Det skiller over 18.000 kroner per år mellom billigste og dyreste kommune.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene og eventuell eiendomsskatt.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du vil bo. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo.

Lenger ned finner du oversikten over totalsummen av dette i alle landets kommuner. Listene er sortert etter fylket, der kommunene er sortert etter avgiftsnivået. Da ser du enkelt forskjellene mellom dem i hvert fall innen fylket.

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

I tillegg til forskjeller i antall husholdninger å fordele kostnader på, har de forskjellige kommunene helt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen kan ikke kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Kommunene må følge visse retningslinjer fra regjeringen ved beregning av selvkost. Retningslinjene, og mer om selvkostprinsippet, finner du her.

Tallgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er oppgitt for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Se billigste og de dyreste kommunene

Sola er landets billigste kommune med 7.399 kroner i kommunale avgifter, og ingen eiendomsskatt. Det har for øvrig ingen på listen over de 20 billigste kommunene. Rogaland og Akershus har flest kommuner med på listen.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten

Gjemnes er den dyreste kommunene i landet med en totalkostnad på 25.981 kroner, som fordeler seg på 21.881 kroner i kommunale avgifter og 4.100 kroer i eiendomsskatt.

Gratangen er den dyreste kommunen når vi bare ser på de kommunale avgiftene. Men siden denne kommunen ikke har eiendomsskatt, blir 7 kommuner dyrere totalt sett.

20 billigste
Kommune Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Sola 7 399 7 399 0 0
Sandefjord 8 279 8 279 0 880
Forsand 8 332 8 332 0 933
Hitra 8 362 8 362 0 963
Andebu 8 410 8 410 0 1 011
Bærum 8 438 8 438 0 1 039
Lavangen 8 470 8 470 0 1 072
Vevelstad 8 482 8 482 0 1 083
Rælingen 8 500 8 500 0 1 101
8 589 8 589 0 1 190
Randaberg 8 725 8 725 0 1 327
Klepp 8 770 8 770 0 1 371
Sørfold 8 946 8 946 0 1 548
Lyngdal 9 000 9 000 0 1 602
Loppa 9 148 9 148 0 1 749
Tønsberg 9 153 9 153 0 1 754
Balestrand 9 213 9 213 0 1 814
Stokke 9 230 9 230 0 1 831
Ullensaker 9 238 9 238 0 1 839
Sandnes 9 267 9 267 0 1 868
20 dyreste
Nome 22 440 16 440 6 000 15 042
Sør-Aurdal 22 499 19 549 2 950 15 100
Nord-Odal 22 545 15 825 6 720 15 146
Skaun 22 578 15 178 7 400 15 179
Høylandet 22 594 22 594 0 15 195
Gjemnes 22 614 16 314 6 300 15 215
Hobøl 22 648 19 608 3 040 15 249
Namsos 22 663 15 663 7 000 15 264
Våler (Østf.) 22 808 15 488 7 320 15 409
Tana 23 046 19 806 3 240 15 647
Notodden 23 079 14 763 8 316 15 680
Hjartdal 23 200 19 456 3 744 15 801
Gratangen 23 397 23 397 0 15 998
Nord-Aurdal 23 819 19 299 4 520 16 420
Nordreisa 23 994 19 494 4 500 16 595
Klæbu 24 480 18 680 5 800 17 081
Porsanger 25 183 19 783 5 400 17 784
Averøy 25 293 18 293 7 000 17 894
Flakstad 25 507 19 007 6 500 18 108
Holtålen 25 981 21 881 4 100 18 583

Hele listen

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kostnadsnivå. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing). Helt til høyre oppgis forskjellen for hver enkelt kommune opp til den billigste kommunen.

