Med boligpriskalkulatoren kan du se hvor mye boligprisene har steget i forhold til lønnen.

Boligprisene nådde et nytt rekordnivå siste måned. Men man skal ikke glemme at det gjorde også lønsnivået, med den siste lønnsøkningen som nå er kommet.

 I forhold til lønnsøkningene har ikke boligprisene gjort noen store byks de siste årene.

ved å bruke kalkulatoren «Boligprisutvikling» har vi sett på hvordan verdistigningen på boligen har vært i forhold til lønnen. Dette har vi gjort for hvert år fra 2004.

Under «Verdistigning på bolig» er det beregnet gjennomsnittlig verdistigning på boliger fra det aktuelle året til 2014 (alle boliger), og hva endringen totalt sett har vært fra dette året.

I kolonnen for «Forskjell boligendring og lønn» er det beregnet differansen mellom gjennomsnittlig verdiendring og gjennomsnittlig lønnsøkning. Kolonnen helt til høyre forteller hvor mye dyrere boliger har blitt i forhold til lønnsøkningene.

Her ser vi at fra 2004 har boligene blitt 20 prosent dyrere i forhold til lønnsøkningene. Ser vi fra 2007 har boligpriser og lønnsøkning holdt samme takt.  Det var på denne tiden finanskrisen kom, og boligprisene falt en periode.

Fra 2011 er lønnsøkningen på samme nivå som boliprisendingene.

  Verdistigning på bolig   I forhold til lønnsøkning
År Verdiendring per år Total i perioden   Forskjell boligendring og lønn Forskjell totalt
2004 6,20% 83%   2,00% 20%
2005 5,90% 68%   1,60% 15%
2006 5,00% 48%   0,70% 5%
2007 4,10% 32%   0,00% 0%
2008 5,10% 35%   1,40% 9%
2009 5,90% 33%   2,10% 11%
2010 5,30% 23%   1,60% 6%
2011 4,20% 13%   0,50% 1%
2012 2,70% 6%   -0,80% -2%
2013 0,90% 1%   -2,70% -3%

For 2014 er det forutsatt at lønnsøkningen vil bli på 3,6 prosent. Lønnsstatistikk er hentet fra SSB. Boligprisene er hentet fra Eiendom Norge som gir ut månedlig prisstatistikk på boligmarkedet. Statistikken er basert på tall hentet fra FINN.no, og bearbeidet av Eiendomsverdi.

 

Boligkalkulatorer:

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 80 forskjellige distrikter av landet.
Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.