Sugestyrken er til syvende og sist det viktigste med en støvsuger, og derfor noe av det man er aller mest opptatt av når man går på støvsugerjakt i butikkene.

Mange har fått et inntrykk av at sugeevnen henger nøye sammen med wattstyrken, og ender kanskje derfor opp med å kjøpe støvsugeren som står oppført med høyest wattstyrke. Det kan vise seg å være en feiltakelse, viser en undersøkelse som Forbrukerrådet har presentert.

Markedsfører motorstyrken

Støvsugerprodusentene har valgt å markedsføre støvsugerne med motorstyrke - angitt i watt - i stedet for stugestyrken, skriver Forbrukerrådet.

Etter å ha analysert mer enn 50 støvsugertester gjennomført av International Consumer Research & Testing (ICRT) de siste to årene, konkluderer Forbrukerrådet med at oppgitt motorstyrke ikke er noen god indikator på støvsugernes faktiske sugestyrke.

Eksempler:

Støvsugermodellen Electrolux ZG8800 UltraOne Green har en oppgitt motorstyrke på bare 1.000 watt, men i ICRT-testen måles støvsugerens sugestyrke til 310 watt. Dermed utgjør sugestyrken hele 31 prosent av den oppgitte motoreffekten.

Så har vi en støvsuger som Siemens VS59E20, som har en en motoreffekt på hele 2.200 watt, altså over dobbelt så kraftig som Electrolux-modellen. Men i testen ble Siemens-modellens sugestyrke målt til bare 227 watt. Sugestyrken utgjør dermed kun 10 prosent av oppgitt motoreffekt, og er også lavere enn hos Electrolux-modellen - som hadde en langt lavere motorstyrke.

Konklusjonen fra Forbrukerrådet er altså: Ikke se deg blind på wattstyrken som er oppgitt når du skal kjøpe støvsuger.

Prøv den

Lurer du på hvilken støvsuger du bør gå for, kan du se nærmere på ICRT-testen, som Forbrukerrådet skriver om på sine sider.

Et annet tips er rett og slett at du ber om å få prøve støvsugeren i butikken. Hvis ikke den butikkansatte synes dette er noen god idé, anbefaler Forbrukerrådet at du kjøper støvsuger hos en av elektrovarekjedene som tilbyr åpent kjøp. Da kan du returnere støvsugeren, hvis den skulle vise seg å ikke leve opp til forventningene som er gitt deg av produsent og forhandler.

Sugestyrke

Omtales også som sugeeffektivitet og sugeeffekt. Selve støvsugermotoren har som oppgave å produsere vakuum, noe ulike støvsugermotorer gjør mer eller mindre effektivt.

En støvsugermotor som produserer meget høyt vakuum, vil få problemer hvis støvsugerens slange, rør og munnstykke har dårlige aerodynamiske egenskaper, slik at luftflyten møter mye motstand.

ICRTs målinger av sugestyrke foretas derfor ved støvsugerens munnstykke.

Sugestyrken, som oppgis i watt, reflekterer altså samspillet mellom støvsugermotorens evne til å skape vakuum og støvsugerens aerodynamikk.

Kilde: Forbrukerrådet