Bødø

Økningen i eiendomsskatten fortsetter.

Av 426 kommuner i Norge har 366 kommuner, innført eiendomsskatt, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 282 av disse kommunene har eiendomsskatt på boliger. Fra 2017 er det lov til å unnta fritidseiendommer. Dette er det 5 kommuner som har gjort slik at det er 277 kommuner med eiendomsskatt på fritidseiendommer.

Antallet kommuner med eiendomsskatt fortsetter å øke. Dette skjer både ved at det innføres eiendomsskatt, og at det vedtas å ha eiendomsskatt i hele kommunen.

Totalt fikk norske kommuner 12,3 milliarder i inntekter fra eiendomsskatt i 2016. Det er en økning på omtrent 10 prosent fra 2015. Av den totale skatten er 6,3 milliarder kroner fra boliger og fritidseiendommer.

I snitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter 3.877 kroner i eiendomsskatt i 2016, mot 3.278 kroner året før.

Utviklingen i eiendomsskatten

Slik har utviklingen i skatteinntektene fra boliger og fritidseiendommer vært siden 2007:

År Totalt Økning
2007 2 148 712
2008 2 439 474 13,5%
2009 2 701 311 10,7%
2010 3 024 198 12,0%
2011 3 210 937 6,2%
2012 3 396 756 5,8%
2013 3 693 129 8,7%
2014 4 156 002 12,5%
2015 5 437 126 30,8%
2016 6 310 221 16,1%

Fra 2015 til 2016 økte altså eiendomsskatten med 16,1 prosent. Den vil ha mer enn tredoblet seg i perioden 2007 til 2017.

Tallene for 2017 er ikke sammenstilt ennå, men av økningen per bolig ser vi at den blir på godt over 10 prosent.

Dette er eiendomsskatt

Eiendomsskatten kan skrives ut på fire forskjellige måter:

  1. På eiendom i hele kommunen
  2. Avgrensede områder som er utbygd på byvis
  3. Bare «verk og bruk»
  4. Både «verk og bruk» og byvise strøk

Eiendomsskatteloven sier at skatten skal ligge mellom 2 og 7 promille. Kommunen har anledning til å innføre et bunnfradrag. Hvis kommunen innfører eiendomsskatt, kan den ikke være mer enn 2 promille det første året. Økningen kan ikke være mer enn 2 promille året etter. Økningen kan likevel være på tre promille hvis det samme år innføres et bunnfradrag. Skatten kan ikke økes det året bunnfradraget eventuelt faller bort.

Grunnlaget for skatten er takstgrunnlaget på eiendommen. De fleste kommunene bruker markedsverdi som utgangspunkt. Deretter setter de taksten til en prosentandel av markedsverdien. Den varier fra 10 prosent til 95 prosent. Noen kommuner bruker kostpris eller størrelse som utgangspunkt. Boligene skal i utgangspunktet takseres hvert tiende år. Taksten skal gjelde for hele perioden. Kommunene kan også bestemme at det skal være et bunnfradrag før skatt beregnes.

Kommunene kan nå også bruke takstgrunnlaget for ligningsverdier på bolig. Grunnlaget skal ikke være høyere enn 67 prosent av markedsverdien i 2014, og ikke over 80 prosent av markedsverdien fra 2015. Det kan også her settes et bunnfradrag. Grunnlaget kan også settes lavere enn de maksimale grensene.

Reduserer boligverdien?

Enhver fast utgift på en bolig vil gjøre at den blir mindre verdt. En eiendomsskatt må mest betraktes som en evigvarende kostnad på boligen.

Hvor mye dette reduserer boligen med er vanskelig å være presis på. En teoretisk korrekt verdi på denne evigvarende kostnadsstrømmen trenger heller ikke å stemme med hva den i praksis betyr.

