Det er flere ting som kan redusere firmabilbeskatningen.

Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen skjer ved at det beregnes et påslag i inntekten. Dette påslaget er på 30 prosent av bilens listepris inntil 299.100 kroner i 2017 (293.200 kroner i 2016), og 20 prosent av den overskytende verdien.

Her ser du noen eksempler på kostnader ved firmabil. Du kan også bruke firmabilkalkulatoren for å regne ut skatten.

Et annet spørsmål er om du skal eie bilen selv eller ha firmabil (hvis du har valget). Hvis du har valget mellom å få en firmabil eller ingenting, er valget enkelt - da lønner det seg å velge firmabil. Men hvis du får valget mellom firmabil, eller å eie bilen privat og motta kjøregodtgjørelse kan svaret bli noe annet.

Dette regnestykket kan du få hjelp til med kalkulatoren «Firma- eller privateid bil».

Dette reduserer firmabilbeskatningen

Under finner du hvilke muligheter man har for å redusere skatten på firmabil:

Rabatt for alder

Hvis bilen er mer enn tre år ved årets begynnelse, skal grunnlaget settes ned med 25 prosent.

Den lavere beskatningen skjer altså første skatteår etter at bilen er mer enn 36 måneder. Altså ikke automatisk fra den 37. måneden. Det er derfor viktig at bilen er registrert i desember i stedet for januar.

Hvis firmabilen koster 500.000 kroner og du har en inntekt på 600.000 kroner, får du en firmabilskatt på 56.841 kroner. Denne går ned til 45.791 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. En forskjell på 11.050 kroner.

Du kan regne ut skatten ved forskjellige listepriser og inntektsnivåer med firmabilkalkulatoren.

Rabatt for kjørelengde

Hvis du kjører over 40.000 kilometer i yrket blir også listeprisen satt ned med 25 prosent. Besparelsen blir den samme som i eksemplet overfor.

Dette er spesielt viktig hvis du i utgangspunktet ikke når 40.000 kilometer, men er ganske nærme. Da er det viktig å øke yrkeskjøringen såpass at du kommer over denne grensen. Det sparer du altså 11.120 kroner på i følge eksemplet overfor.

Rabatt for el-bil

For el-biler blir listeprisen satt ned med 50 prosent. Beskatningen blir dermed kraftig redusert med el-bil.

Hvis firmabilen koster 500.000 kroner og du har en inntekt på 600.000 kroner får du en firmabilskatt på 56.841 kroner. Denne går ned til 33.150 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. En forskjell på 23.691 kroner.

Hvis el-bilen er over 3 år at grunnlaget først blir redusert til 50 prosent, deretter med 25 prosent. Dette gir et grunnlag på 37,5 prosent av nybilprisen. Da går skatten ned til 24.863 kroner med samme eksempel.

En el-bil som har en listepris på 200.000 kroner vil gi et inntektspåslag på 30.000 kroner, og en skatt på 13.260 kroner (44,2 prosent marginalskatt).

Få firmabilen fra månedsskiftet

Du beskattes for firmabilen for en hel måned, uansett når i måneden du får den. Det lønner seg derfor å få firmabilen rett over månedsskiftet.

Sjekk lønns- og trekkoppgaven

Påslaget skal være ført inn i lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver. Sjekk at den stemmer med de tallene du finner under.

Sjekk også at du har fått korrekt beregningsgrunnlag hvis du har over tre år gammel bil, eller elbil.

Hvis du har hatt firmabil bare deler av året, skal du bare beskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Du beskattes for hele påbegynte måneder. Får du den i slutten av måneden får du full skatt for denne måneden.

En måned ekstra vil normalt koste mer enn 3.000 kroner. Det kan derfor lønne seg å vente til den 1. i måneden før du tar i bruk firmabilen.

Firmabilskatten

Dette blir skatten for firmabiler i 2016. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 400.000 kroner gir en skatt på 48.053 kroner. Denne reduseres til 39.309 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. Har du en el-bil vil skatten reduseres ned til 26.232. En el-bil vil altså koste 21.821 kroner mindre i skatt.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 790
300 000 89 910 39 309
350 000 99 910 43 681
400 000 109 910 48 053
450 000 119 910 52 425
500 000 129 910 56 797
600 000 149 910 65 541
700 000 169 910 74 285
1 000 000 229 910 100 517
     
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 593
300 000 67 500 29 511
350 000 78 750 34 430
400 000 89 910 39 309
450 000 97 410 42 588
500 000 104 910 45 867
600 000 119 910 52 425
700 000 134 910 58 983
1 000 000 179 910 78 657
     
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 37 500 16 395
300 000 45 000 19 674
350 000 52 500 22 953
400 000 60 000 26 232
450 000 67 500 29 511
500 000 75 000 32 790
600 000 89 910 39 309
700 000 99 910 43 681
1 000 000 129 910 56 797

 

Se også:

Dette koster firmabilen

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høyt inntektspåslag du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.