Her har vi samlet de viktigste ressursene du trenger til skattemeldingen (selvangivelsen).

Leveringsfristen for skattemeldingen er 30. april for de aller fleste (næringsdrivende som skal levere elektronisk, kan drøye til 31. mai).

Husk at du uansett har plikt til å sjekke at alt stemmer i skattemeldiongen. Hvis Skatteetaten i ettertid oppdager at du har latt være å føre opp for eksempel formue i utlandet, ligger ansvaret på deg. Så sjekk skattemeldingen nøye. Du kan også tape penger på å ikke føre opp fradrag som Skatteetaten ikke har forhåndsutfylt i skattemeldingen. 

Dersom du ikke foretar deg noe som helst, er det å anse som levert skattemelding. Da bekrefter du også at alle opplysningene er korrekte.

Les også:

40 tips som kan kutte skatten din

Sjekk dette i skattemeldingen

Her er en liste over noen skatteemner du kan lese mer om:

Aksjebeskatning

Boliger og fastsettelse av ligningsverdi

Ektefeller og skatt

Firmabil

Foreldrefradrag

Gevinst/tap ved salg av bolig

Hytteutleie

Klage på for høy ligningsverdi

Klage på skatten

Pendling

Reisefradrag

Skattefrie inntekter

Utleie i egen bolig

Ressurser og kalkulatorer

I denne artikkelen har vi ført opp en rekke lenker til viktige ressurser på skatteetaten.no, og på smartepenger.no. Informasjonen på disse sidene kan hjelpe deg på vei med selvangivelsen.

Du kan også bruke en av våre mange kalkulatorer på skatteområdet, som vi har lenket opp nederst i artikkelen.

Se også vårt temaområde for skatt. På dette området finner du en rekke artikler om skatt.

Ressurser fra Skatteetaten
Ressurs Kommentar
Skattemelding (selvangivelse) Samleside for skattemeldingen (selvangivelsen).
Fradragsveilederen Gir oversikt over de vanligste utgiftene du kan trekke fra på skatten.
Finn post i skattemeldingen Oversikt over alle postene i skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Hver post forteller hvordan du skal føre noe i skattemeldingen og hva som er dokumentasjonskravene.
Skjemaer Her finner du alle skjemaene du kan få bruk for
Se, endre eller levere skattemeldingen Fra 4.april kan du se skattemeldingen.
Takseringsreglene 2016 Det er en rekke satser som settes årlig. Disse finner du i takseringsreglene.
Tabeller og satser Oversikt over tabeller og satser.
Skatte-ABC Skatte-ABC 2016/17 beskriver reglene for formues- og inntektsskatt som gjelder for inntektsåret 2016 samt endringer i reglene som gjelder fra og med inntektsåret 2017.
Listepriser biler Listepriser på nye biler tilbake til 1996.
Skatteberegning Kalkulator for beregning av skatt for 2015, 2016, og 2017.
Skattekalkulatorer fra Smarte Penger
Kalkulator Beskrivelse
Aksjebeskatningskalkulator Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på aksjeresultatet i 2016 og 2017
Bilutleie egen bil Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.
Firmabilskattkalkulator Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har. Gjelder for skatteårene 2016 og 2017.
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse2, eller en lastebil under 7501 tonn.
Formuesskatt og boligverdier Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg. Gjelder for 2016 og 2017.
Formuesskattekalkulator Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har. Gjelder for skatteårene 2015, 2016 og 2017.
Hytteskattkalkulator Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.
Innboverdsettelseskalkulator Kalkulatoren beregner hva innboet skal verdsettes til ved ligningen.
Kjøregodtgjørelseskalkulator Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse. Gjelder 2016 og 2017.
Marginalskattkalkulator Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt. Gjelder 2016 og 2017, samt flere år tilbake.
Pendlerkalkulator Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag. Gjelder 2016 og 2017.
Pensjonsskattekalkulator 2016 Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.
Pensjonsskattekalkulator 2017 Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.
Reisefradragskalkulator Beregn hva du får i reisefradrag. Gjelder 2016, og 2017.
Restskattkalkulator Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å få restskatt.
Skatt på boligutleie via Airbnb Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.
Skatte og avgiftsberegning 2017 Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.
Skatteberegning 2016 Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdende, og næringsdrivende.
Skatteberegning 2017 Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdende, og næringsdrivende.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016 Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017 Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.
Skattetrekkskalkulator Beregn om du har riktig skattetrekk i 2017.
Utbyttebeskatningskalkulator Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet. Gjelder for 2016.