Spørsmålet er hvor mye mindre er folk villig til å by på en bolig, som har en eiendomsskatt på for eksempel 5000 kroner i året. Sannsynligvis senkes ikke budet ned på langt nær så mye som det egentlig burde, og verdifallet på boligen blir dermed ikke så stort.

På lang sikt må vi regne med at betalingsstrømmen (eiendomsskatten) øker i takt med inflasjonen. Dette øker verditapet på boligen fordi skatten vil øke med inflasjonen. Øker den med boligprisene, må vi regne med en enda litt større økning.

Mest sannsynlig vil betydningen av innføring av eiendomsskatt ikke medføre et øyeblikkelig verdifall, selv om det egentlig skal gjøre det. Det er mer sannsynlig at effekten øker over tid opp til et visst nivå.

På den andre siden kan det hende at eiendomsskatten gjør at det kommunale tilbudet blir bedre, noe som indirekte kan føre til høyere boligpriser i kommunen.

Kommunene med høyest eiendomsskatt

Alle kommunene skal rapportere opplysninger om eiendomsskatt til Statistisk Sentralbyrå.

En av opplysningene kommunene gir er størrelsen på eiendomsskatten for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter. Andre boligstørrelser vil derfor ha en annen eiendomsskatt enn det som blir presentert her. Større boliger kan derfor måtte betale mye mer enn det som er satt opp her.

Du kan se hvordan eiendomsskatten regnes ut med Eiendomsskattekalkulatoren.

Se også oversikt over de kommunale avgiftene i kommunene.

Se oversikt over summen av kommunale avgifter og eiendomsskatt i kommunene.

Tabellen under er sortert etter størrelsen på eiendomsskatten. I oversikten vises også hva promillesatsen er. Det finnes ikke tall for hvor mange prosent eiendomsskattegrunnlaget er i forhold til markedsverdien.

Bodø har den høyeste eiendomsskatten i 2017 med 9.996 kroner, det er opp fra 6.726 kroner i 2016. Kommunen bruker en sats på 4,90 promille.

Naustdal har den nest høyeste eiendomsskatten med 9.270 kroner, der satsen er 4,50 promille.

