Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En iPhone holdes i hånden i en butikk.

Å takke ja til trygghetsforsikring når du kjøper mobil blir svært kostbart over tid.

Statistisk må du totalskade en middels dyr mobil mer enn 21 ganger gjennom livet for at trygghetsforsikringen skal lønne seg! Det viser Smarte Pengers beregninger.

I de aller fleste elektronikkforretningene blir du spurt om du vil ha en trygghetsforsikring, eller en trygghetsavtale. Du gjør lurt i å legge bort bekymringen for at iPhonen skal knuses eller mistes i sjøen. En kjølig matematisk tilnærming til kostnaden og risikoen vil spare deg mange tusenlapper gjennom ditt liv.

Se tabell lengre ned i artikkelen om prisene på trygghetsforsikring.

Ekstremt dyrt å forsikre et og et produkt

- Det er ekstremt dyrt å forsikre ett og ett produkt gjennom trygghetsforsikring. Skulle du gjort det samme med resten av tingene dine, ville du betalt minst 50.000 kroner i året i forsikringspremier, sier Rune Pedersen, ansvarlig redaktør i Smarte Penger.

De såkalte trygghetsforsikringen har fått sin fortjente dose kjeft. Elektrokjedene har derfor lagt om markedsføringen.

-Tidligere profiterte butikkene på at kundene ikke var oppmerksomme på at forbrukerkjøpsloven, innboforsikringen og reiseforsikringen dekket de fleste hendelsene produktene kunne rammes av. Kjedenes nye grep er å fremstille trygghetsforsikringens dekningsomfang til å være mye større enn forsikringene og lovverket som du allerede beskyttes av, sier Pedersen.

Elektrobutikkene viser i sine plansjer at trygghetsforsikringen har ingen eller lav egenandel, mens innboforsikringen din har egenandel.

Utsagnet er for så vidt korrekt, men her tilbakeholder de et svært relevant poeng. Dersom huset ditt brenner ned, utsettes for tyveri eller vannskade (sprukket ledning, lekkasje fra tak, etc. Og altså ikke velte et glass med vann), vil forsikringsoppgjøret inneholde flere eiendeler enn bare hårføneren du kjøpte. Dermed utløses egenandelen uansett. Hårføneren påvirkr derfor ikke egenandelen.

- Å påstå at du sparer deg egenandel ved brann, tyveri og vannskade er utspekulert ordbruk, sier Pedersen.

Elektrokjedene reklamerer også med at trygghetsforsikringen gjelder i hele verden, mens dine private forsikringer ikke gjør det. Innboforsikringen gjelder naturligvis ikke når du er på ferie på Kypros, men reiseforsikringen gjelder i utlandet. Og den er i de fleste tilfellene uten egenandel.

Enkelte kjeder argumenterer med at trygghetsforsikringen gir deg rettigheter etter at garantien er utløpt.
- Ingen av forsikringene gjelder lengre enn det som er dekket av forbrukerkjøpsloven. Derfor er garanti-argumentet betydningsløst, sier Pedersen.

Forbrukerkjøpsloven gir deg muligheten til å reklamere på varen i to eller fem år, avhengig av hva slags produkt det er snakk om. Dersom det oppstår en feil på produktet ditt innenfor denne tidsrammen, har du krav på å få en tilsvarende vare, eller gratis retting av feilen. Les mer om klage på varekjøp her

På reiseforsikring er du sikret mot tyverier. Her er de i de fleste tilfellene ingen egenandel. Så selv om trygghetsforsikringen gjelder for hele verden, gir ikke trygghetsforsikringen noen ekstra tyveriforsikring. Men uhellene dekker den i hele verden.

En trygghetsforsikring eller trygghetsavtale gjelder, dersom produktet ditt for eksempel blir slått ut av et lynnedslag, får en vannskade eller faller i bakken. Kan ikke produktet repareres, skal du få tilsvarende eller nyere modell av produktet. Egenandelen er null eller lav, men for mobiltelefoner er den gjerne 500 kroner.

