Slik fordeler drivstoffprisen seg.

Avgiftene på drivstoff gjør et nytt hopp i 2017. Til gjengjeld går årsavgiften ned

For staten er avgifter på drivstoff en viktig inntektskilde. Det er tre typer avgifter du betaler for:

  • Veibruksavgiftene, som skal dekke samfunnets kostnader ved bilbruken. Denne består av bensinavgift og en dieselavgift.
  • Co2-avgiften skal dekke de kostnadene som følge av dette utslippet.
  • Merverdiavgift, som er en ren inntektskilde for staten

Kommunene har fått anledning til å kreve inn en egen kommunal bensinavgift avgift i et avgrenset geografisk område. Dette er tidligere gjort i Tromsø. Dette er et alternativ til å ta bompenger.

Dette er avgiftene

Veibruksavgiften på bensin er høyere enn for diesel. For bensin er de faste avgiftene (bensinavgift pluss co2-avgift) på 6,23 kroner. I tillegg kommer merverdiavgift, som er 20 prosent av utsalgsprisen.

For diesel er de faste avgiftene (dieselavgift og co2-avgift) på 5,00 kroner. Avgiftene på diesel er dermed 1,23 kroner lavere for diesel.

Hvor stor andel avgiftene har av drivstoffprisen avhenger av prisen. Mva utgjør alltid 20 prosent av utsalgsprisen, mens avgiftene har et fast kronebeløp per liter. Drivstoffavgiftene vil derfor gå ned når prisen på drivstoff går opp. 

I tabellen under kan du se hva avgiftsandelene er med to ulike drivstoffpriser, både for bensin og diesel. Avgiftsandelen varierer fra 50 prosent til over 60 prosent.

Du kan selv regne ut hvor mye du betaler per år i drivstoffavgifter med «Drivstoffavgiftskalkulatoren».

Bensinpris 14,00 16,00
Veiavgift bensin 5,19 5,19
co2-avgift 1,04 1,04
Mva 2,80 3,20
Sum avgifter 9,03 9,43
Avgifter i prosent 65% 59%
Dieselpris 13,00 15,00
Veiavgift diesel 3,80 3,80
co2-avgift 1,20 1,20
Mva 2,60 3,00
Sum avgifter 7,60 8,00
Avgifter i prosent 58% 53%

Hvis du for eksempel bruker 1500 liter bensin i året, vil du betale en bensinavgift på 7.785 kroner, og en co2-avgift på 1.560 kroner. Med en gjennomsnittspris på 15 kroner vil du betale 4.500 kroner i merverdiavgift i tillegg. Totalt blir dette 13.845 kroner.

Slik er bensinprisen delt opp

Tabellen tar utgangspunkt i en bensinpris på 16 kroner. Det er forutsatt at det brukes én liter olje for å produsere én liter bensin. Teknisk går det med et par liter olje for dette, men på den annen side vil så godt som all råolje bli brukt, blant annet til diesel og asfalt.

Post Bensin Diesel
Drivstoffpris 16,00 15,00
Avgifter:    
Merverdiavgift 3,20 3,00
Veiavgift 5,19 3,80
co2-avgift 1,04 1,20
Sum avgifter 9,43 8,00
Rest 6,57 7,00
Oljepris per liter 3,16 3,16
Til raffinering, distribusjon og bensinstasjon 3,41 3,84

 

Andre bilavgifter:

Engangsavgifter ved kjøp eller import

Omregistreringsavgift ved kjøp av bruktbil

Årsavgift

Kalkulatorer:

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Engangsavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).