Flertallet av forsikringsselskapene gir samlerabatter når du har flere forsikringer der.

Samlerabattene kan ha stor betydning når du sammenligner prisene på skadeforsikringer som bilforsikring og boligforsikring. Hvis du sammenligner prisene på enkeltforsikringer, kan prisbildet bli et annet enn om du tar hensyn til samlerabattene.

Den vanligste formen er at du får en viss prosentvis rabatt når du har tre eller flere forsikringer samlet i selskapet. Samlerabattene ligger fra null til 20 prosent i selskapene. På en forsikring som koster 10.000 kroner vil da prisene endre seg med fra null til 2.000 kroner når samlerabatten blir hensyntatt.

Noen gir også andre kundefordeler til totalkunder. Det kan være at du får automatisk forsikring på alle nye gjenstander du kjøper. Noen gir gratis leiebil ved skade på bilen din. En annen vri er at totalkundene får lavere egenandeler enn andre kunder.

Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Det er mest praktisk å ha alle forsikringene samlet ett sted. Men det er ikke så praktisk at det er noen grunn til å betale 500 kroner mer for å slippe å bruke to selskap. Hvis du for eksempel har to biler, kan det være billigere å forsikre den ene av dem et annet sted enn i hovedselskapet ditt. Det er jo totalsummen som teller. Men sørg for å ta med et eventuelt tap av samlerabatter i ditt eksisterende selskap i det regnestykket.

Her kan du sammenligne priser der samlerabatten blir tatt med.

Andre rabattmuligheter

Du kan får rabatter på skadeforsikringene på flere andre måter.

Sikkerhetsrabatter: Spesielt på bil- og boligforsikringene kan du få rabatter ved forskjellige sikkerhetstiltak. Les mer om sikkerhetsrabatter på boligforsikringen.

Egenandelsrabatter: Du kan få rabatter ved å øke egenandelene. Dette kan være spesielt lønnsomt på bilforsikringen, men det kan også lønne seg for boligforsikringen. Les mer om egenandelsøkning på bilforsikring og boligforsikring.

Rabatter via organisasjoner og foreninger: Det er et stort antall rabattavtaler spesielt gjennom yrkesorganisasjoner, og også andre foreninger. I Smarte Pengers rabattsøk ligger alle disse avtalene.

Dette er samlerabattene i selskapene

Dette er de forskjellige rabattene du får i skadeforsikringsselskapene. Av 20 selskaper her er det 7 som ikke gir samlerabatter i det hele tatt.

Den høyeste rabatten gis av SpareBank 1 Forsikring med 20 prosent ved 5 forsikringer.

Hvis vi for eksempel ser på DNB Skadeforsikring går rabatten ned fra 15 prosent til 10 prosent ved å redusere antall forsikringer fra fem til fire. Da får du en kostnadsøkning på de fire gjenværende forsikringene, som må veies opp mot besparelsen på å flytte den ene. 

Selskap Rabatter
Boligbyggelagenes Forsikring 18 % rabatt ved 2 hovedforsikringer (bil, villa, innbo, liv- og uføreforsikring). Gis ikke på kollektiv reiseforsikring og innboforsikring.
Codan Ved kjøp av 3 forsikringer gis det en totalkunderabatt på opp til 10%. En av forsikringene må være bil, hus, hytte eller innbo. Fem forsikringer, hvorav to hovedprodukter gir 15 %.
DNB Skadeforsikring 3 forsikringer gir en samlerabatt på 5 %, fire forsikringer gir 10 %, fem forsikringer gir 15 %.
Eika Forsikring Gir ingen samlerabatter.
Europeiske Reiseforsikring Siden Europeiske er eid av If, følges den samme rabattskalaen som If.
Frende Gir 10 % rabatt med 3 forsikringer, og 17 % ved 5. Gir en lojalitetsbonus på 5 prosent etter 3 sammenhengende år.
Gjensidige Tre forsikringer 18 % rabatt. To gir 14 % rabatt. Ett gir 10 % rabatt. En av forsikringene må være et hovedprodukt. Dette er hus/innboforsikring, bilforsikring, dødsfallsforsikring, uføreforsikring, barneforsikring, behandlingsforsikring.
If Nivå 1 gir 10 prosent rabatt. Kravet er å ha enten bil eller boligforsikring. Det gis en egenandelsfordel på 200 kr per år. Nivå 2 gir 15 prosent rabatt. Kravet er både bil og boligforsikring. Egenandelsfordelen er 300 kroner per år. Nivå 3 gir gir 15 prosent rabatt, og 400 kroner i egenandelsfordel per år. Fordelsprogrammet krever at du har elektroniske forsikringsdokumenter.
Jernbanepersonalets Forsikring Gir ingen samlerabatter.
KLP Gir ingen samlerabatter.
Komplett Forsikring 10% ved tre forsikringer, ett må være hovedprodukt, 12% ved fire forsikringer, to må være hovedprodukter, 15% ved fem forsikringer, tre må være hovedprodukter, 20% ved seks forsikringer, fire må være hovedprodukter.
Landsbruksforsikring Gir ingen samlerabatter.
Nemi Forsikring Gir ingen samlerabatter.
OBOS Forsikring 2 fordelsprodukter gir 13 % rabatt. 3 gir 16 % rabatt. Fire og flere gir 16 % rabatt. Et fordelsprodukt er forsikring av innbo, hus, fritidshus, reise, fritidsbåt, bil, bobil, mc. Det gis ikke rabatt på innboforsikring.
Rema Forsikring Gir ingen samlerabatter.
Sparebank 1 Forsikring Det gis 10 prosent ved tre forsikringer (eller hus+bil). Det gis 15 % ved 4 forsikringer. Det gis 20 % ved 5 forsikringer og e-kunde.
Storebrand Gir 15 prosent ved minst tre forsikringer. To av disse må være en hovedforsikring (bil, innbo, hus, eller hytte).
Troll Forsikring 10% ved tre forsikringer, ett må være hovedprodukt, 12% ved fire forsikringer, to må være hovedprodukter, 15% ved fem forsikringer, tre må være hovedprodukter, 20% ved seks forsikringer, fire må være hovedprodukter.
Tryg Forsikring Tryg Plus gir 10 % rabatt på forsikringen ved kjøp av tre forsikringer. hvorav én av dem må være hus, innbo eller bil. Ved to hovedprodukter pluss tre valgfrie dekninger er rabatten 15 %. Ved tre hovedprodukter pluss fire valgfrie dekninger er rabatten 20%.
Vardia Forsikring Gir 15 % rabatt ved bil, hus- og/eller innboforsikring, samt èn forsikring til.
Water Circle 15 prosent rabatt hvis man samler alle forsikringene, har vært skadefri i 3 år, og anbefaler selskapet til 3 venner.

 

Se også:

Vilkår skadeforsikring
Her finner ser du hvor du kan finne priser på forsikringene, og de forskjellige forsikringsvilkårene.

Anbud på forsikring

Hvordan sammenligne selskap
Dette må du passe på når du skal sammenligne selskapene.

Forsikringsselskap
Oversikt over hvilke selskaper som tilbyr skadeforsikringer i Norge.

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring

Kalkulator:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.