Her finner du en alfabetisk kommuneliste over eiendomsskatten

Kommune Sats 2017 2016 2015
Bodø 4,90 9 996 6 726 3 510
Naustdal 4,50 9 270 6 489 5 834
Brønnøy 7,00 8 750 7 272 4 800
Alstahaug 7,00 8 708 8 708 5 865
Nord-Odal 6,00 8 340 6 720 5 880
Rygge 3,20 8 000 8 900 6 400
Lillehammer 5,00 7 980 3 828 2 860
Hamar 5,30 7 800 7 908 7 350
Karlsøy 7,00 7 800 7 800 8 400
Skaun 7,00 7 600 7 400 4 000
Rakkestad 4,75 7 520 9 400 7 520
Bergen 5,00 7 500 7 325 6 466
Vadsø 5,20 7 488 5 000 6 000
Gjøvik 4,90 7 277 7 202 6 534
Målselv 7,00 7 200 6 706 6 706
Elverum 4,10 7 179 3 855 3 477
Stange 3,90 7 059 7 059 6 300
Fredrikstad 7,00 7 000 6 000 5 500
Fræna 7,00 7 000 6 000 5 600
Namsos 7,00 7 000 7 000 5 000
Molde 3,59 6 900 6 200 5 400
Våler (Østfold) 4,00 6 863 7 320 6 400
Sør-Varanger 4,20 6 854 6 528 4 896
Kristiansund 4,70 6 587 5 396 4 320
Averøy 7,00 6 580 7 000 5 880
Skjervøy 7,00 6 500 5 600 5 600
Etne 7,00 6 460 4 500 4 500
Vaksdal 7,00 6 380 2 842 2 842
Gjemnes 5,25 6 300 6 300 6 300
Andøy 7,00 6 216 6 216 5 600
Halden 7,00 6 200 4 875 4 875
Midtre Gauldal 7,00 6 160 2 300 0
Dønna 7,00 6 111 6 100 7 300
Sør-Odal 7,00 6 048 6 048 6 048
Nome 7,00 6 000 6 000 5 000
Vik 7,00 5 880 5 880 5 880
Rauma 7,00 5 880 3 024 3 024
Flakstad 7,00 5 880 6 500 5 880
Moskenes 7,00 5 880 5 040 3 360
Namdalseid 7,00 5 850 6 435 5 200
Tromsø 7,00 5 848 5 669 3 240
Stranda 4,00 5 760 5 760 5 760
Vestnes 4,00 5 760 2 880 3 000
Saltdal 7,00 5 760 5 760 0
Salangen 6,00 5 760 5 760 5 760
Nærøy 7,00 5 702 2 500 2 500
Vestre Toten 7,00 5 700 4 500 4 800
Trøgstad 4,00 5 670 5 671 5 671
Kristiansand 6,10 5 660 5 750 5 800
Sarpsborg 7,00 5 659 5 659 5 198
Steinkjer 6,00 5 640 5 640 5 640
Grimstad 3,20 5 616 5 616 5 252
Notodden 7,00 5 607 8 316 5 008
Bø (Telemark) 4,00 5 600 5 600 5 600
Gjerstad 6,50 5 564 3 852 3 852
Moss 3,95 5 530 5 530 5 530
Harstad 5,50 5 516 5 516 3 003
Sel 7,00 5 500 5 500 5 000
Vågan 4,75 5 452 6 090 3 840
Vefsn 7,00 5 443 5 290 5 188
Selje 4,00 5 440 5 440 0
Malvik 4,00 5 416 5 416 1 400
Ullensvang 7,00 5 400 3 240 3 240
Kvam 7,00 5 400 5 400 5 400
Flora 3,85 5 400 4 620 4 200
Porsanger 5,00 5 400 5 400 3 600
Eidskog 4,00 5 375 5 492 5 980
Alvdal 7,00 5 320 2 500 2 200
Sande (Vestfold) 2,50 5 300 5 000 0
Røros 5,50 5 280 6 105 5 280
Årdal 7,00 5 250 2 500 2 500
