Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her får du en samlet oversikt over avgiftene du betaler i Norge i 2017.

Det er en rekke forskjellige typer avgifter som du blir belastet for. Dette er alt fra betydelige avgifter som merverdiavgift, til avgifter som nesten ikke har betydning i det hele tatt.

Samlet sett betaler de fleste nesten like mye i avgifter som i skatt.

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Disse avgiftene betaler du

Dette er avgiftstypene du betaler, satt opp i alfabetisk rekkefølge:

Alkoholavgifter

I denne gruppen finner vi avgifter på sprit, vin, alkoholdige drikkevarer, og alkoholfrie drikkevarer.

Avgiftene er delt inn i to hovedgrupper. For drikke sterkere enn 4,75 prosent, blir avgiften beregnet etter volumprosenten og antall liter. For svakere drikker regnes det etter antall liter.

Alkoholavgiftene avhenger av hva slags type drikke det er snakk om. Avgiften per alkoholenhet er høyest på brennevin, deretter på vin, og til slutt øl, som igjen graderes etter styrken.

For brennevin og vin graderes avgiften etter alkoholprosenten per liter. For brennevin koster hver prosent 7,46 kroner i 2017.

På øl regnes avgiften per liter i intervaller etter alkoholprosenten. Én liter vanlig øl har eksempelvis en avgift på 21,72 kroner i 2017, mens lettøl har bare 3,34 kroner.

Du kan regne ut hvor mye du selv betaler i alkoholavgifter med alkoholavgiftskalkulatoren.

2015 2016 2017
Brennevin og vin kr per vol. pst. og liter
Brennevin/rusbrus 7,13 7,31 7,46
Sterkvin 4,64 4,76 4,86
Svakvin 4,64 4,76 4,86
Øl sterkere enn 4,75 % 4,64 4,76 4,86
Annet øl:      
Alkoholinnhold kr per liter
a) 0,00-0,70 vol. pst. 0 0 0
b) 0,70-2,75 vol. pst. 3,19 3,27 3,34
c) 2,75-3,75 vol. pst. 11,99 12,29 12,54
d) 3,75-4,75 vol. pst. 20,77 21,29 21,72
       
Avgiftseksempler Avgift per liter
Alkohol      
Brennevin 40 % 285,2 292,4 298,4
Brennevin 60 % 427,8 438,6 447,6
Sterkvin 20 % 92,8 95,2 97,2
Svakvin 12 % 55,7 57,1 58,3
Alkoholfritt øl 0,0 0,0 0,0
Lettøl 3,2 3,3 3,3
Vanlig øl 20,8 21,3 21,7
Sterkøl 7 % 32,5 33,3 34,0

Kjøper du en flaske (1l - 40 prosent) brennevin er avgiftsandelen 298,4 kroner i 2017. For én liter vin (12 prosent) er avgiften 58,3 kroner. En 0,7 liters vinflaske har dermed en avgift på 40,81 kroner.

Alkoholfrie drikkevarer

Denne avgiften omfatter drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtningsstoff. I tillegg er det avgift på sirup som brukes til fremstilling av alkoholfrie drikkevarer til salg.

Avgiften på ferdigvare er 3,34 kroner per liter i 2017. Avgift på konsentrat (sirup) er 20,32 kroner per kg.

Avgiftsplikten omfatter ikke melkeprodukter som ikke er tilsatt mer enn 15 gram sukker per liter, blandinger av ellers avgiftsfrie produkter, juice og saft såfremt det ikke er tilsatt sukker eller søtningsstoff.

Bilavgifter

I forbindelse med kjøp og bruk av bil er det en rekke forskjellige avgifter du må betale. Klikk på lenkene for å lese mer om de enkelte avgiftene.

Bompenger kan også defineres som en skatt eller veiavgift. Bruken av bompenger har grepet sterkt om seg. I stedet for at alt blir bevilget over det ordinære veibudsjettet, blir en del av disse utgiftene krevd inn som veiskatt.

Eksempel på bilavgifter

Her er et eksempel på hvor mye du må betale i avgifter. Eksemplet tar utgangspunkt i en ny bil, som dermed blir belastet med engangsavgifter. Som du ser er det betydelige beløp som går til statskassen.

Siden bruktprisene i Norge påvirkes direkte av de høye engangsavgiftene, er det riktig å bare ta med andelen av verdifallet. Faller bilen med 40 prosent i verdi, regnes også 40 prosent av engangsavgiftene med.

