Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Undersøkelser av kunders tilfredshet og lojalitet kan gi deg en pekepinn på hvor god et produkt eller en tjeneste er.

Sjansen for at du selv vil bli fornøyd med selskapet må vi formode stiger i takt med hvor fornøyde andre er med selskapet. Å se på denne typen målinger er derfor et godt redskap for å velge leverandør.

Dette er spesielt viktig hvis du vil være i kontakt med selskapet over langt tid. Ved et engangskjøp vil det ikke være like viktig som det vil være i for eksempel et abonnement.

I kundetilfredshetsundersøkelsene legges det vekt på hva folk mener om selskapet, det er altså ikke snakk om målinger av hard facts på for eksempel antall feil.

De to mest omfattende kundetilfredshetsundersøkelsene i Norge er Handelshøyskolen BIs Kundebarometer, og undersøkelsene til Epsi Norge. Les mer om disse undersøkelsene nederst i artikkelen.

Det finnes også internasjonale kundetilfredshetsundersøkelser som er interessante for norske forbrukere, ikke minst undersøkelser av biler og bilmerker.

Nye tall fra Norsk Kundebarometer

Norsk Kundebarometer har akkurat lagt ut sine tall for 2013. Høyeste score er 100.

Som vanlig var det Flytoget som fikk den beste scoren, både på tilfredshet og på lojalitet. De hadde en tilfredshetsscore på 86,2, og en lojalitet på 91,6.

Helt på bunn finner vi McDonald's med en tilfredshet på 58,9, lojaliteten var på 75,6. Selskapet med den laveste lojaliteten var Skeidar med en score på 66,6, tilfredsheten var her 65,2.

10 på topp

     

10 på bunn

   
Plassering Bedrift Tilfredshet Lojalitet   Plassering Bedrift Tilfredshet Lojalitet
1 (1) Flytoget 86,2 91,6   171 DNB Kapitalforvaltning 63,1 77,2
2 (4) haugenbok.no 84,1 87,2   172 Viasat 63,0 68,2
3 (5) Toyota 83,3 78,6   173 Burger King 62,9 73,1
4 (10) OneCall 83,1 87,0   174 Jysk 62,6 74,0
5 (7) Skandiabanken 82,4 87,2   175 Canal Digital (kabel) 62,1 78,5
6 (3) Gudbrandsdal Energi 82,4 89,3   176 Lindex 60,9 76,2
7 (2) BMW 82,3 80,6   177 Bunnpris 69,6 82,1
8 (8) Spotify 82,1 90,1   178 ODIN Forvaltning 59,2 72,1
9 (9) Skoda 81,8 78,8   179 Rimi 59,1 83,0
10 (21) Vinmonopolet 81,8 *   180 McDonald's 58,9 75,6

 

Bransjer med tall både fra Norsk Kundebarometer og EPSI.

Under finner du noen bransjer der både EPSI og Norsk Kundebarometer har undersøkelser. Stort sett er resultatene i samsvar med hverandre.

Her finner du resultater for bank og forsikring.

Her finner du resultater for biler og bilforhandlere.

Her finner du resultater for en rekke andre bransjer.

Bank

Norsk Kundebarometer     EPSI  
Bedrift Tilfredshet Lojalitet   Bank Tilfredshet
Skandiabanken 82.4 87.2   Skandiabanken 78,5
Handelsbanken 79.6 81.8   Eika Gruppen 77,1
Eika Alliansen 77.7 82.4   Handelsbanken 75,0
Sparebank 1 Gruppen 73.7 80.1   Annen sparebank 74,2
Nordea 70.1 77.5   Sparebanken Sør 72,2
Danske Bank 69.2 72.4   Sparebanken Vest 71,8
DNB 67.8 71.2   SpareBank 1 Gruppen 68,8
        Nordea 67,1
        Danske Bank 65,6
        DNB 64,7
        Bransjesnitt 69,8

 

Bredbånd

Norsk Kundebarometer     EPSI  
Bedrift Tilfredshet Lojalitet   Bedrift Tilfredshet
Telenor (bredbånd) 69.4 78.9   Altibox 72,1
Get (bredbånd) 67.2 81.9   Telenor 66,2
NextGenTel (bredbånd) 63.9 74.7   Get 63,3
        Andre 60,6
        Canal Digital 59,6
        NextGenTel 57,9
        Bransjesnitt 64,2

 

Mobilselskaper

Norsk Kundebarometer     EPSI  
Bedrift Tilfredshet Lojalitet   Bedrift Tilfredshet
OneCall 83.1 87,0   OneCall 76,4
Chess 77.8 84,0   Talkmore 76,2
Telenor (mobil) 75.3 83.1   Chess 73,4
Tele2 (mobil) 71.2 73.5   Andre 72,2
Netcom 70.7 75.6   NetCom 69,0
        Tele2 68,5
        Telenor 67,7
        Bransjesnitt 70,1

 

Skadeforsikring

Norsk Kundebarometer       EPSI  
Bedrift Tilfredshet Lojalitet   Bedrift Tilfredshet
SpareBank 1 (Skadeforsikring) 79.2 84.7   SpareBank 1 Skade 75,0
Tryg (Skadeforsikring) 77.6 80.1   Andre 74,7
Gjensidige (Skadeforsikring) 77.5 84.3   Frende 73,5
Eika (Skadeforsikring) 75.7 81.1   Gjensidige 73,5
If 73.2 76,0   Tryg 73,3
        If 71,5
        DNB Skade 68,4
        Bransjesnitt 73,1

