Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I det billigste ferielandet i Europa koster ferien bare en femtedel av hva den gjør i Norge.

I land med lavere levestandard enn oss, er også prisene langt lavere på det meste. Det samme gjelder når vi ser på utgifter som er de viktigste på en vanlig ferietur.

Her har vi sett på de mest typiske ferieutgiftene:

  • Mat og drikkevarer
  • Alkohol og tobakk
  • Hotell og restaurant

Stort sett er det en ganske nær sammenheng mellom levestandarden og prisnivået i de enkelte landene. Norge har den høyeste levestandarden, og topper da også prisstatistikken for typisk ferierelaterte utgifter. Også avgifter som mva og alkoholavgifter har betydning.

Ved hjelp av prisnivåstatistikken for Europa laget av Eurostat får du et godt innblikk i prisnivået i de forskjellige europeiske landene. I tillegg får valutakursendringene betydning fra det tidspunktet tallene for statistikken er laget.

I alt lages det 12 delindekser og en totalindeks av Eurostat, der de tre nevnte er med. Her kan du lese mer om prisnivået og de enkelte delindeksene.

Dette er den klart mest omfattende prisnivåundersøkelsen du finner på europeiske priser. Statistikken (forkortet HFCE) tar utgangspunkt i det gjennomsnittlige prisnivået i 28 EU-land. Indeksen settes til 100 i alle målte kategorier. Alle land som er med i undersøkelsen får en indeksverdi i forhold til dette i alle kategorier.

Totalt sett er Norge er det dyreste landet med en indeksverdi på 189, langt foran Sveits som har en indeksverdi på 150. I forhold til Makedonia er det norske prisnivået 4,2 ganger høyere. Danmark har det tredje høyeste nivået foran Sverige.

Feriekostnadskalkulator

I denne kalkulatoren kan du beregne hva kostnadene er i 37 europeiske land. Du legger inn hva du planlegger å bruke innen de tre kategoriene ut fra det norske prisnivået. Kalkulatorene rangerer så landene etter hvilken totalkostnad dette gir ut fra forutsetningene.

Her finner du Feriekostnadskalkulatoren.

Dette er forskjellene

Her har vi tatt med de tre billigste og tre dyreste ferielandene for de tre feriekategoriene. I tillegg har vi lagt inn hvor mange prosent dyrere Norge er, og hvilken faktor du skal gang opp prisene med for å komme til det norske nivået. 100 prosent dyrere gir altså en faktor på 2 (dobbelt så dyrt).

Makedonia er billigst i alle kategoriene. For mat og drikkevarer er Norge 200 prosent dyrere enn Makedonia, eller 3 ganger så dyrt.

Den største prosentvise forskjellen finner man i kostnadsnivået på alkohol og tobakk. I forhold til Makedonia er Norge 582 prosent dyrere. På grunn av alkoholavgiftene er Norge spesielt dyrt på dette området.

På hotell og restaurant er Norge 350 prosent dyrere enn Makedonia, noe av dette kommer også av alkoholavgiftene.

Ellers er Danmark og Sveits gjengangere blant de dyrere landene.

Mat og drikkevarer Indeks Prosent dyrere i Norge Faktor
Makedonia 59 200% 3,0
Bulgaria 69 157% 2,6
Albania 69 157% 2,6
Danmark 140 26% 1,3
Sveits 150 18% 1,2
Norge 177 * *
Alkohol og tobakk
Makedonia 38 582% 6,8
Albania 42 517% 6,2
Bosnia & Herzegovina 50 418% 4,2
Island 171 51% 1,5
Irland 178 46% 1,5
Norge 259 * *
Hotell og restaurant
Makedonia 42 350% 4,5
Albania 42 350% 4,5
Bulgaria 46 311% 4,1
Danmark 149 27% 1,3
Sveits 152 24% 1,2
Norge 189 * *

Tallene i kroner

Her har vi tatt utgangspunkt i hva det koster per dag i Norge. Deretter omregnet det via indeksene til hva det koster i de enkelte landene: Det er forutsatt denne bruken:

  • 400 kroner dagen i mat og drikkevarer,
  • 200 kroner dagen i alkohol og tobakk
  • 1500 kroner dagen i hotell og restaurant.