Se listen sortert etter kostnader

Se listen alfabetisk sortert

Akershus Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Bærum 8 438 8 438 0 0
Rælingen 8 500 8 500 0 63
Ullensaker 9 238 9 238 0 801
Lørenskog 9 772 9 772 0 1 334
Frogn 9 918 9 918 0 1 481
Asker 10 344 10 344 0 1 907
Ås 10 761 10 761 0 2 324
Nesodden 11 603 11 603 0 3 166
Eidsvoll 12 274 12 274 0 3 836
Skedsmo 12 612 10 112 2500 4 175
Oppegård 12 738 12 738 0 4 300
Nannestad 13 592 13 592 0 5 154
Nittedal 14 207 10 407 3800 5 770
Vestby 14 556 14 556 0 6 118
Ski 14 601 14 601 0 6 164
Gjerdrum 15 613 15 613 0 7 176
Hurdal 15 681 15 681 0 7 243
Nes (Ak.) 16 694 13 550 3144 8 256
Aurskog-Høland 17 558 15 558 2000 9 121
Sørum 18 891 14 891 4000 10 454
Enebakk 18 985 18 985 0 10 547
Fet 19 091 14 491 4600 10 654
Aust-Agder Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Bykle 13 410 13 410 0 0
Valle 13 722 13 722 0 312
Lillesand 14 962 12 972 1990 1 552
Tvedestrand 15 583 15 583 0 2 173
Arendal 15 634 11 882 3752 2 224
Evje og Hornnes 15 847 15 847 0 2 437
Froland 15 912 15 912 0 2 502
Risør 16 278 12 358 3920 2 868
Iveland 16 592 16 592 0 3 182
Grimstad 17 154 11 538 5616 3 744
Åmli 17 420 14 380 3040 4 010
Birkenes 18 383 12 183 6200 4 973
Bygland 19 108 19 108 0 5 698
Vegårshei 20 246 18 096 2150 6 836
Gjerstad 21 244 17 392 3852 7 834
Buskerud Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Hole 11 883 11 883 0 0
Røyken 11 999 11 999 0 115
Øvre Eiker 12 160 12 160 0 276
Kongsberg 12 536 8 936 3600 653
Drammen 13 195 13 195 0 1 312
Hemsedal 13 472 13 472 0 1 589
Lier 13 853 13 853 0 1 969
Nedre Eiker 14 055 14 055 0 2 171
Modum 14 828 14 828 0 2 945
Ål 14 921 14 921 0 3 037
Nes (Busk.) 15 222 12 786 2436 3 339
Krødsherad 15 697 15 697 0 3 813
Nore og Uvdal 15 720 15 720 0 3 837
Gol 15 894 12 694 3200 4 010
Hurum 15 978 15 978 0 4 094
Ringerike 16 652 13 952 2700 4 768
Flå 17 788 17 788 0 5 905
Hol 18 202 15 082 3120 6 318
Sigdal 18 575 16 575 2000 6 692
Rollag 19 291 15 511 3780 7 408
Flesberg 20 792 18 592 2200 8 909
Finnmark Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Loppa 9 148 9 148 0 0
Hasvik 12 965 12 965 0 3 817
Vardø 13 968 13 088 880 4 820
Berlevåg 14 573 14 573 0 5 426
Måsøy 14 652 12 652 2000 5 504
Hammerfest 14 663 12 895 1768 5 515
Alta 15 399 12 979 2420 6 252
Lebesby 15 629 13 829 1800 6 481
Båtsfjord 16 333 15 133 1200 7 185
Kvalsund 16 795 12 045 4750 7 647
Karasjok 16 829 16 829 0 7 681
Vadsø 16 999 11 999 5000 7 851
Nordkapp 17 124 15 923 1201 7 976
Kautokeino 18 037 17 113 924 8 889
Sør-Varanger 18 436 11 908 6528 9 288
Nesseby 20 843 20 843 0 11 695
Gamvik 21 432 18 492 2940 12 284
Tana 23 046 19 806 3240 13 898
Porsanger 25 183 19 783 5400 16 035
Hedmark Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Elverum 12 863 9 008 3855 0
Alvdal 13 937 11 437 2500 1 074
Kongsvinger 14 582 11 194 3388 1 719
Stor-Elvdal 15 407 11 907 3500 2 544
Os (Hedm.) 15 656 12 956 2700 2 793
