Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk hvilke høyrentekontoer som gir deg høyest sparerente.

Innskuddsrentene har i de siste månedene falt. Mange har justert rentene inntil tre ganger. Likevel ligger de beste innskuddsrentene over de beste lånerentene til bolig. Du kan i dag få opptil 3,25 prosent innskuddsrente i flere banker. Se tabellen under.

Til gjengjeld har tre åpne banker nå lavere lånerente enn dette. Din Bank er billigst med en effektiv lånerente på 2,99 prosent uansett lånets størrelse. I tillegg har Husbanken, Lånekassen, og Statens Pensjonskasse også lavere rente enn de beste høyrentekontoene.

Med en rente på 3,25 prosent blir det ikke stort igjen etter skatt og inflasjon. Skatten blir på 0,88 prosent, netto 2,37 prosent. Med en inflasjon på 2 prosent, blir realrenten 0,37 prosent. Betaler du formuesskatt blir det et minusresultat.

De beste innskuddsrentene

Nordax Finans ligger fortsatt i toppen med 3,25 prosent. Dette er likt med flere andre. Dette gjelder for kontoen Kapitalkonto, som har seks frie uttak. Tidligere var det Sparekonto som var den beste (og eneste) kontoen. Der er renten nå 2,75 prosent, og fritt antall uttak. Det er derfor sikkert en del som åpnet konto i Nordax tidligere som bør flytte over pengene.

Svea Finans har også vært blant de beste lenge, med den samme renten. Komplett Bank startet opp i år er den tredje banken med en rente på 3,25 prosent. Minsteinnskuddet for denne renten er 50.000 kroner. Begge disse har et fritt antall uttak.

yA Bank har en rente på 3,05 prosent opp til 500.000 kroner. På større beløp går den ned til 2,85 prosent. Det er fritt antall uttak.

Rett bak ligger Bluestep Finans og Bank 2 (minimum 50.00 kroner) med en rente på 3,0 prosent. Begge ha et fritt antall uttak.

Nordax Finans og Svea Finans er dekket av den svenske innskuddsgarantien på 100.000 euro. De tar derfor ikke i mot større innskudd enn dette.

Her kan du sjekke hva du kan få på fastrenteinnskudd.

Liste over de beste

Her har vi satt opp bankene med de høyeste rentene på seks ulike innskuddsbeløp. Det er vedtatte satser som ligger til grunn for listen.

Her kan du sjekke hva renten er på andre beløp..

Bank   Antall
25.000 kroner Rente uttak
Svea Direkte 3,25% Fritt
Nordax Finans AB 3,25% 6
Topprente.no (Spb Øst) 3,05% Fritt
yA Bank 3,05% Fritt
BlueStep Finans 3,00% Fritt
50.000 kroner  
Komplett Bank 3,25% Fritt
Svea Direkte 3,25% Fritt
Nordax Finans AB 3,25% 6
Topprente.no (Spb Øst) 3,05% Fritt
yA Bank 3,05% Fritt
150.000 kroner  
Komplett Bank 3,25% Fritt
Svea Direkte 3,25% Fritt
Nordax Finans AB 3,25% 6
Topprente.no (Spb Øst) 3,05% Fritt
Santander C. Bank 3,05% Fritt
yA Bank 3,05% Fritt
300.000 kroner  
Komplett Bank 3,25% Fritt
Svea Direkte 3,25% Fritt
Nordax Finans AB 3,25% 6
Topprente.no (Spb Øst) 3,05% Fritt
Santander C. Bank 3,05% Fritt
yA Bank 3,05% Fritt
500.000 kroner  
Komplett Bank 3,25% Fritt
Svea Direkte 3,25% Fritt
Nordax Finans AB 3,25% 6
Topprente.no (Spb Øst) 3,05% Fritt
Santander C. Bank 3,05% Fritt
1.000.000 kroner  
Komplett Bank 3,25% Fritt
Santander C. Bank 3,05% Fritt
Topprente.no (Spb Øst) 3,05% Fritt
BlueStep Finans 3,00% Fritt
Bank 2 3,00% Fritt

 

Her kan du se kommentarer til de enkelte bankene. 

Se også:

Guide til høyrentekonto

Kalkulatorer:

Finn beste høyrente
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste over det beløpet du legger inn.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Boliglån -topplisten
Dette er de billigste boliglånene, avhengig av lånebeløp og sikkerhet.

Markedsoversikter
Her finner du en oversikt over alle markedsoversiktene på Smarte Penger.