Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Nå har de fleste bankene som teller att ned rentene.

Renten blir ikke satt ned med fullt så mye som de fleste satt den opp med ved forrige renteoppgang. Noen få banker satte aldri opp renten. Dette gjelder blant annet Din Bank og Boligkreditt.

Får du en rentenedsettelse på 0,2 prosentpoeng, og har et lån på 2 millioner kroner, sparer du 4.000 kroner per år (2.920 kroner etter skatt). Hvor mye en endring i renten betyr for deg kan du de i «Renteendringskalkulator».

Disse er blant dem som har satt ned renten:

 • BNbank kutter med 0,15 prosentpoeng.
 • Boligkreditt kutter med 0,1 prosentpoeng på lån fra 2 millioner kroner.
 • Danske Bank kutter renten med 0,15 prosentpoeng.
 • Din Bank kutter renten med 0,1 prosentpoeng.
 • DNB kutter renten med inntil 0,15 prosentpoeng.
 • Eiendomskreditt kutter med 0,15 prosentpoeng.
 • Fana Sparebank kutter renten med 0,1 prosentpoeng innenfor 60 prosent av markedsverdi, inntil 75 prosent avhenger nedsettelsen av lånebeløpet.
 • KLP kutter renten med inntil 0,35 prosentpoeng.
 • Nordea kutter med 0,2 prosentpoeng opp til to millioner, 0,1 prosentpoeng over dette.
 • Skandiabanken kutter med 0,15 prosentpoeng.
 • Skagerak DirekteBank kutter med 0,15 prosentpoeng.
 • SpareBank 1 Midt-Norge kutter med inntil 0,2 prosentpoeng.
 • SpareBank 1 Telemark kutter renten med 0,15 prosentpoeng.
 • Sparebanken Vest kutter renten på lån over 2 millioner kroner.
 • Storebrand kutter med inntil 0,2 prosentpoeng.

Renten for boliglån til unge kuttes ofte mer. Se en renteoversikt her.

For de fleste gjelder rentenedsettelse umiddelbar for nye lån, og med standard varslingstid på 6 uker for eksisterende. SpareBank 1 Midt-Norge venter helt til 12.juni før nye lån får den lavere renten. 

Fra-renter og fastsatte renter

Det er mye enklere å forholde seg til långiverne som har en fastsatt rente ut fra størrelsen og sikkerheten på lånet. Da vet man hvilken renten man får. De fleste bankene operer med «rente fra». I disse tilfellene er det ikke på noen måte sikkert at du får den laveste renten. Som kjent er det ikke noe problem å ha en lav bunnrente, så lenge ingen får den i praksis.

Blant dem som har enkel prissetting, og lavere renter finner vi Boligkreditt, Din Bank, Skagerak DirekteBank, og Skandiabanken. Hvordan prissettingen er ser du i boliglånskalkulatoren.

Tilknytning for å få lån

For mange av de beste alternativene er det et krav om at du må en tilknytning for å få lån der. Dette gjelder blant annet Statens Pensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring, DNB's avtale med Akademikerne, Gjensidiges organisasjonsavtale (medlem i NITO, Tekna eller YS) og Storebrand Fordel (må ha jobbpensjon i Storebrand).

I KLP må du ha tilknytning for å få den beste renten, men du kan få lån til 0,15 prosentpoeng høyere rente. Det samme gjelder for OBOS-banken. Medlemmer får 0,15 prosentpoeng lavere rente enn ikke-medlemmer. Her kan imidlertid alle melde seg inn, slik at det i praksis er meningsløst å ikke være medlem og å låne penger der.

En del banker har ennå ikke satt ned renten, men det vil helt sikkert komme noen flere rentenedsettelser. De vil etter all sannsynlighet ikke blande seg inn blant de beste.

Dette er de beste långiverne

I oversikten under har vi tatt med de fem laveste rentetilbudene på fire forskjellige beløp, innenfor 60 og 75 prosent av markedsverdi.

Selv om det kan forventes at flere banker setter ned rente er det lite trolig at noen vil blande seg inn blant de fem beste i de forskjellige klassene.

Gå til Boliglånskalkulatoren for å få opp fullstendig liste.