Åsnes 15 948 12 888 3060 3 085
Våler (Hedm.) 17 147 14 807 2340 4 284
Løten 17 629 13 804 3825 4 766
Folldal 18 358 15 958 2400 5 495
Sør-Odal 18 648 12 600 6048 5 785
Eidskog 18 982 13 490 5492 6 119
Hamar 19 115 11 207 7908 6 251
Tynset 19 144 16 244 2900 6 281
Ringsaker 19 843 15 378 4465 6 979
Rendalen 19 980 19 980 0 7 117
Åmot 20 299 17 131 3168 7 436
Stange 20 441 13 382 7059 7 577
Trysil 20 651 18 669 1982 7 788
Engerdal 20 681 19 469 1212 7 818
Tolga 21 053 18 753 2300 8 190
Grue 22 058 17 522 4536 9 195
Nord-Odal 22 545 15 825 6720 9 682
Hordaland Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Eidfjord 11 027 11 027 0 0
Modalen 11 196 11 196 0 170
Askøy 12 084 12 084 0 1 057
Austrheim 12 819 12 819 0 1 793
Masfjorden 12 853 12 853 0 1 827
Tysnes 13 413 8 625 4788 2 386
Vaksdal 13 515 10 673 2842 2 488
Fitjar 13 578 11 958 1620 2 551
Radøy 13 736 10 136 3600 2 709
Fedje 13 740 13 740 0 2 714
Fjell 13 762 13 762 0 2 735
Kvinnherad 13 827 11 727 2100 2 800
Osterøy 14 006 10 022 3984 2 979
Lindås 14 209 14 209 0 3 183
Jondal 14 308 14 308 0 3 282
Sveio 14 468 11 388 3080 3 441
Odda 14 885 14 885 0 3 858
Os (Hord.) 14 946 14 946 0 3 919
Ulvik 14 947 14 947 0 3 920
Etne 15 668 11 168 4500 4 642
Øygarden 16 094 16 094 0 5 067
Bergen 16 213 8 888 7325 5 187
Austevoll 16 215 16 215 0 5 188
Stord 16 450 13 730 2720 5 424
Bømlo 16 732 11 732 5000 5 705
Sund 17 076 14 196 2880 6 049
Kvam 17 239 11 839 5400 6 212
Meland 17 324 13 124 4200 6 298
Voss 17 557 14 757 2800 6 530
Ullensvang 19 925 16 685 3240 8 899
Fusa 20 070 17 270 2800 9 043
Granvin 20 298 15 062 5236 9 272
Samnanger 21 300 16 800 4500 10 273
Møre og Romsdal Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Ørskog 9 322 9 322 0 0
Aure 10 086 10 086 0 765
Vanylven 10 636 10 636 0 1 315
Ålesund 10 866 9 841 1025 1 544
Stordal 11 206 11 206 0 1 885
Vestnes 11 224 8 344 2880 1 902
Sula 11 473 11 473 0 2 152
Volda 12 948 8 948 4000 3 627
Aukra 13 387 13 387 0 4 066
Sunndal 13 472 11 272 2200 4 150
Herøy (M. og R.) 13 729 13 729 0 4 407
Ulstein 13 737 13 737 0 4 415
Ørsta 13 912 11 812 2100 4 591
Norddal 13 957 13 957 0 4 636
Nesset 14 186 14 186 0 4 864
Surnadal 14 302 12 157 2145 4 981
Giske 14 463 11 103 3360 5 141
Eide 14 556 14 556 0 5 234
Sandøy 15 062 12 573 2489 5 741
Midsund 15 273 15 273 0 5 951
Haram 15 533 15 533 0 6 211
Kristiansund 16 259 10 863 5396 6 938
Sykkylven 16 388 11 988 4400 7 067
Sande (M. og R.) 16 422 16 422 0 7 100
Rauma 16 687 13 663 3024 7 366
Hareid 16 722 13 602 3120 7 400
Rindal 17 000 13 950 3050 7 678
Skodje 17 117 13 317 3800 7 796
Molde 17 144 10 944 6200 7 822
Halsa 17 221 14 211 3010 7 900
Smøla 17 609 17 609 0 8 288
Stranda 18 075 12 315 5760 8 754
Fræna 20 552 14 552 6000 11 230
Tingvoll 21 447 18 297 3150 12 125
Gjemnes 22 614 16 314 6300 13 292
Averøy 25 293 18 293 7000 15 971
Nord-Trøndelag Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Stjørdal 11 099 11 099 0 0
