Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Regjeringen foreslår å fjerne fordelen for dem som leier ut deler av tomannsboligen sin.

Tomannsboliger-eiere har frem til nå kunnet nyte godt av en fordel som de med enebolig ikke har hatt.

Enebolig-eiere bare har hatt lov til å leie ut inntil halvparten av egen bolig skattefritt. De som har tomannsbolig, derimot, har kunne leie ut halvparten av boligen - i tillegg til inntil halvparten av den halvparten de bor i selv.

Utleie av mer enn halvparten

Med andre ord har tomannsboligeiere - skattefritt - kunnet leie ut opptil tre fjerdedeler av boligen sin, mens eneboligeiere altså bare har fått lov til å leie ut halvparten skattefritt. Begge grupper må benytte resten av boligen til egen bruk.

Blir likebehandling

Men nå strammes altså reglene inn for tomannsboligeierne som driver med utleie. Tomannsboligeiere og eneboligeiere skal likebehandles, foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett.

Tomannsboligeiere skal ikke kunne leie ut mer enn inntil halvparten av egen bolig skattefritt - de heller.

Men det er altså bare de som også leier ut i egen halvdel av tomansboligen som rammes av skatteendringen. Hvis du leier ut bare i den andre delen av tomannsboligen vil det ikke bli noen endring i skatten.

 

 

Les mer om skatt på utleie:

Utleie i egen bolig

Garasjehybler er skattefrie

Lei ut til ditt eget AS

Regnskapsligning

Fri bolig

Hytteutleie

Kalkulatorer:

Regnskapsligningskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.