Så mye koster det egentlig

Trygghetsforsikringene koster gjerne årlig 10-20 prosent av varens pris. Dersom du teller opp alle gjenstander du eier som kan utsettes for uflaks, beløper verdiene seg til minst 500.000 kroner. Skulle du trygghetsforsikret alle disse en og en, til 10 prosent av prisen årlig, hadde det kostet deg 50.000 kroner årlig!!!

Små uhell inntreffer, men de begrenser seg likevel til noe få hendelser. Beviset for det er at det aldri ville ha lønt seg å forsikre samtlige av dine eiendeler for 50.000 kroner i året.

Du betaler for andres mobil-svindel

I det lange løp vil trygghetsforsikring fordyre livet ditt. Enhver forsikring er ikke annet enn et spleiselag hvor de som ikke rammes betaler for dem som rammes. Men i tillegg dekker medlemmene inn kostnadene og fortjenesten til forsikringsselskapet og elektrobutikken, samt svindel. Når iPhone lanserer ny modell, øker uhellene påfallende. De ærlige kunder betaler naturligvis også det gildet.

Forsikring er derfor ikke et null-sum-spill. Forsikringskundene vil i sum alltid betale inn mer enn de får utbetalt. Rune Pedersns råd er klart:

Forsikringens prinsipp er at du skal kunne kjøpe deg fri fra konsekvenser du ikke tåler, f.eks at boligen brenner ned. Derfor er det fornuftig at forsikringen over tid fordyrer boligen litt. Bruk heller pengene på uføreforsikring dom er betydelig viktigere. Blir du arbeidsufør, taper du flere hundre tusen kroner hvert år resten av dit liv!

- Småforsikringer er forsikring mot irritasjon. Og der er svært dyrt. Elkjedene spiller på vår iboende angst mot hendelser som kan sette oss i dårlig stemning. I det lange løp er det betydelig billigere å tenke pytt, pytt, og kjøpe nytt produkt eller reparerer det for egne penger, sier Pedersen.

Må ødelegge mobilen 21 ganger gjennom livet for å gå i null

Her har Smarte Penger hentet en del priser på trygghetsforsikringer i Elkjøp og Expert.

Prisen på forsikringen er gjerne høyere jo lavere pris produktet har. Normalt er den høyere på ting man frakter omkring, som mobil og laptop, og lavere på stasjonære ting, som for eksempel kjøleskap.

Hva forsikringen koster for et produkt (på nett) ser du enten når du går inn på detaljsiden for produktet, eller i kassen.

Under har vi regnet om prisen på trygghetsforsikringen til en årlig pris. Om du ønsker løpende å forsikre et produkt, ser du av tabellen hvor mange år det tar før du har betalt varen to gangen, dvs at forsikringen har kostet like mye som varen.

Så hyppig må uhellene inntreffe for ikke å tape på forsikringen
  Pris på vare Pris pr år trygghets-forsikring Antall år før du betaler varen to ganger
Hårføner 149 100 1,5
Mobil (Samsung) 3495 1199 2,9
Mobil (iPhone) 6590 1399 4,7
Bærbar PC 2 år 3799 709 5,4
Bærbar PC 1 år 3799 480 7,9
Kamera 2199 210 10,5
Barbermaskin 1399 110 12,8
Du må altså totalødelegge Samsung-mobilen hvert 3. år for å gå i null på forsikringen. Gjennom et voksent liv må du totalødelegge mobilen 21 ganger gjennom livet før forsikringen er lønnsom.
Kilde: Smarte Penger.

 I beregningene over er det ikke tatt hensyn til egenandelene som gjelder for noen av produktene. Det er heller ikke tatt hensyn til at ved erstatning av ny vare kommer ikke elde til fradrag. I sum utligner disse to effektene hverandre i stor grad, slik at tabellen er gjeldende.

I virkeligheten utløper forsikringen og man er uten forsikring en periode. Tabellen viser den teoretiske sannsynligheten dersom man hele tiden var forsikret.

Kun en gruppe som bør vurdere trygghetsforsikring

Det finnes ett unntak. Disse forsikringen skiller ikke på personlige egenskaper. De koster det samme om du er en kløne eller petimeter.  Vet du at du ofte mister en mobiltelefon i vannet eller gulvet er en slik forsikring mer verdt. Det er vel også mer sannsynlig at en 15-åring har et uhell med mobiltelefonene enn en 60-åring.