Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor lang tid tar det før du klarer å spare opp til 1 million kroner er spørsmålet.

For mange er det realistisk å spare opp 1 million kroner i løpet av ikke altfor mange år. Med to bra inntekter og ikke altfor mye gjeld kan man spare opp mye per måned, og likevel ha mer enn nok til å leve av.

Men så var altså spørsmålet hvor lang tid det tar før et sparebeløp i for eksempel bank eller fond vokser til 1 million kroner. Ikke helt overraskende er det størrelsen på sparebeløpet og gjennomsnittsavkastningen som bestemmer hvor lang tid det tar. .

Så lang tid tar det med 1000 kroner i måneden

Sparer du 1.000 kroner i måneden med en gjennomsnittsavkastning på 5 prosent, tar det 394 måneder, eller nesten 33 år. Øker du gjennomsnittsavkastningen til 7 prosent går tiden ned til 330 måneder, eller 27,5 år. To prosentpoeng ekstra avkastning sparer deg altså for nesten 5,5 år.

Klarer du å spare 10.000 kroner (5 prosent avkastning) i måneden tar det 83 måneder (nesten 7 år) før du har spart opp 1 million. Med 7 prosent avkastning synker sparetiden til 79 måneder (6,6 år). Her har ikke avkastningen så mye å si, siden sparetiden er mye kortere enn i det forrige eksemplet.

I disse tallene er det ikke tatt hensyn til skatten på 22 prosent. Heller ikke er det tatt hensyn til at et fremtidig sparebeløp ikke er verdt det samme som i dagens kroner. Dette tar kalkulatoren  «Hvor raskt blir du millionær?» også hensyn til.

Effekten av at sparebeløpene ikke har den samme pengemessige verdien i fremtiden får stor betydning. Med 30 års sparetid er beløpet verdt omtrent halvparten i dagens pengeverdi (inflasjon rundt 2 prosent). Du kan se hvordan ulike forutsetninger slår inn på sparebeløpet reelle verdi i kalkulatoren «Spareverdi».  

Bruk kalkulatororen «Hvor raskt blir du millionær»

I kalkulatoren legger du inn hvor mye du vil spare, og hvor ofte du setter av dette beløpet. Deretter legger du inn hvilken avkastning du forutsetter i oppsparingsperioden.

Skatt på renteinntekter er 22 prosent. Renten etter skatt regnes automatisk ut av kalkulatoren.

Sparetid før og etter skatt
Kalkulatoren viser deg hvor lang tid det tar å spare opp 1 million kroner. Kalkulatoren viser antall spareterminer, og hvor mange år dette er. Skal det tas hensyn til skatt, vil det nødvendigvis ta lenger tid, siden dette gir en lavere avkastning.

Verdien av 1 million kroner når du har nådd målet
Én million kroner er ikke én million kroner i dagens pengeverdi sett frem i tid. Kalkulatoren regner ut hva millionen er verdt ved sparetidens utløp. For å beregne dette legger du inn forutsetning for inflasjonen. Denne er forhåndsinnlagt med 2,0 prosent siden det er det langsiktige inflasjonsmålet i Norge.

 

Kalkulatorer:

Hvor raskt blir du millionær
Her ser du hvor lang tid det tar før sparebeløpet ditt runder millionen. Dette er i fremtidskroner, ikke i dagens pengeverdi.

Hvor raskt dobler du pengene dine
Kalkulatoren regner ut hvor raskt pengene dobler seg, med en gitt rente.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mange år varer sparebeløpet?
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.