Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi har vurdert hvilke billån som er best i landet akkurat nå.

I denne testen er det bare ekte billån som er med. Det vil si at lånet har pant i bilen. I vurderingen har vi sett på rentene innenfor tre sikkerhetsklasser:

  • Mer enn 35 prosent egenkapitalandel
  • Mellom 20 og 35 prosent egenkapitalandel
  • Null egenkapital

I vurderingen teller også både vanlige billån og såkalte klimalån (grønne lån). Noen långivere gir nemlig lavere rente på billån der bilen er definert som miljøvennlig. Med dagens salg av el-biler og hybridbiler blir disse lånene stadig mer aktuelle.  Det er likevel klart flest lån til vanlige biler, slik at disse teller mer.

Prisen på billånene (pant i bilen) avhenger av egenkapitalandelen, der skillet går på . De fleste skiller mellom 35 prosent egenkapital, 20 prosent, og ingen egenkapital. Gjennomsnittlig skiller det omtrent 1,2 prosentpoeng mellom en egenkapitalandel på 35 prosent, og på null.

Du kan se alle rentene i Billånskalkulatoren. Da kan du på hvem som er billigst med forskjellige lånestørrelser, og ulik andel egenkapital.

Klimalån / grønne lån

Du kan få billigere lån hos noen av långiverne hvis bilen er miljøvennlig. For at du skal få et klimalån til kjøp av bil må bilen tilfredsstille visse kriterier.

Dette er kravene for at bilen skal bli definert som miljøvennlig:

  • Bilen slipper (bensin, diesel med filter, hybrid) som slipper ut mindre 120 g/km.
  • EL-biler
  • Etanolbil E85
  • Natur- og biogassbiler

Finaleheatet

Det er ingen som peker seg ut ved å ha det beste billånet i alle forutsetninger. Hvilken långiver som har den laveste effektive renten avhenger av størrelse på lånet, og grad av egenkapital.

Slik er de effektive rentene på finaleheatet med Skandiabanken, NAF (DNB), og Gjensidige Billån Medlem. Her er det regnet ut effektive renter på to ulike beløp med tre ulike egenkapitalandeler.

Effektive renter på 100.000 kroner Effektive renter på 300.000 kroner
Långiver 35% EK 20% EK 0% EK 35% EK 20% EK 0% EK
Skandiabanken 5,45% 5,45% 7,20% 5,45% 5,45% 7,20%
Skandiabanken Grønt lån 5,00% 5,00% 6,55% 5,00% 5,00% 6,55%
NAF Billån 6,72% 7,98% 8,51% 5,31% 6,56% 7,09%
NAF Klimalån 6,41% 7,40% 8,03% 4,99% 5,98% 6,62%
Gjensidige Billån Medlem 6,59% 7,28% 7,97% 5,37% 6,05% 6,73%

Skandiabanken

Det er gebyrfriheten som er det sterkeste kortet for Skandiabanken. Selv om den nominelle renten er høyere enn mange av de andre, blir den effektive renten lavere enn de fleste. En annen positiv ting er at Skandiabanken også gir billigere lån til miljøbiler.

På grunn av gebyrfriheten (null i både etableringsgebyr og termingebyr) er Skandiabanken relativt sett gunstigst jo mindre lånet er.

På den negative siden er at de har et skille på 75 prosent av kjøpesummen, ikke 80 prosent som de andre. I intervallet 75 til 80 prosent av kjøpesummen vil den effektive renten gå opp med 1,75 prosentpoeng.

NAF Billån (lån i DNB)

NAF Billån har en kampanjerente akkurat nå på lån med minst 35 prosent egenkapital. Normalt er renten noe høyere (dette gjelder også andre billån fra DNB).

Relativt sett er NAF best på større lån. NAF tilbyr også lavere rente på klimalån, noe som teller positivt.

Fordelskortet (NBBL), og Akademikerne har også avtale med DNB, men samlet sett vurderer vi NAF som hårfint best av disse tre avtalelånene. 