Marker 7,00 5 200 4 740 0
Kongsberg 7,00 5 200 3 600 3 100
Sogndal 7,00 5 200 5 000 4 500
Gildeskål 7,00 5 200 5 500 5 000
Hamarøy 7,00 5 200 5 200 4 100
Eigersund 7,00 5 120 2 560 2 560
Finnøy 5,00 5 100 6 000 6 000
Fosnes 7,00 5 100 3 500 0
Nord-Aurdal 7,00 5 085 4 520 3 645
Vikna 4,70 5 076 5 076 4 170
Sauherad 7,00 5 040 5 040 3 640
Hvaler 2,00 5 000 5 000 6 000
Songdalen 3,00 5 000 2 500 2 500
Haugesund 4,80 5 000 4 500 4 066
Bømlo 4,00 5 000 5 000 5 000
Volda 2,00 5 000 4 000 5 000
Grue 7,00 4 989 4 536 4 536
Østre Toten 2,00 4 980 3 197 4 125
Aremark 4,00 4 935 4 935 4 935
Kvæfjord 5,00 4 930 5 600 0
Askøy 2,00 4 800 0 0
Bjugn 7,00 4 800 4 000 0
Lyngen 5,00 4 800 3 890 4 850
Nittedal 2,50 4 790 3 800 0
Tysnes 3,80 4 788 4 788 4 800
Fet 2,00 4 786 4 600 4 500
Kvalsund 7,00 4 750 4 750 4 750
Birkenes 7,00 4 738 6 200 4 950
Skien 6,50 4 732 4 390 4 390
Trondheim 5,75 4 715 4 633 4 469
Hjartdal 7,00 4 704 3 744 3 744
Jølster 7,00 4 670 3 700 3 700
Ringsaker 4,90 4 606 4 465 4 326
Fjaler 7,00 4 600 3 780 4 700
Sykkylven 2,00 4 600 4 400 5 000
Granvin 7,00 4 581 5 236 3 900
Sømna 5,30 4 558 5 830 4 500
Eid 3,00 4 500 4 500 4 000
Skodje 2,00 4 500 3 800 3 500
Klæbu 7,00 4 500 5 800 0
Levanger 3,50 4 500 5 000 5 000
Verdal 3,50 4 500 4 500 4 500
Nordreisa 7,00 4 500 4 500 4 200
Sortland 7,00 4 446 3 899 2 800
Vennesla 7,00 4 405 3 330 3 330
Vestvågøy 7,00 4 400 4 466 4 466
Lenvik 4,50 4 400 3 200 3 200
Bamble 6,60 4 387 2 656 1 866
Sør-Fron 7,00 4 366 2 886 2 038
Mandal 2,50 4 340 4 700 4 340
Porsgrunn 7,00 4 326 3 900 2 224
Osterøy 7,00 4 300 3 984 3 696
Hadsel 7,00 4 300 5 525 4 000
Balsfjord 7,00 4 299 4 299 4 299
Hole 2,00 4 280 0 0
Bremanger 7,00 4 280 3 000 0
Re 2,00 4 200 0 0
Åmli 7,00 4 200 3 040 3 400
Bjerkreim 7,00 4 200 3 270 4 200
Meland 7,00 4 200 4 200 4 550
Nesset 7,00 4 200 0 0
Lierne 7,00 4 200 3 360 3 360
Grong 7,00 4 200 4 200 4 200
Overhalla 7,00 4 200 4 200 4 200
Steigen 7,00 4 200 3 332 3 332
Sørum 2,00 4 000 4 000 4 000
Siljan 7,00 4 000 4 000 4 720
Tvedestrand 2,00 4 000 0 0
Ørsta 2,00 4 000 2 100 2 100
Snåase - Snåsa 7,00 4 000 4 000 3 600
Fauske 7,00 4 000 4 500 2 000
Åmot 7,00 3 993 3 168 3 168
Risør 7,00 3 920 3 920 3 640
Narvik 7,00 3 920 3 920 3 920
Løten 4,75 3 845 3 825 3 600
Vågsøy 4,00 3 800 3 700 3 700
