Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Men misfornøyde forbrukere mister ikke med det muligheten til å klage på håndverkertjenester.

Senhøsten 2008 opprettet forbrukermyndighetene - i samarbeid med bransjen - en egen klagenemnd for håndverkertjenester.

Nemnda ble opprettet blant annet for å gjøre det lettere for forbrukere å klage på oppussings- og mindre reparasjonsarbeid i hjemmet. 

Avvikler

Men nå - bare knappe tre år senere - opplyser Forbrukerrådet at man vil avvikle håndverkerklagenemnda.

Årsaken til avviklingen  er at man også behandler håndverkerklager i Forbrukertvistutvalget. Håndverkerklagenemnda blir dermed bare et alternativt klageorgan, ifølge Forbrukerrådet.

- Vi mener det er uoversiktlig for forbrukerne å ha to parallelle klageløp for håndverkertjenester på fast eiendom. Det bidrar til å gjøre prosessen mer uoversiktlig for forbrukeren, uttaler direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

- Bedre med ett klagepunkt

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom har kun behandlet klager på håndverkerbedrifter som er organisert i en av bransjeorganisasjonene (se faktaboks i høyremargen) som sammen med Forbrukerrådet har stått bak nemnda.

- Alt i alt mener vi forbrukeren er bedre tjent med å ha ett klagepunkt, uavhengig av hvor en håndverker er organisert. Risikoen for dobbeltbehandling bidrar også til økt ressursbruk for Forbrukerrådet, mener Flesland.

Bedre dialog med bransjen

Men selv om klagenemnda nå blir historie, understreker Forbrukerrådet at nemndsamarbeidet har skapt et godt utgangspunkt for dialog mellom dem og bransjeorganisasjonene.

- Vi ønsker at denne dialogen opprettholdes, slik at det fremover også kan legges til rette for gode virkemidler til det beste for forbrukeren, sier Forbrukerråd-direktør Flesland.

Siste frist 15. oktober

Dersom du har hatt noen uheldige håndverkeropplevelser i den senere tid, haster det om du av en eller annen grunn helst vil ha problemet ditt behandlet av klagenemnda.

Saker som meldes inn etter 15. oktober vil nemlig ikke bli behandlet i nemnda.

Etter denne datoen er det altså Forbrukerrådet/Forbrukertvistutvalget som vil behandle håndverkerklager.

Flest rørleggertvister

Nemnda har i løpet av de siste tre årene behandlet de aller fleste typer tvister mellom forbrukere og håndverkere. Eksempler på tvister som har blitt behandlet er dårlig utført håndverksarbeid, fortolkning av avtaler og uenighet om pris og tidsbruk.

Flertallet av klagene har gått på prisfastsettelse. Det har forøvrig kommer flere klager på rørleggere enn håndverkere i noen av de andre bransjeorganisasjonene.

 

Les mer om håndverkere:

Håndverkere

Slik finner du riktig håndverker

Skriv alltid kontrakt

Lov om håndverkertjenester

Anbudstjenester