Forutsetninger:    
Bilpris inn til Norge 200 000  
Bilens utpris i Norge 400 000  
Bilens egenvekt (i kg) 1 400  
Co2-utslipp 140 g/km  
nox-utslipp 60  
Engangsavgiftene fordeles over 3 år    
Verdifall i treårsperioden 40%  
Antall kjørte km per år 15 000  
Forbruk per mil 0,75  
Bensinpris 15  
Avgifter:    
Engangsutgifter som fordeles: Fordelt
per år
Ved innførsel
Bilens egenvekt (i kg) 4 766 35 744
Co2-utslipp 10 612 79 592
nox-utslipp 567 4 256
Merverdiavgift 6 667 50 000
Vrakpant + klimagassavgift 400 3 000
Sum engangsavgifter 23 012 172 592
Årlige avgifter    
Bensinavgift 98 oktan 5 839  
co2-avgift 1 170  
mva bensin 3 375  
Årsavgift 2 820  
Bompenger 3 000  
Sum årlige avgifter 16 204  
Totale avgifter per år 39 216  

Med disse forutsetningene utgjør engangsavgiftene 23.012 kroner per år, etter at de har blitt fordelt etter årlig verdifall. De årlige avgiftene summerer seg til 16.204 kroner. Samlet sett blir avgiftene per år 39.216 kroner.

Båtavgifter

Fra 2015 er denne avgiften fjernet.

CO2-avgifter

På mineralolje ilagt veibruksavgift (diesel) er avgiften 120 øre. Se også avgifter på mineralske produkter.

På bensin er avgiften 104 øre. Denne avgiften er en av flere drivstoffavgifter.

Dokumentavgift

Satsen er 2,5 prosent av avgiftsgrunnlaget. Avgiften betales av kjøpesummen. Avgiften betales ikke på andelsleiligheter.

Så mye må du betale ved disse kjøpesummene:

  Kjøpesum Dokumentavgift
  500 000 12 500
  1 000 000 25 000
  1 500 000 37 500
  2 000 000 50 000
  2 500 000 62 500
  3 000 000 75 000
  4 000 000 100 000
  5 000 000 125 000

Drikkevareemballasje

Avgiften er delt inn i miljøavgift og grunnavgift. Miljøavgiften er 5,70 kroner for glass og metall, 3,44 kroner for plast, og 1,41 kroner for kartong/papp Avgiften settes ned dersom emballasjen inngår i et retursystem. Det meste av det vi kjøper av denne typen emballering har et retursystem.

Grunnavgift for engangsemballasje er 1,17 kroner.

Elektrisk kraft

Forbruksavgiften på elektrisk kraft er på 16,32 øre per kwh. Avgiften kreves ikke for Finnmark og kommunene i Nord-Troms.

Hvis du bruker 20.000 kwh per år, betaler du 3.264 kroner i året i forbruksavgift.

Flypassasjeravgift

Flypassasjeravgiften er i 2017 på 82 kroner per passasjer. Avgiftsplikten oppstår når flygingen begynner, og beregnes per passasjer som begynner en avgiftspliktig flyging. Barn under 2 år er fritatt for avgift.

Merverdiavgift

Merverdiavgift legges til varens pris. På varens innpris må det tillegges merverdiavgift på normalt 25 prosent, som er den vanlige satsen på merverdiavgiften er på de fleste varer 25 prosent. En vare som koster inn 100 kroner, vil koste 125 kroner når mva legges til. Varens pris har dermed en mva–andel på 20 prosent siden mva-andelen er 25/125 kroner.

Matvarer har en sats på 15 prosent i 2017. Matvarer er definert som varer som er ment for det menneskelige fordøyelsessystem. Unntatt fra dette er alkohol, tobakk og piller, som har en sats på 25 prosent. Innenfor dette mva–området har varens pris en mva–andel på 13,05 prosent i 2017.

Satsen for persontransport, kinodrift og kringkastingsavgiften er 10 prosent. Innenfor dette mva–området har dermed varens pris en mva–andel på 9,91 prosent.

I tillegg er noen områder fritatt for mva. Blant annet gjelder dette bøker, aviser, overnatting, og kulturelle arrangementer i vid forstand.

Mineralske produkter

Grunnavgiften på mineralolje er 1,603 kroner per liter. Som mineralolje regnes fyringsolje, fyringsparafin, parafin og dieselolje.

I tillegg skal det betales co2-avgift på mineralolje på 1,20 øre per liter Samlet avgift blir 2,803 kroner.

Sjokoladeavgift

Avgiften på sjokolade- og sukkervarer er på 20,19 kroner per kg.

Smøreolje

For smøreolje er avgiften 2,17 kroner per liter

Sukkeravgift

Sukkeravgiften er 7,81 kroner per kg.

Tobakksavgift

Dette er avgiftene på tobakk:

Tobakkstype 2015 2016 2017
Sigarer, kr/100 gram 244 250 255
Sigaretter, kr/100 stk 244 250 255
Røyketobakk, kr/100 gram 244 250 255
Snus, kr/100 gram 99 101 103
Skrå, kr/100 gram 99 101 103
Sigarettpapir, kr/100 stk 3,73 3,82 3,82

For en 20 pakning sigaretter betaler du 50,00 kroner i tobakksavgift. I tillegg kommer merverdiavgiften på 25 prosent.

 

Kalkulatorer:

Skatte og avgiftsberegning 2017
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Merverdiavgiftskalkulator
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.