Meldal 7,00 3 800 1 900 0
Holtålen 5,00 3 760 4 100 3 500
Arendal 7,00 3 752 3 752 3 430
Tynset 7,00 3 745 2 900 2 900
Stor-Elvdal 3,50 3 710 3 500 2 120
Øyer 7,00 3 710 3 710 3 710
Gaular 7,00 3 703 3 367 2 632
Leikanger 7,00 3 645 4 725 2 200
Ringebu 7,00 3 626 3 523 3 500
Vågå 7,00 3 600 3 000 3 000
Vestre Slidre 7,00 3 600 3 725 3 725
Sokndal 7,00 3 600 3 500 0
Radøy 7,00 3 600 3 600 3 300
Hobøl 4,00 3 560 3 040 2 640
Gausdal 5,00 3 540 3 540 3 540
Vegårshei 3,00 3 540 2 150 0
Hyllestad 7,00 3 535 3 535 3 560
Hattfjelldal 7,00 3 535 3 535 3 535
Råde 2,00 3 520 2 320 2 920
Hol 7,00 3 500 3 120 0
Samnanger 7,00 3 500 4 500 3 000
Høyanger 7,00 3 465 1 960 1 960
Tana 4,00 3 456 3 240 1 760
Os (Hedmark) 4,50 3 450 2 700 4 000
Stavanger 4,00 3 378 3 288 3 000
Voss 7,00 3 360 2 800 2 700
Giske 2,00 3 360 3 360 3 360
Lurøy 6,00 3 300 3 300 2 960
Nordre Land 7,00 3 250 3 250 2 717
Sør-Aurdal 7,00 3 250 2 950 2 950
Leirfjord 7,00 3 217 3 217 2 970
Gol 7,00 3 200 3 200 2 377
Rindal 7,00 3 200 3 050 0
Berg 7,00 3 200 2 315 2 100
Namsskogan 7,00 3 192 0 0
Vindafjord 7,00 3 180 2 120 2 120
Kongsvinger 2,20 3 168 3 388 3 542
Tingvoll 5,50 3 168 3 150 2 000
Rollag 7,00 3 150 3 780 3 150
Herøy (Nordland) 7,00 3 150 3 150 3 150
Åsnes 3,00 3 121 3 060 2 460
Båtsfjord 3,00 3 120 1 200 0
Nord-Fron 7,00 3 090 2 400 2 400
Etnedal 4,00 3 080 3 080 3 080
Værøy 2,00 3 030 0 0
Rømskog 2,00 3 000 0 0
Lom 7,00 3 000 3 000 3 000
Solund 2,00 3 000 3 360 2 400
Flatanger 4,00 3 000 3 000 2 700
Førde 6,00 2 995 2 916 2 808
Gamvik 7,00 2 940 2 940 2 940
Bø (Nordland) 4,00 2 920 2 920 0
Rennebu 7,00 2 916 2 862 2 600
Sauda 7,00 2 900 3 000 2 880
Alta 5,50 2 900 2 420 3 000
Flesberg 7,00 2 880 2 200 3 744
Sund 2,00 2 880 2 880 2 880
Oppdal 7,00 2 835 2 610 2 400
Verran 7,00 2 818 2 616 2 616
Aurskog-Høland 2,00 2 800 2 000 0
Ål 7,00 2 800 0 0
Tysfjord 7,00 2 800 2 500 4 233
Gloppen 7,00 2 772 3 000 2 600
Gulen 7,00 2 765 2 940 3 115
Lund 2,00 2 750 3 500 0
Stord 2,00 2 720 2 720 2 920
Søgne 2,00 2 700 2 650 4 500
Hjelmeland 7,00 2 700 2 600 2 600
Stryn 3,00 2 700 2 700 2 700
Nesna 4,00 2 700 2 700 2 700
Jevnaker 2,00 2 680 2 880 2 500
Sandøy 2,00 2 640 2 489 0
Torsken 7,00 2 640 2 780 2 640
Tranøy 3,00 2 624 2 400 2 400
Askvoll 2,00 2 600 2 400 2 000
Karmøy 7,00 2 598 1 680 1 680