At du må være medlem av en organisasjon teller negativt, selv om den er åpen for alle å melde seg inn i.

Gjensidige Billån Medlem

Dette er en avtale som omfatter yrkesorganisasjonene NITO, Tekna og YS.

Dette lånet er gunstigst ved forholdsvis høye lån, og 20 prosent eller ingen egenkapital ved bilkjøpet.

En negativ ting er at de gir ikke lavere rente til miljøvennlige biler. Her er det også nødvendig å være medlem av en yrkesorganisasjon, noe som gjør at den ikke er åpne for alle.

Skandiabanken best i test

Det er ingen suveren seier. Spesielt på de større lånene vil andre långivere ha lavere effektiv rente. Men samlet sett er har Skandiabanken det beste billånet. En annen positiv faktor er at Skandiabanken har hatt gode vilkår på billån lenge.

Selv om Skandiabanken er testvinneren på billån, betyr ikke det at du skal velge Skandiabanken uansett. Skal du for eksempel låne 350.000 kroner innenfor 77 prosent av kjøpesummen kommer Skandiabanken ganske langt ned på listen.

Du kan sjekke hvilken långiver som kommer best ut ved ulike beløp og egenandeler med Billånskalkulatoren.

De billigste lånene med ulike forutsetninger

Dette er de 5 beste lånene med fire ulike forutsetninger for lånene. Her er det tatt med de 5 beste både for vanlige billån og klimalån. For alle lånene gjelder det effektiv rente er regnet med at annuitetslån, med nedbetalingstid på 5 år.

Som du ser veksler det på hvilke långivere som har de laveste effektive rentene.

Lånestørrelsen avgjør hvilken långiver som er billigst. Ikke fordi den nominell renten endrer seg med lånestørrelsen, men fordi betydningen av etablerings- og termingebyrer slår inn forskjellig. De tre billigste lånene har verken etableringsgebyrer eller termingebyrer. Den effektive renten blir da lik på alle beløp. På de andre lånene vil den effektive renten bli lavere jo større lånene er.

Listen er sortert etter effektiv rente.

35 prosent egenkapital, 100.000 kroner i lån
Vanlig Renter Etabl. Årlig
Bank Nominelt Effektivt gebyr t.gebyr
Skandiabanken 5,32% 5,45% 0 0
Fordelskortet Billån (NBBL) 4,50% 6,45% 1 160 720
YX VISA (AS Financiering) 4,70% 6,54% 1 400 600
Gjensidige Billån Medlem 4,65% 6,59% 1 650 600
Akademikerne (DNB) 4,50% 6,67% 1 660 720
Klimalån
Skandiabanken Grønt Billån 4,89% 5,00% 0 0
Sandnes Sparebank Klima lån 4,95% 5,06% 0 0
DNB Klimalån 3,99% 4,37% 0 480
NAF Klimalån 4,20% 6,41% 1 250 840
Spb Sogn og Fjordane Grønt Billån 4,95% 6,83% 2 000 480
35 prosent egenkapital, 300.000 kroner i lån
Renter Etabl. Årlig
Bank Nominelt Effektivt gebyr t.gebyr
Fordelskortet Billån (NBBL) 4,50% 5,22% 1 160 720
Akademikerne (DNB) 4,50% 5,29% 1 660 720
NAF Billån 4,50% 5,31% 1 250 840
DNB 4,50% 5,36% 2 160 720
Falck Billån 4,50% 5,36% 1 650 840
Klimalån
NAF Klimalån 4,20% 4,99% 1250 840
Skandiabanken Grønt Billån 4,89% 5,00% 0 0
Sandnes Sparebank Klimalån 4,95% 5,06% 0 0
DNB Grønt Billån 3,99% 5,14% 0 480
SpareBank 1 SR-Finans Grønt Billån 4,70% 5,49% 1 600 720
20 prosent egenkapital, 200.000 kroner i lån
Renter Etabl. Årlig
Bank Nominelt Effektivt gebyr t.gebyr
Skandiabanken 5,32% 5,45% 0 0
Gjensidige Billån Medlem 5,30% 6,36% 1 650 600
Nordea 4,95% 6,38% 1 600 1 020
Spb Sogn og Fjordane 5,45% 6,48% 2 000 480
YX VISA (AS Financiering) 5,60% 6,62% 1 400 600
Klimalån
Skandiabanken Grønt Billån 4,89% 5,00% 0 0
Spb Sogn og Fjordane Grønt Billån 4,95% 5,95% 2000 480
Sandnes Sparebank Klimalån 5,95% 6,11% 0 0
NAF Klimalån 5,15% 6,34% 1250 840
Santander Elbillån 5,25% 6,41% 1900 660
Null egenkapital, 300.000 kroner i lån
Gjensidige Billån Medlem 5,95% 6,73% 1 650 600
YX VISA (AS Financiering) 6,10% 6,86% 1 400 600
Sandnes Sparebank 5,95% 6,90% 1 500 900
NAF Billån 6,20% 7,09% 1 250 840
Falck Billån 6,15% 7,10% 1 650 840
Klimalån
Sandnes Sparebank Klimalån 5,95% 6,11% 0 0
Skandiabanken Grønt Billån 6,36% 6,55% 0 0
Santander Elbillån 5,75% 6,60% 1900 660
NAF Klimalån 5,75% 6,62% 1250 840
DNB Klimalån 6,40% 7,14% 1660 480

