Det er flere ting som kan redusere firmabilbeskatningen.

Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen skjer ved at det beregnes et påslag i inntekten. Dette påslaget er på 30 prosent av bilens listepris inntil 303.900 kroner i 2018 (299.100 kroner i 2017), og 20 prosent av den overskytende verdien.

Her ser du noen eksempler på kostnader ved firmabil. Du kan også bruke firmabilkalkulatoren for å regne ut skatten.

Et annet spørsmål er om du skal eie bilen selv eller ha firmabil (hvis du har valget). Hvis du har valget mellom å få en firmabil eller ingenting, er valget enkelt - da lønner det seg å velge firmabil. Men hvis du får valget mellom firmabil, eller å eie bilen privat og motta kjøregodtgjørelse kan svaret bli noe annet.

Dette regnestykket kan du få hjelp til med kalkulatoren «Firma- eller privateid bil».

Dette reduserer firmabilbeskatningen

Under finner du hvilke muligheter man har for å redusere skatten på firmabil:

Rabatt for alder

Hvis bilen er mer enn tre år ved årets begynnelse, skal grunnlaget settes ned med 25 prosent.

Den lavere beskatningen skjer altså første skatteår etter at bilen er mer enn 36 måneder. Altså ikke automatisk fra den 37. måneden. Det er derfor viktig at bilen er registrert i desember i stedet for januar.

Hvis firmabilen koster 500.000 kroner og du har en inntekt på 600.000 kroner, får du en firmabilskatt på 56.641 kroner. Denne går ned til 45.794 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. En forskjell på 10.900 kroner.

Du kan regne ut skatten ved forskjellige listepriser og inntektsnivåer med firmabilkalkulatoren.

Rabatt for kjørelengde

Hvis du kjører over 40.000 kilometer i yrket blir også listeprisen satt ned med 25 prosent. Besparelsen blir den samme som i eksemplet overfor.

Dette er spesielt viktig hvis du i utgangspunktet ikke når 40.000 kilometer, men er ganske nærme. Da er det viktig å øke yrkeskjøringen såpass at du kommer over denne grensen. Det sparer du altså 10.900 kroner på i følge eksemplet overfor.

Rabatt for el-bil

For el-biler blir listeprisen satt ned med 40 prosent, slik at grunnlaget er 60 prosent av nybilpris. I 2017 ble grunnlaget satt til 50 prosent av nybilprisen. Beskatningen blir dermed kraftig redusert med el-bil.

Hvis firmabilen koster 500.000 kroner og du har en inntekt på 600.000 kroner får du en firmabilskatt på 56.641 kroner. Denne går ned til 39.240 kroner hvis det er en el-bil. En forskjell på 17.400 kroner.

Hvis el-bilen er over 3 år at grunnlaget først blir redusert til 60 prosent, deretter med 25 prosent. Dette gir et grunnlag på 45 prosent av nybilprisen. Da går skatten ned til 23.288 kroner med samme eksempel.

En el-bil som har en listepris på 200.000 kroner vil gi et inntektspåslag på 30.000 kroner, og en skatt på 12.420 kroner (43,6 prosent marginalskatt).

Få firmabilen fra månedsskiftet

Du beskattes for firmabilen for en hel måned, uansett når i måneden du får den. Det lønner seg derfor å få firmabilen rett over månedsskiftet.

Sjekk lønnsoppgaven

Påslaget skal være ført inn i lønnsoppgaven fra arbeidsgiver. Sjekk at den stemmer med de tallene du finner under.

Sjekk også at du har fått korrekt beregningsgrunnlag hvis du har over tre år gammel bil, eller elbil.

Hvis du har hatt firmabil bare deler av året, skal du bare beskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Du beskattes for hele påbegynte måneder. Får du den i slutten av måneden får du full skatt for denne måneden.

En måned ekstra vil normalt koste mer enn 3.000 kroner. Det kan derfor lønne seg å vente til den 1. i måneden før du tar i bruk firmabilen.

Firmabilskatten

Dette blir skatten for firmabiler i 2018. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 400.000 kroner gir en skatt på 47.921 kroner. Denne reduseres til 39.201 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. Har du en el-bil vil skatten reduseres ned til 31.392.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 700
300 000 89 910 39 201
350 000 99 910 43 561
400 000 109 910 47 921
450 000 119 910 52 281
500 000 129 910 56 641
600 000 149 910 65 361
700 000 169 910 74 081
1 000 000 229 910 100 241
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 525
300 000 67 500 29 430
350 000 78 750 34 335
400 000 89 910 39 201
450 000 97 410 42 471
500 000 104 910 45 741
600 000 119 910 52 281
700 000 134 910 58 821
1 000 000 179 910 78 441
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 45 000 19 620
300 000 54 000 23 544
350 000 63 000 27 468
400 000 72 000 31 392
450 000 81 000 35 316
500 000 90 000 39 240
600 000 102 390 44 642
700 000 114 390 49 874
1 000 000 150 390 65 570

 

Se også:

Dette koster firmabilen

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høyt inntektspåslag du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.