Inderøy 12 974 12 974 0 1 875
Meråker 13 073 13 073 0 1 974
Leksvik 13 826 13 826 0 2 727
Flatanger 14 908 11 908 3000 3 809
Fosnes 15 233 11 733 3500 4 134
Verdal 16 407 11 907 4500 5 308
Steinkjer 16 806 11 166 5640 5 707
Nærøy 17 092 14 592 2500 5 993
Frosta 17 683 15 183 2500 6 584
Levanger 17 741 12 741 5000 6 642
Grong 18 574 14 374 4200 7 475
Verran 18 650 16 034 2616 7 551
Vikna 18 698 13 622 5076 7 599
Overhalla 19 598 15 398 4200 8 499
Snåsa 21 029 17 029 4000 9 930
Lierne 21 843 18 483 3360 10 744
Røyrvik 22 014 22 014 0 10 915
Namdalseid 22 188 15 753 6435 11 088
Høylandet 22 594 22 594 0 11 495
Namsos 22 663 15 663 7000 11 563
Nordland Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Vevelstad 8 482 8 482 0 0
Sørfold 8 946 8 946 0 465
Meløy 9 372 9 372 0 890
Beiarn 9 507 9 507 0 1 025
Lødingen 10 267 10 267 0 1 786
Tjeldsund 12 233 12 233 0 3 751
Øksnes 12 513 12 513 0 4 031
Rana 12 642 10 138 2504 4 160
Sortland 12 672 8 773 3899 4 190
Fauske 12 798 8 298 4500 4 317
Rødøy 12 853 12 853 0 4 371
Bindal 13 857 13 857 0 5 375
Vestvågøy 13 865 9 399 4466 5 384
Lurøy 14 410 11 110 3300 5 929
Narvik 14 441 10 521 3920 5 959
Leirfjord 14 448 11 231 3217 5 966
Steigen 14 716 11 384 3332 6 235
Evenes 15 006 15 006 0 6 524
Hattfjelldal 15 037 11 502 3535 6 555
Hadsel 15 359 9 834 5525 6 878
Værøy 15 606 15 606 0 7 124
Herøy (Nordl.) 15 968 12 818 3150 7 486
Andøy 15 989 9 773 6216 7 508
Vågan 16 025 9 935 6090 7 544
Hemnes 16 040 16 040 0 7 558
Vega 16 172 13 892 2280 7 690
Bø (Nordl.) 16 429 13 509 2920 7 947
Tysfjord 16 734 14 234 2500 8 253
Bodø 17 334 10 608 6726 8 852
Sømna 17 527 11 697 5830 9 045
Ballangen 18 038 18 038 0 9 556
Grane 18 430 15 930 2500 9 948
Røst 18 490 16 070 2420 10 008
Dønna 18 505 12 405 6100 10 023
Brønnøy 18 670 11 398 7272 10 189
Nesna 18 949 16 249 2700 10 468
Gildeskål 18 973 13 473 5500 10 491
Moskenes 19 527 14 487 5040 11 046
Hamarøy 20 858 15 658 5200 12 376
Vefsn 21 422 16 132 5290 12 940
Saltdal 21 433 15 673 5760 12 951
Træna 21 641 21 641 0 13 160
Alstahaug 22 095 13 387 8708 13 613
Flakstad 25 507 19 007 6500 17 025
Oppland Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Lesja 14 186 14 186 0 0
Øystre Slidre 14 298 14 298 0 113
Lunner 14 953 12 603 2350 767
Gran 15 011 14 071 940 825
Øyer 15 297 11 587 3710 1 111
Sør-Fron 15 554 12 668 2886 1 368
Lillehammer 15 597 11 769 3828 1 411
Vang 16 733 16 733 0 2 548
Ringebu 16 809 13 286 3523 2 623
Jevnaker 16 938 14 058 2880 2 752
Nord-Fron 17 305 14 905 2400 3 119
Gausdal 17 895 14 355 3540 3 709
Gjøvik 17 929 10 727 7202 3 743
Lom 17 933 14 933 3000 3 748
Skjåk 18 200 18 200 0 4 014
Vågå 18 305 15 305 3000 4 119
Sel 18 519 13 019 5500 4 333
Vestre Toten 18 900 14 400 4500 4 714
Vestre Slidre 19 375 15 650 3725 5 189
Søndre Land 20 061 20 061 0 5 875
Østre Toten 20 065 16 868 3197 5 879
Etnedal 20 469 17 389 3080 6 283
Dovre 21 684 20 984 700 7 498
Nordre Land 21 703 18 453 3250 7 517