 

TV-distribusjon

Norsk Kundebarometer     EPSI  
Bedrift Tilfredshet Lojalitet   Bedrift Tilfredshet
Altibox 71.3 83.4   Altibox 69,3
Canal Digital (parabol) 70.2 75.9   Andre 68,7
Get 67.9 78.5   Get 66,2
RiksTV 66.2 78.4   Canal Digital Parabol 64,0
Viasat 63,0 68.2   Riks-TV 62,5
Canal Digital (kabel) 62.1 78.5   Canal Digital Kabel 60,2
        Viasat 59,9
        Bransjesnitt 64,1

 

Kort om Epsi-undersøkelsen

Basert på den teoretiske modellen fra EPSI, har modeller for ulike bransjer blitt utviklet. Det blir hentet inn data fra bedriftens eksisterende kunder gjennom telefonintervju. Generelt sett inneholder spørreskjemaet over 30 spørsmål og et titalls bakgrunnsspørsmål som sammen utgjør malen for de bransjespesifikke studiene EPSI gjennomfører.

Måleskalaen er fra 1 til 10, hvor 1 betyr «helt uenig» eller «veldig misfornøyd» og hvor 10 betyr «helt enig» eller «veldig fornøyd». Metoden måler de latente variablene som påvirker kundetilfredshet og lojalitet.

De latente variablene er:

 • Image: Her benyttes minst 4 spørsmål om hvordan man oppfatter at folk flest vurderer leverandøren/bedriftens image/omdømme. Det gjelder delaspekter som: pålitelighet, kundeservice, prisverdi og profesjonalitet og kompetanse.
 • Kundeforventninger: Her brukes minst 5 spørsmål for å avdekke hvilke forventninger respondenten (kunden) har hatt til leverandøren. Her gjelder delaspekter som: produktet i sin helhet, service, sikkerhet og korrekthet og tilleggstjenester.
 • Opplevd kvalitet (produkt): Minst 3 spørsmål om blant annet: produktinnhold, sikkerhet og teknisk funksjon.
 • Opplevd kvalitet (service): Minst 3 spørsmål om blant annet: personlig service, vennlighet og tilgjengelighet.
 • Opplevd verdi (verdi for pengene): Minst 5 spørsmål om verdien av blant annet: produkt(er), service og råd og tilgjengeligheten som tilbys, sett i forhold til det man betaler.
 • Kundetilfredshet: Her brukes alltid 3 faste spørsmål som tar sikte på: tilfredshet totalt sett, tilfredshet i relasjon til forventningene og tilfredshet i forhold til en optimal leverandør.
 • Lojalitet: Her anvendes 3 spørsmål som fokuserer på: hvor sannsynlig er det at du velger samme leverandør på nytt, hvordan omtaler du din nåværende leverandør til venner og bekjente samt i hvilken grad du anbefaler leverandøren.

Resultatene i undersøkelsen presenteres på en skala fra 0-100. Resultater under 60 er å anse som mindre bra, mellom 60-75 anses for å være middels, mens alt over 75 anses for å være bra eller meget bra.

Kort om BIs kundebarometer

Norsk Kundebarometer (NKB) er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI. NKB fokuserer på relasjoner mellom kunder og leverandører. Basert på en årlig datainnsamling foretatt blant norske husholdninger har NKB som målsetning å være den målestokk som norske virksomheter benytter som:

 • grunnlag for sammenligning med andre virksomheter
 • grunnlag for sammenligning med andre bransjer
 • grunnlag for sammenligning over tid
 • utgangspunkt for egne og mer omfattende undersøkelser.

Utvalget av bransjer og bedrifter som blir målt i Norsk Kundebarometer er basert på hva som inngår i «norske husholdningers handlekurv». Dette innebærer at bransjene er valgt ut med tanke på hva en privathusholdning bruker pengene sine på.

Bedriftene som blir målt i Norsk Kundebarometer er tatt med på bakgrunn av at de til en viss grad skal være landsdekkende, samt at de til sammen skal utgjøre ca 70 prosent av bransjeomsetningen på landsbasis (med noen unntak). Det er med andre ord de største aktørene i hver bransje som er med i undersøkelsen.

De som blir plukket ut til intervjuene er private forbrukere som er aktive kunder i de bedriftene som er målt. Hver respondent kan bare uttale seg om én bedrift pr. bransje og blir maksimalt bedt om å uttale seg om 4 bransjer (4 bedrifter).

De som har blitt intervjuet blir bedt om å svare på en rekke spørsmål hvor de angir dyktigheten til den aktuelle bedriften på en skala fra 1 til 10. Svarene blir så omgjort til en indeks mellom 0 og 100.

 

Les mer om kundetilfredshet:

Resultater for bank og forsikring

Resultater for biler og bilforhandlere

Resultatene for en rekke andre bransjer

Les mer på andre nettsteder:

Handelshøyskolen BIs Kundebarometer

Epsi Norge