Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forbrukerombudet har mottatt flere klager fra kunder som takket ja til et to måneders gratis prøveabonnement. I praksis bandt de seg til tv-leverandøren for 12 måneder.

Tv- og internett-leverandører tilbyr med jevne mellomrom gratis prøveperiode på abonnement til nye og eksisterende kunder.

Men les tilbudet nøye, før du skriver under. I en del tilfeller kan det vise seg at du - når du for eksempel takker ja til en større kanalpakke i et par måneder - binder deg for et helt år.

Dermed risikerer du også å måtte punge ut med flere tusenlapper enn du kanskje hadde tenkt, da du takket ja til tilbudet.

Klager på Viasat

Forbrukerombudet skriver at de har mottatt flere klager på et kampanjetilbud som Viasat nylig kjørte. Klagerne fikk et gratis prøvetilbud på Viasats Gullpakke, og oppfattet dette som et prøvetilbud uten forpliktelser. Det viste seg at de i realiteten bandt seg til å ha gullpakken i 12 måneder.

En slik bindingstid kan også bli dyr for kundene. Et år med Viasats Gullpakke har for eksempel en totalpris på 5988 kroner.

- Dette er et eksempel på at slike tilbud kan ha store, økonomiske forpliktelser. I dette tilfellet mener vi at Viasat ikke har opplyst tydelig nok om dette, sier fagdirektør Petter Ravne Bugten hos Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet har nå sendt et brev til Viasat, der de ber TV-leverandøren om at de «snarest mulig og senest innen 1. september endrer markedsføringen av dette tilbudet i alle medier, herunder via telefon og på deres nettsider».

- Strammet opp i rutinene

Viasat forteller at deres mål og ønske med kampanjen, som Forbrukerombudet henviser til, har vært å gi kunder et godt og attraktivt tilbud, og muligheten til å teste hele deres kanalutvalg i en begrenset periode.

- Vi ser likevel at enkelte kunder opplever at de ikke har fått tilstrekkelig med informasjon om tilbudet. Disse kundene fristilles fra inngåtte avtaler. Vi har strammet opp i våre egne rutiner, og er nå i dialog med Forbrukerombudet for å unngå at en slik situasjon skal skje igjen, sier presse- og informasjonsansvarlig i Viasat, Øystein Hygen Christensen til ABC Nyheter.

Selskapet har ansvaret

Som forbruker bør du selvsagt sette deg godt inn i tilbudet, og lese alle dokumenter nøye før du skriver under. Men det er den næringsdrivende - altså tv- eller internettleverandøren - som har et ansvar for å gi god og tydelig nok informasjon om hva tilbudet innebærer.

Ravne Bugten hos Forbrukerombudet sier til ABC Nyheter at det er en stadig tilbakevendende problemstilling at vesentlig informasjon om et tilbud ikke er godt nok opplyst. 

- Selskapene må informere tydelig om vesentlig informasjon, og det innebærer at en fotnote ikke nødvendigvis er godt nok. Dersom tilbudet har bindingstid, må selskapene altså gi tydelige opplysninger om dette, i tillegg til at de må opplyse tydelig om hva som er totalprisen for tilbudet, forteller Ravne Bugten.

- Skal ikke måtte lete

Hva som er tydelig nok, avhenger av en konkret vurdering, hvor det umiddelbare inntrykket forbrukeren sitter igjen med er avgjørende, ifølge Ravne Bugten.

Videre er det slik at forbrukeren skal vite hvilke forutsetninger som gjelder etter å ha sett på markedsføringen, og han skal ikke måtte lete etter informasjon om f.eks. bindingstid.

- Det bør ikke være vanskelig å informere tydelig om dette, det avhenger bare av hvor stor oppmerksomhet selskapene gir denne informasjonen i forhold til andre ting de trekker frem i markedsføringen, sier Ravne Bugten.

Tips til forbrukerne

Forbrukerombudet anbefaler at man sjekker priser og tilbud fra flere leverandører, før man slår til på et prøvetilbud.

Det kan også være lurt å sjekke hva den faktiske prisen på et årsabonnement er, da et introduksjonstilbud med lavere pris et par måneder vil gi lavere totalpris det første året.

Ekstra viktig for studenter

Forbrukerombudet anbefaler at studenter i enda større grad enn andre bør tenke seg nøye om, før de hopper på tilbud som medfører bindingstid.

For denne gruppen er fremtiden mer uoversiktlig enn de fleste, da de kan bestemme seg for å ta et utvekslingsår eller av andre grunner må si opp abonnementet sitt innen et år er gått.

- Hvis du trenger fleksibilitet, er det ikke sikkert du bør hoppe på et tilbud med bindingstid og lang oppsigelsestid. Du bør blant annet sjekke om det er mulig å fryse abonnementet og undersøke hvordan oppsigelsen skjer, sier Ravne Bugten.