Sør-Aurdal 22 499 19 549 2950 8 313
Nord-Aurdal 23 819 19 299 4520 9 633
Oslo Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Oslo 11 056 11 056 0
Rogaland Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Sola 7 399 7 399 0 0
Forsand 8 332 8 332 0 933
8 589 8 589 0 1 190
Randaberg 8 725 8 725 0 1 327
Klepp 8 770 8 770 0 1 371
Sandnes 9 267 9 267 0 1 868
Time 9 488 9 488 0 2 089
Rennesøy 10 280 10 280 0 2 881
Stavanger 11 029 7 741 3288 3 630
Tysvær 11 299 11 299 0 3 901
Suldal 11 402 11 402 0 4 003
Bokn 11 875 11 875 0 4 476
Karmøy 12 038 10 358 1680 4 640
Gjesdal 12 779 10 279 2500 5 380
Vindafjord 13 635 11 515 2120 6 237
Hjelmeland 13 758 11 158 2600 6 359
Bjerkreim 13 770 10 500 3270 6 371
Kvitsøy 13 931 13 931 0 6 532
Eigersund 14 489 11 929 2560 7 090
Utsira 14 661 11 961 2700 7 262
Strand 15 078 12 583 2495 7 679
Haugesund 15 335 10 835 4500 7 936
Sauda 15 341 12 341 3000 7 943
Lund 15 497 11 997 3500 8 098
Sokndal 18 741 15 241 3500 11 342
Finnøy 19 598 13 598 6000 12 200
Sogn og Fjordane Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Balestrand 9 213 9 213 0 0
Årdal 9 331 6 831 2500 118
Stryn 12 610 9 910 2700 3 397
Solund 12 680 9 320 3360 3 467
Flora 13 008 8 388 4620 3 795
Lærdal 13 030 13 030 0 3 817
Aurland 13 152 13 152 0 3 939
Høyanger 13 459 11 499 1960 4 247
Luster 13 778 13 778 0 4 565
Fjaler 14 161 10 381 3780 4 948
Førde 14 972 12 056 2916 5 759
Gloppen 15 321 12 321 3000 6 108
Eid 15 354 10 854 4500 6 142
Askvoll 15 749 13 349 2400 6 536
Hornindal 15 986 15 986 0 6 773
Bremanger 16 038 13 038 3000 6 825
Vågsøy 16 059 12 359 3700 6 847
Hyllestad 16 302 12 767 3535 7 089
Gaular 16 529 13 162 3367 7 316
Gulen 16 875 13 935 2940 7 662
Selje 17 726 12 286 5440 8 513
Sogndal 18 254 13 254 5000 9 041
Leikanger 18 695 13 970 4725 9 483
Vik 18 722 12 842 5880 9 509
Naustdal 19 248 12 759 6489 10 035
Jølster 19 900 16 200 3700 10 688
Sør-Trøndelag Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Hitra 8 362 8 362 0 0
Trondheim 11 308 6 675 4633 2 946
Ørland 11 697 11 697 0 3 335
Orkdal 12 016 12 016 0 3 654
Rissa 12 422 12 422 0 4 060
Agdenes 12 563 12 563 0 4 201
Rennebu 13 103 10 241 2862 4 741
Oppdal 13 197 10 587 2610 4 835
Hemne 13 924 11 924 2000 5 562
Bjugn 14 248 10 248 4000 5 886
Snillfjord 14 459 14 459 0 6 098
Åfjord 14 664 14 664 0 6 302
Meldal 15 465 13 565 1900 7 103
Tydal 15 569 15 569 0 7 208
Frøya 15 733 15 733 0 7 371
Selbu 15 978 15 978 0 7 616
Midtre Gauldal 16 356 14 056 2300 7 994
Osen 16 770 15 778 992 8 408
Malvik 16 936 11 520 5416 8 574
Roan 18 538 16 978 1560 10 176
Melhus 18 693 16 693 2000 10 332
Røros 19 073 12 968 6105 10 711
Skaun 22 578 15 178 7400 14 216
Klæbu 24 480 18 680 5800 16 118
Holtålen 25 981 21 881 4100 17 619
Telemark Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Vinje 11 853 11 853 0 0
Drangedal 11 862 8 262 3600 9
Skien 14 146 9 756 4390 2 293
Kragerø 15 058 12 658 2400 3 205
