Boliglånsrentene faller trolig neste år. Mot Norges Banks vilje.

Sentralbankene i Europa har senket renteprognosene den siste tiden, og på torsdag fulgte også Norges Banks opp med å skyve tidspunktet for neste renteheving  ut i tid. Først om to år planlegger Norges Bank å heve renten svakt fremkom det av rentemøtet.

For neste år viser Norges Banks prognose uforandret styringsrente. Også det frie rentemarkedet priser inn uforandret markedsrenter (swap-renter) neste år. Likevel mener fagøkonomene i Smarte Penger at en nedgang i boliglånsrentene til neste år er det mest sannsynlige (målt som et gjennomsnitt av årets boligrente og neste års).

Fallende rentemargin gir lavere rente

Årsaken er rentemarginen i Norge. Den har nesten doblet seg de siste årene etter at bankene ble pålagt å øke egenkapitalen for å redusere konkursrisikoen. På torsdag denne uken uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen at norske banker er nær ved å oppfylle de såkalte kapitalkravene. Sagt med andre ord: Bankene er ferdige med jobben og behøver ikke lenger ekstraordinært høye marginer lenger.

Tidligere denne uken senket SkagerakDirektebank boliglånsrenten med 0,35 prosent. Et forvarsel om kommende rentenedsettelser. Mange banker sitter på gjerdet og venter på at markedslederen DNB skal være først ut av de store.

Gjennomsnittlig boliglånerente faller med 0,5 prosentpoeng til på 3,3 prosent neste år, ifølge Smarte Pengers beregninger. De påfølgende årene er den forventet å stige svakt. Rentene mellom bankene varierer stort og vil fortsette med det. Det betyr at noen banker vil tilby en rente godt under dette til neste år. Kanskje vil vi se to-tallet hos de beste?

Grafen viser en renteprognose for boliglån utarbeidet av Smarte Penger. Den tar utgangspunkt i Norges Banks prognose for styringsrenten. Grafen over boliglånsrenten er basert på  bankenes rentemargin og at den faller med 0,5 prosentpoeng neste år. Som du ser av grafen er Norges Banks styringsrente forventet å være uendret neste år. Likevel viser boliglånsrenten nedgang til neste år fordi dagens høye rentemargin etter hvert settes under press.

Norges Bank vil forhindre lavere boligrente

Norges bank har ikke signalisert ønske om lavere boliglånsrente. Banken frykter det kan bidra til ustabilitet. Dersom bankene senker lånerenten utover høsten og vinteren kan det derfor meget godt tenkes at Norges Bank øker styringsrenten i forsøk på å reversere nedgangen i boliglånsrenten.

Fagøkonomene i Smarte Penger tviler likevel på at Norges Bank evner å heve boliglånsrentene særlig på denne måten. Markedsrentene, særlig gjennom innlån fra utlandet, er blitt stadig mer styrende for boliglånsrentene enn Norges Banks offisielle styringsrente.

Så mye reduseres renteutgiftene dine

Tabellen under viser endringene i de årlige renteutgiftene etter skatt sammenlignet med i år.

Eksempel: Har du et boliglån på 2 millioner, blir dine renteutgifter (etter fradraget i skatten) 6.400 kroner lavere i 2015 enn i 2014. Mens i 2015 er renteutgiftene dine bare 3.597 kroner lavere enn i 2014.

Dette er kun en prognose, som avhenger av at Norges Banks prognose treffer, og at vår spådom om fall i rentemargin slår til.

  Endring i låneutgifter
Lån 2015 2016 2017
4 000 000 -12 800 -7 194 -1 190
3 000 000 -9 600 -5 396 -893
2 000 000 -6 400 -3 597 -595
1 000 000 -3 200 -1 799 -298

 

Kalkulatorer:

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Refinansieringskalkulator
Her ser du hvor mange dager det tar før du har tjent inn kostnadene ved refinansiering.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.