

Alle faktorene tar litt av luften ut av det eksisterende bruktmarkedet, som da mister noe av trøkket og prisene faller noe mer enn de «burde». For nybilkjøperen betyr det økt verdifall.

Hva er billigst? El-bil eller vanlig bil. Elbil-kalkulator hjelper deg.

Teknologiskifte

Fra 2007 ble det innført endringer i bilavgiftene. CO2-utslipp og bilens vekt ble høyt avgiftsbelagt.
Kristoffersen forteller at norske importører ba fabrikkene laget modeller tilpasset det nye avgiftssystemet. I tillegg har det vært en generell utvikling i retning av mer effektive motorer. Det vil si motorer med samme ytelse som før, men med lavere CO2-uslipp og vekt og dermed lavere avgifter. Særlig gjelder dette Volvo, Ford og Mazda, som i dag har svært moderne motorer. Suzukis motor er kanskje den som henger lengst etter.

-Alt dette har gitt stadig mer prisgunstige nybiler og bidratt til at de utgående modellen er blitt mindre attraktive, sier Kristoffersen.

Bedre garantier
-Stadig forbedringer i nybilgarantien de siste årene har gitt økt trygghet og har gjort nybil enda litt mer attraktiv, Kristoffersen. Bruktbilgarantiene har til sammenligning stort sett vært uforandret.

Kjøpe ny eller bruktbil? Bilkjøpskalkulatoren hjelper deg.

Høyere verkstedpriser

Fra 2007 og frem til i dag var den årlige prisøkning for nybil bare 0,8 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Reparasjon og service har til sammenligning steget fem ganger så kraftig. Stadig dyrere reparasjonener belastes i størst grad bruktbilkjøperen. Bruktbilholdet blir dyrere.

Når nybilprisene nesten står stille, betyr det at bruktbil blir litt mindre attraktivt og nybil litt mer attraktivt. Konsekvensen av at noen færre ønsker seg bruktbil og at bruktverdien på bilen faller litt enn før.

Eldre elbiler raser i verdi

Elbiler faller enda mer i verdi enn tradisjonelle biler, ifølge Rødbokas prisberegninger.
-I begynnelsen var konkurransen i Norge svak for elbiler og bransjen kunne ta ut store marginer. Etter hvert har konkurransen økt og elbilene har blitt mye billigere. Elbiler kjøpt noen år tilbake har derfor falt mye i verdi, i gjennomsnitt 10 prosentpong mer enn bensin/diesel-bil, sier Kristoffersen.

PS: Teslas gode bruktpriser er trolig et forbigående fenomen som er over når markedet er i balanse igjen.

 

Kalulatorer:

Elbilkalkulator
Sammenligner kostnadene ved å eie en el-bil mot en vanlig bil.

Kjøpe ny eller bruktbil kalkultorSammenligne nybilkjøp med kjøp av en tilsvarende brukt.

Bilmodellvalgkalkulator
Beregner besparelsen ved å gå én bilmodellklasse ned.

Bilkostnadskalkulator
Beregner de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter for bil.

Billånskalkulator
Viser «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.