Lån innenfor 60 prosent av boligverdi
  Nom. Eff. Etabl. Term. Forskjell
Bank rente rente gebyr gebyr første år
Lån under 500.000 kroner    
Statens Pensjonskasse 2,72% 2,98% 1 700 360 0
Din Bank 3,40% 3,50% 0 0 660
SkagerakDirektebank 3,34% 3,58% 0 420 840
Boligkreditt.no 3,54% 3,60% 0 0 1 220
Oslo Pensjonsforsikring 3,45% 3,61% 1 500 170 2 530
Lån mellom 500.000 og 1 million    
Statens Pensjonskasse 2,72% 2,88% 1 700 360 0
Din Bank 3,40% 3,45% 0 0 3 040
SkagerakDirektebank 3,34% 3,49% 0 420 3 010
Gjensidige – Organisasjon 3,30% 3,49% 0 600 2 890
Oslo Pensjonsforsikring 3,45% 3,55% 1 500 170 5 085
Lån mellom 1 og 2 millioner    
Statens Pensjonskasse 2,72% 2,81% 1 700 360 0
Gjensidige – Organisasjon 3,30% 3,42% 0 600 2 890
SkagerakDirektebank 3,34% 3,44% 0 420 3 010
Din Bank 3,40% 3,45% 0 0 3 040
Oslo Pensjonsforsikring 3,45% 3,51% 1 500 170 5 085
Lån over 2 millioner    
Statens Pensjonskasse 2,72% 2,78% 1 700 360 0
Boligkreditt.no 3,24% 3,29% 0 0 13 540
Gjensidige – Organisasjon 3,30% 3,39% 0 600 15 940
SkagerakDirektebank 3,34% 3,42% 0 420 16 960
Din Bank 3,40% 3,45% 0 0 3 040
           
Lån innenfor 75 prosent av boligverdi
  Nom. Eff. Etabl. Term. Forskjell
Bank rente rente gebyr gebyr første år
Lån under 500.000 kroner    
Statens Pensjonskasse 2,72% 2,98% 1 700 360 0
Oslo Pensjonsforsikring 3,54% 3,70% 1 500 170 2 890
DNB – Akademikerne 3,50% 3,72% 0 600 1 660
Gjensidige – Organisasjon 3,40% 3,72% 0 600 1 260
SkagerakDirektebank 3,59% 3,87% 0 420 1 840
Lån mellom 500.000 og 1 million    
Statens Pensjonskasse 2,72% 2,88% 1 700 360 0
DNB – Akademikerne 3,40% 3,59% 0 600 3 640
Gjensidige – Organisasjon 3,40% 3,59% 0 600 3 640
Oslo Pensjonsforsikring 3,54% 3,64% 1 500 170 5 760
Gjensidige Bank 3,50% 3,73% 1 700 600 6 090
Lån mellom 1 og 2 millioner    
Statens Pensjonskasse 2,72% 2,81% 1 700 360 0
DNB – Akademikerne 3,40% 3,52% 0 600 8 740
Gjensidige – Organisasjon 3,40% 3,52% 0 600 8 740
Oslo Pensjonsforsikring 3,54% 3,61% 1 500 170 11 910
Gjensidige Bank 3,50% 3,64% 1 700 600 11 940
Lån over 2 millioner    
Statens Pensjonskasse 2,72% 2,78% 1 700 360 0
DNB – Akademikerne 3,40% 3,49% 0 600 18 940
Gjensidige – Organisasjon 3,40% 3,49% 0 600 18 940
KLP Banken 3,45% 3,53% 1 250 360 21 450
BN Bank 3,45% 3,54% 0 0 19 840

Effektiv rente er regnet ut med et annuitetslån, med en nedbetalingstid på 15 år. På lån under 500.000 kroner er det brukt et lån på 400.000 kroner, mellom 500.000 og 1 million, er det brukt et lån på 750.000 kroner, på lån mellom 1 og 2 millioner er det brukt et lån på 1,5 millioner, og på lån over 2 millioner er det brukt et lån på 3 millioner kroner.

 

Les mer om boliglån;

Om boliglån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Typer lån - hva skal du velge

Markedsoversikter

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglånskommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Finn billigste billån
Billånkalkulatoren inneholder «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Boliglån for unge
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Kalkulatorer:

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.