DNB NAF Billån (lån i DNB), og Fordelskortet (lån i DNB) har kampanjerente på lån med minst 35 prosent egenkapital. Renten er altså lavere enn den normalt er akkurat nå.

Lagt til 26.8: DNB har nå gått ut med en kampanjerente (gjelder en viss tid) på sitt Klimalån. Det gjelder renten med minst 35 prosent egenkapital, som er satt ned til 3,99 prosent. Dette gir en effektiv rente på 4,98 prosent med 100.000 kroner i lån, 4,37 prosent på 300.000. Med 20 prosent eller null i egenkapital er renten uendret.

Andre lånemuligheter til bil

Billån med pant i fast eiendom

Har du mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan du få billigere lån. Men det er blant annet avhengig av hva slags sikkerhet dette lånet får. Det beste alternativet for de fleste er å utvide det eksisterende boliglånet. Har du sikkerhet nok, og må gå til en annen bank kan også dette lånet bli billigere Men det er sikkert at den effektive renten er lavere enn på de beste billånene.

Hvis du tar pant i boligen må du også sørge for betale like mye avdrag som du ellers ville gjort på et billån. Å finansiere en bil med et 20-års pantelån, er ikke fornuftig. Et annet moment er at du bruker opp panteplassen som kan være nyttig til annet bruk.

For å finne ut hvor mye ekstra du skal betale på billånet inne i et boliglån kan du bruke kalkulatoren «Lån med restverdi». Da legger du inn rentesatsen på boliglånet, bestemmer nedbetalingstiden, og til hvilken restverdi du skal nedbetale lånet til. Beløpet du kommer frem til legger du til terminbeløpet du har i dag.

Her finner du boliglånskalkulatoren.

Lån via arbeidsgiver

En del arbeidsgivere har en låneordning der de ansatte kan få billån til den laveste rentesatsen uten å bli fordelsbeskattet av det. Normrenten angir grensen for dette. Slike lån gis gjerne i samarbeid med et finansieringsselskap, der bedriften betaler den overskytende renten. Denne typen av lån vil være bedre enn å ta opp enn boliglån.

 

Se også:

Privatleie av bil

Boliglån

Låne av arbeidsgiver

Forbrukslån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Markedsoversikter:

Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Forbrukslånskalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kalkulatorer:

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.