Halsa 7,00 2 580 3 010 3 440
Hemne 7,00 2 550 2 000 2 050
Nes (Akershus) 3,00 2 520 3 144 2 136
Nissedal 7,00 2 520 2 520 2 880
Rana 7,00 2 504 2 504 2 120
Krødsherad 3,00 2 500 0 0
Svelvik 2,00 2 500 2 500 2 500
Drangedal 6,00 2 500 3 600 3 000
Gjesdal 5,00 2 500 2 500 2 500
Frosta 2,00 2 500 2 500 2 500
Grane 4,00 2 500 2 500 2 500
Ibestad 2,00 2 500 2 500 2 100
Strand 2,80 2 495 2 495 2 495
Nes (Buskerud) 7,00 2 436 2 436 2 880
Røst 4,00 2 420 2 420 2 420
Oslo kommune 2,00 2 400 0 0
Folldal 7,00 2 400 2 400 2 400
Fusa 7,00 2 400 2 800 3 000
Måsøy 4,00 2 400 2 000 2 500
Lunner 5,00 2 350 2 350 2 350
Våler (Hedmark) 3,00 2 340 2 340 2 340
Kragerø 7,00 2 310 2 400 2 350
Ringerike 5,00 2 300 2 700 2 700
Kvinnherad 7,00 2 300 2 100 0
Iveland 7,00 2 200 0 0
Flekkefjord 7,00 2 200 3 150 2 880
Sunndal 7,00 2 200 2 200 2 200
Skedsmo 2,00 2 181 2 500 2 100
Randaberg 7,00 2 180 1 450 0
Surnadal 7,00 2 145 2 145 2 145
Meråker 7,00 2 100 0 0
Audnedal 7,00 2 000 1 900 1 800
Hareid 2,00 2 000 3 120 3 000
Melhus 2,00 2 000 2 000 2 000
Trysil 7,00 1 982 1 982 1 814
Utsira 7,00 1 925 2 700 3 000
Sveio 2,00 1 900 3 080 3 480
Tolga 7,00 1 897 2 300 2 300
Leka 7,00 1 880 1 680 0
Vega 4,00 1 848 2 280 480
Lebesby 7,00 1 800 1 800 1 800
Bardu 7,00 1 720 2 580 2 872
Fitjar 6,00 1 620 1 620 1 620
Hammerfest 7,00 1 612 1 768 1 925
Bindal 7,00 1 580 0 0
Roan 7,00 1 560 1 560 1 700
Sigdal 2,00 1 520 2 000 0
Farsund 7,00 1 406 1 406 1 406
Engerdal 7,00 1 212 1 212 1 200
Nordkapp 7,00 1 201 1 201 1 201
Gran 2,00 950 940 1 500
Vardø 7,00 880 880 880
Dovre 7,00 770 700 700
Kautokeino 7,00 710 924 924
Osen 2,00 660 992 0
Lillesand 3,00 390 1 990 790
Agdenes 0,00 0 0 0
Asker 0,00 0 0 0
Askim 0,00 0 0 0
Aukra 0,00 0 0 0
Aure 0,00 0 0 0
Aurland 0,00 0 0 0
Austevoll 0,00 0 0 0
Austrheim 0,00 0 0 0
Balestrand 0,00 0 0 600
Ballangen 0,00 0 0 0
Beiarn 0,00 0 0 3 360
Berlevåg 0,00 0 0 0
Bokn 0,00 0 0 0
Bygland 0,00 0 0 0
Bykle 0,00 0 0 0
Bærum 0,00 0 0 0
Drammen 0,00 0 0 0
Dyrøy 0,00 0 0 0
Eide 0,00 0 0 0
Eidfjord 0,00 0 0 0
Eidsberg 0,00 0 0 0
Eidsvoll 0,00 0 0 0
Enebakk 0,00 0 0 0
Evenes 0,00 0 0 0
Evje og Hornnes 0,00 0 0 0
Fedje 0,00 0 0 0
Fjell 0,00 0 0 0
Flå 0,00 0 0 0
Forsand 0,00 0 0 0
Frogn 0,00 0 0 0
Froland 0,00 0 0 0
Frøya 0,00 0 0 0
Fyresdal 0,00 0 0 0
Gjerdrum 0,00 0 0 0