Porsgrunn 15 478 11 578 3900 3 625
Fyresdal 15 657 15 657 0 3 804
Seljord 15 713 15 713 0 3 860
Kviteseid 15 798 15 798 0 3 945
Tinn 15 897 15 897 0 4 044
Siljan 16 399 12 399 4000 4 547
Bamble 16 709 14 053 2656 4 856
Nissedal 17 451 14 931 2520 5 598
Bø (Telem.) 18 568 12 968 5600 6 715
Tokke 19 567 19 567 0 7 714
Sauherad 21 138 16 098 5040 9 285
Nome 22 440 16 440 6000 10 588
Notodden 23 079 14 763 8316 11 226
Hjartdal 23 200 19 456 3744 11 347
Troms Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Lavangen 8 470 8 470 0 0
Ibestad 10 345 7 845 2500 1 875
Dyrøy 10 664 10 664 0 2 194
Sørreisa 11 005 11 005 0 2 535
Bardu 13 980 11 400 2580 5 510
Torsken 16 097 13 317 2780 7 627
Storfjord 16 120 16 120 0 7 650
Skånland 16 322 16 322 0 7 852
Lenvik 16 403 13 203 3200 7 933
Tromsø 17 192 11 523 5669 8 722
Berg 17 463 15 148 2315 8 993
Kvænangen 17 549 17 549 0 9 079
Kåfjord 17 841 17 841 0 9 371
Kvæfjord 17 908 12 308 5600 9 438
Skjervøy 18 177 12 577 5600 9 706
Lyngen 18 576 14 686 3890 10 106
Karlsøy 18 889 11 089 7800 10 419
Harstad 18 937 13 421 5516 10 467
Balsfjord 19 320 15 021 4299 10 850
Salangen 19 323 13 563 5760 10 853
Målselv 20 913 14 207 6706 12 443
Tranøy 21 089 18 689 2400 12 619
Gratangen 23 397 23 397 0 14 927
Nordreisa 23 994 19 494 4500 15 524
Vest-Agder Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Lyngdal 9 000 9 000 0 0
Lindesnes 11 933 11 933 0 2 932
Flekkefjord 12 284 9 134 3150 3 284
Farsund 12 666 11 260 1406 3 665
Kvinesdal 13 125 13 125 0 4 124
Songdalen 14 584 12 084 2500 5 583
Sirdal 14 179 14 179 0 5 178
Søgne 14 998 12 348 2650 5 998
Kristiansand 15 366 9 616 5750 6 366
Mandal 15 742 11 042 4700 6 742
Hægebostad 15 800 15 800 0 6 799
Audnedal 16 278 14 378 1900 7 278
Marnardal 16 668 16 668 0 7 668
Åseral 17 026 17 026 0 8 026
Vennesla 18 550 15 220 3330 9 550
Vestfold Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Sandefjord 8 279 8 279 0 0
Andebu 8 410 8 410 0 131
Tønsberg 9 153 9 153 0 874
Stokke 9 230 9 230 0 951
Larvik 9 980 9 980 0 1 702
Re 10 041 10 041 0 1 762
Horten 10 324 10 324 0 2 045
Tjøme 11 068 11 068 0 2 789
Nøtterøy 11 119 11 119 0 2 840
Holmestrand 11 304 11 304 0 3 025
Sande (Vestf.) 13 325 8 325 5000 5 047
Hof 13 577 13 577 0 5 298
Svelvik 15 906 13 406 2500 7 628
Lardal 17 170 17 170 0 8 891
Østfold Sum Kommunale avgifter Eiendomsskatt Forskjell
Askim 9 766 9 766 0 0
Spydeberg 11 553 11 553 0 1 787
Rømskog 13 534 13 534 0 3 768
Skiptvet 13 565 13 565 0 3 799
Eidsberg 13 655 13 655 0 3 889
Sarpsborg 14 348 8 689 5659 4 582
Råde 14 559 12 239 2320 4 794
Aremark 14 685 9 750 4935 4 919
Fredrikstad 14 926 8 926 6000 5 160
Halden 15 426 10 551 4875 5 661
Moss 16 905 11 375 5530 7 139
Trøgstad 17 176 11 505 5671 7 410
Hvaler 18 458 13 458 5000 8 692
Marker 18 912 14 172 4740 9 146
Rygge 19 765 10 865 8900 9 999
Rakkestad 21 968 12 568 9400 12 203
Hobøl 22 648 19 608 3040 12 882
Våler (Østf.) 22 808 15 488 7320 13 042