Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er flere ting som kan redusere firmabilbeskatningen.

Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen skjer ved at det beregnes et påslag i inntekten. Dette påslaget er på 30 prosent av bilens listepris inntil 325.400 kroner i 2021, og 20 prosent av den overskytende verdien. I 2022 er grenseverdien økt til 320.600 kroner.

Her ser du noen eksempler på kostnader ved firmabil. Du kan også bruke firmabilkalkulatoren for å regne ut skatten.

Et annet spørsmål er om du skal eie bilen selv eller ha firmabil (hvis du har valget). Hvis du har valget mellom å få en firmabil eller ingenting, er valget enkelt - da lønner det seg å velge firmabil. Men hvis du får valget mellom firmabil, eller å eie bilen privat og motta kjøregodtgjørelse kan svaret bli noe annet.

Dette regnestykket kan du få hjelp til med kalkulatoren «Firma- eller privateid bil».

Dette reduserer firmabilbeskatningen

Under finner du hvilke muligheter man har for å redusere skatten på firmabil:

Rabatt for alder

Hvis bilen er mer enn tre år ved årets begynnelse, skal grunnlaget settes ned med 25 prosent.

Den lavere beskatningen skjer altså første skatteår etter at bilen er mer enn 36 måneder. Altså ikke automatisk fra den 37. måneden. Det er derfor viktig at bilen er registrert i desember i stedet for januar.

Hvis firmabilen koster 500.000 kroner og du har en inntekt på 675.000 kroner, får du en firmabilskatt på 57.522 kroner. Denne går ned til 46.672 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. En forskjell på 10.850 kroner.

Du kan regne ut skatten ved forskjellige listepriser og inntektsnivåer med firmabilkalkulatoren.

Rabatt for kjørelengde

Hvis du kjører over 40.000 kilometer i yrket blir også listeprisen satt ned med 25 prosent. Besparelsen blir den samme som i eksemplet overfor.

Dette er spesielt viktig hvis du i utgangspunktet ikke når 40.000 kilometer, men er ganske nærme. Da er det viktig å øke yrkeskjøringen såpass at du kommer over denne grensen. Det sparer du altså 10.850 kroner på i følge eksemplet overfor.

Rabatt for el-bil

For el-biler blir listeprisen satt ned med 40 prosent, slik at grunnlaget er 60 prosent av nybilpris. Dette gjelder for både 2020 og 2021. Beskatningen blir dermed kraftig redusert med el-bil.

Hvis firmabilen koster 500.000 kroner og du har en inntekt på 675.000 kroner får du en firmabilskatt på 57.483 kroner. Denne går ned til 39.060 kroner hvis det er en el-bil. En forskjell på 18.423 kroner.

Hvis el-bilen er over 3 år at grunnlaget først blir redusert til 60 prosent, deretter med 25 prosent. Dette gir et grunnlag på 45 prosent av nybilprisen. Da går skatten ned til 29.295 kroner med samme eksempel.

Få firmabilen fra månedsskiftet

Du beskattes for firmabilen for en hel måned, uansett når i måneden du får den. Det lønner seg derfor å få firmabilen rett over månedsskiftet.

Sjekk lønnsoppgaven

Påslaget skal være ført inn i lønnsoppgaven fra arbeidsgiver. Sjekk at den stemmer med de tallene du finner under.

Sjekk også at du har fått korrekt beregningsgrunnlag hvis du har over tre år gammel bil, eller elbil.

Hvis du har hatt firmabil bare deler av året, skal du bare beskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Du beskattes for hele påbegynte måneder. Får du den i slutten av måneden får du full skatt for denne måneden.

En måned ekstra vil normalt koste mer enn 3.000 kroner. Det kan derfor lønne seg å vente til den 1. i måneden før du tar i bruk firmabilen.

Firmabilskatten

Dette blir skatten for firmabiler i 2021. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 400.000 kroner gir en skatt på 48.109 kroner. Denne reduseres til 39.060 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. Har du en el-bil vil skatten reduseres til 31.248.

I 2020 vil skatten være litt lavere på grunn av at grenseverdien mellom 20 og 30 prosent påslag er satt opp.

Du kan beregne firmabilskatten for 2020 og 2021 her.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 550
300 000 90 000 39 060
350 000 102 540 44 502
400 000 112 540 48 842
450 000 122 450 53 143
500 000 132 450 57 483
600 000 152 540 66 202
700 000 172 540 74 882
1 000 000 232 540 100 922
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 413
300 000 67 500 29 295
350 000 78 750 34 178
400 000 90 000 39 060
450 000 100 040 43 417
500 000 107 540 46 672
600 000 122 540 53 182
700 000 137 540 59 692
1 000 000 182 540 79 222
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 45 000 19 530
300 000 54 000 23 436
350 000 63 000 27 342
400 000 72 000 31 248
450 000 81 000 35 154
500 000 90 000 39 060
600 000 104 540 45 370
700 000 116 540 50 578
1 000 000 152 540 66 202

 

Se også:

Dette koster firmabilen

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Guide til kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høyt inntektspåslag du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.