Gratangen 0,00 0 0 0
Haram 0,00 0 0 0
Hasvik 0,00 0 0 0
Hemnes 0,00 0 0 0
Hemsedal 0,00 0 0 0
Hitra 0,00 0 0 0
Hof 0,00 0 0 0
Holmestrand 0,00 0 0 0
Hornindal 0,00 0 0 0
Horten 0,00 0 0 0
Hurdal 0,00 0 0 0
Hurum 0,00 0 0 0
Hægebostad 0,00 0 0 0
Høylandet 0,00 0 0 0
0,00 0 0 0
Inderøy 0,00 0 0 0
Jondal 0,00 0 0 0
Karasjok 0,00 0 0 0
Klepp 0,00 0 0 0
Kvinesdal 0,00 0 0 0
Kviteseid 0,00 0 0 0
Kvitsøy 0,00 0 0 0
Kvænangen 0,00 0 0 0
Kåfjord 0,00 0 0 0
Lardal 0,00 0 0 0
Larvik 0,00 0 0 0
Lavangen 0,00 0 0 0
Leksvik 0,00 0 0 0
Lesja 0,00 0 0 0
Lier 0,00 0 0 0
Lindesnes 0,00 0 0 0
Lindås 0,00 0 0 0
Loppa 0,00 0 0 0
Luster 0,00 0 0 0
Lyngdal 0,00 0 0 0
Lærdal 0,00 0 0 0
Lødingen 0,00 0 0 0
Lørenskog 0,00 0 0 0
Marnardal 0,00 0 0 0
Masfjorden 0,00 0 0 0
Meløy 0,00 0 0 0
Midsund 0,00 0 0 0
Modalen 0,00 0 0 0
Modum 0,00 0 0 0
Nannestad 0,00 0 0 0
Nedre Eiker 0,00 0 0 0
Nesodden 0,00 0 0 0
Nesseby 0,00 0 0 0
Norddal 0,00 0 0 0
Nore og Uvdal 0,00 0 0 0
Nøtterøy 0,00 0 0 0
Odda 0,00 0 0 0
Oppegård 0,00 0 0 0
Orkdal 0,00 0 0 0
Os (Hordaland) 0,00 0 0 0
Rendalen 0,00 0 0 0
Rennesøy 0,00 0 0 0
Rissa 0,00 0 0 0
Rælingen 0,00 0 0 0
Rødøy 0,00 0 0 0
Røyken 0,00 0 0 0
Raarvihke - Røyrvik 0,00 0 0 0
Sande (Møre og Romsdal) 0,00 0 0 0
Sande (Møre og Romsdal) 0,00 0 0 0
Sandefjord 0,00 0 0 0
Sandnes 0,00 0 0 0
Selbu 0,00 0 0 0
Seljord 0,00 0 0 0
Sirdal 0,00 0 0 0
Ski 0,00 0 0 0
Skiptvet 0,00 0 0 0
Skjåk 0,00 0 0 0
Skånland 0,00 0 0 0
Smøla 0,00 0 0 0
Snillfjord 0,00 0 0 0
Sola 0,00 0 0 0
Spydeberg 0,00 0 0 0
Stjørdal 0,00 0 0 0
Stordal 0,00 0 0 0
Storfjord 0,00 0 0 0
Sula 0,00 0 0 0
Suldal 0,00 0 0 0
Søndre Land 0,00 0 0 0
Sørfold 0,00 0 0 0
Sørreisa 0,00 0 0 0
Time 0,00 0 0 0
Tinn 0,00 0 0 0
Tjeldsund 0,00 0 0 0
Tjøme 0,00 0 0 0
Tokke 0,00 0 0 0
Træna 0,00 0 0 0
Tydal 0,00 0 0 0
Tysvær 0,00 0 0 0
Tønsberg 0,00 0 0 0
Ullensaker 0,00 0 0 0
Ulstein 0,00 0 0 0
Ulvik 0,00 0 0 0
Valle 0,00 0 0 0
Vang 0,00 0 0 0
Vanylven 0,00 0 0 0
Vestby 0,00 0 0 0
Vevelstad 0,00 0 0 0
Vinje 0,00 0 0 0
Øksnes 0,00 0 0 0
Ørland 0,00 0 0 0
Ørskog 0,00 0 0 0
Øvre Eiker 0,00 0 0 0
Øygarden 0,00 0 0 0
Øystre Slidre 0,00 0 0 0
Åfjord 0,00 0 0 0
Ålesund 0,00 0 1 025 1 025
Ås 0,00 0 0 0
Åseral 0,00 0 0 0

Kilde: SSB

 

Kalkulator:

Eiendomsskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.