Det er da beregnet hva dette koster totalt sett, og for hver av kategoriene. I tillegg (til høyre) er det beregnet en valutajustert sum. Denne juster for valutakursene fra ett år tilbake og til nå.

For Makedonia gir dette en sluttsum på 6.944 kroner. Nesten 23.000 kroner lavere enn Norge. Ser vi på de store ferielandene er det Kroatia, Spania og Tyrkia som har de laveste prisene, med under halve prisen av Norge. Av de største feriedestinasjonene er det Frankrike som er dyrest med en sum på nesten 17.000 kroner.

Den norske krona har svekket seg i forhold til euroen. Derfor vil alle land med euro ha blitt dyrere, noe som du ser på den valutajusterte summen. Men Makedonia har blitt billigere.

I Skandinavia er Sverige litt billigere enn Danmark, noe som har forsterket seg med valutaendringene.

 Du kan selv regne på enhver fordeling med Feriekostnadskalkulatoren.

Land Sum Mat og drikkevarer Alkohol og tobakk Hotell og restaurant Valuta-justert sum
Makedonia 6 944 1 867 411 4 667 6 704
Albania 7 304 2 183 454 4 667 6 920
Bulgaria 7 932 2 183 638 5 111 8 254
Serbia 8 501 2 373 573 5 556 8 210
Romania 8 761 2 183 800 5 778 9 289
Ungarn 9 133 2 531 714 5 889 9 228
Bosnia & Herzegovina 9 469 2 373 541 6 556 9 167
Tsjekkia 9 945 2 658 843 6 444 9 724
Montenegro 10 084 2 468 616 7 000 10 493
Litauen 10 368 2 468 789 7 111 10 788
Polen 11 084 1 962 789 8 333 11 992
Slovakia 11 205 2 784 865 7 556 11 659
Latvia 11 994 2 753 908 8 333 12 480
Kroatia 11 997 2 942 832 8 222 12 321
Estland 12 237 2 784 897 8 556 12 733
Portugal 12 333 2 847 930 8 556 12 833
Tyrkia 12 437 2 689 1 081 8 667 11 272
Slovenia 13 585 3 132 897 9 556 14 136
Spania 13 994 2 942 941 10 111 14 561
Hellas 13 999 3 227 995 9 778 14 567
Malta 14 123 3 164 1 070 9 889 14 696
Tyskland 15 168 3 417 973 10 778 15 783
Kypros 15 243 3 417 1 049 10 778 15 861
Luxemburg 16 552 3 733 930 11 889 17 223
Østerrike 16 611 3 860 973 11 778 17 284
Italia 16 825 3 544 1 059 12 222 17 507
Frankrike 16 918 3 417 1 168 12 333 17 604
Storbritannia 16 936 3 195 1 741 12 000 18 658
Nederland 17 014 3 069 1 168 12 778 17 704
Belgia 17 470 3 544 1 038 12 889 18 178
Island 19 312 3 797 1 849 13 667 17 733
Finland 19 573 3 892 1 459 14 222 20 367
Irland 19 848 3 702 1 924 14 222 20 653
Sverige 21 701 3 955 1 524 16 222 21 635
Danmark 22 325 4 429 1 341 16 556 23 244
Sveits 22 932 4 746 1 297 16 889 24 048
Norge 29 400 5 600 2 800 21 000 29 400

Kilde Eurostat. Prisnivåundersøkelsen gis ut hvert år. Den seneste utgivelsen var i 2014, med tall fra 2013.

Helt nøyaktig kan ikke dette bli, men det gir en god indikasjon på prisforskjellene mellom de enkelte landene.

 

Se også:

Prisnivåundersøkelsen i Europa

Dette er tollkvoten

Kalkulatorer:

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.