Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er flere ting som kan redusere firmabilbeskatningen.

Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen skjer ved at det beregnes et påslag i inntekten. Dette påslaget er på 30 prosent av bilens listepris inntil 329.600 kroner i 2022, og 20 prosent av den overskytende verdien. I 2023 har denne grenseverdien økt til 338.800 kroner.

Her ser du noen eksempler på kostnader ved firmabil. Du kan også bruke firmabilkalkulatoren for å regne ut skatten.

Et annet spørsmål er om du skal eie bilen selv eller ha firmabil (hvis du har valget). Hvis du har valget mellom å få en firmabil eller ingenting, er valget enkelt - da lønner det seg å velge firmabil. Men hvis du får valget mellom firmabil, eller å eie bilen privat og motta kjøregodtgjørelse kan svaret bli noe annet.

Dette regnestykket kan du få hjelp til med kalkulatoren «Firma- eller privateid bil».

Dette reduserer firmabilbeskatningen

Under finner du hvilke muligheter man har for å redusere skatten på firmabil:

Rabatt for alder

Hvis bilen er mer enn tre år ved årets begynnelse, skal grunnlaget settes ned med 25 prosent.

Den lavere beskatningen skjer altså første skatteår etter at bilen er mer enn 36 måneder. Altså ikke automatisk fra den 37. måneden. Det er derfor viktig at bilen er registrert i desember i stedet for januar.

Hvis firmabilen koster 500.000 kroner og du har en inntekt på 675.000 kroner, får du en firmabilskatt på 58.104 kroner. Denne går ned til 47.254 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. En forskjell på 10.850 kroner.

Du kan regne ut skatten ved forskjellige listepriser og inntektsnivåer med firmabilkalkulatoren.

Rabatt for kjørelengde

Hvis du kjører over 40.000 kilometer i yrket blir også listeprisen satt ned med 25 prosent. Besparelsen blir den samme som i eksemplet overfor.

Dette er spesielt viktig hvis du i utgangspunktet ikke når 40.000 kilometer, men er ganske nærme. Da er det viktig å øke yrkeskjøringen såpass at du kommer over denne grensen. Det sparer du altså 10.850 kroner på i følge eksemplet overfor.

Rabatt for el-bil

For el-biler blir listeprisen satt ned med 20 prosent, slik at grunnlaget er 80 prosent av nybilpris for skatteåret 2022. Fra 2023 gis det ikke lenger noen rabatt for elbiler.

Hvis firmabilen koster 500.000 kroner, og du har en inntekt på 675.000 kroner får du en firmabilskatt på 58.104 kroner. Denne går ned til 49.025 kroner hvis det er en el-bil. En forskjell på 9.079 kroner.

Hvis el-bilen var over 3 år i 2002, ble grunnlaget først blir redusert til 80 prosent, deretter med 25 prosent. Dette gir et grunnlag på 60 prosent av nybilprisen. Da gikke skatten ned til 39.060 kroner med samme eksempel.

I 2023 blir det altså ingen forskjell om det er en elbil eller fossildreven bil.

Få firmabilen fra månedsskiftet

Du beskattes for firmabilen for en hel måned, uansett når i måneden du får den. Det lønner seg derfor å få firmabilen rett over månedsskiftet.

Sjekk lønnsoppgaven

Påslaget skal være ført inn i lønnsoppgaven fra arbeidsgiver. Sjekk at den stemmer med de tallene du finner under.

Sjekk også at du har fått korrekt beregningsgrunnlag hvis du har over tre år gammel bil, eller elbil.

Hvis du har hatt firmabil bare deler av året, skal du bare beskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Du beskattes for hele påbegynte måneder. Får du den i slutten av måneden får du full skatt for denne måneden.

En måned ekstra vil normalt koste mer enn 3.000 kroner. Det kan derfor lønne seg å vente til den 1. i måneden før du tar i bruk firmabilen.

Firmabilskatten

Dette blir skatten for firmabiler i 2022. Her ser du skatt for firmabiler yngre enn tre år, eldre enn dette, og for el-biler.

Av tabellen ser du at en firmabil til 400.000 kroner gir en skatt på 49.025 kroner. Denne reduseres til 39.060 kroner hvis bilen er eldre enn 3 år. Har du en el-bil vil skatten reduseres til 41.664.

Du kan beregne firmabilskatten for 2022 og 2023 her.

Nye biler
Bilpris Påslag Skatt
250 000 75 000 32 550
300 000 90 000 39 060
350 000 102 960 44 685
400 000 112 960 49 025
500 000 132 960 57 705
550 000 142 960 62 045
600 000 152 960 66 385
650 000 162 960 70 725
700 000 172 960 75 065
1 000 000 232 960 101 105
Eldre enn 3 år
Bilpris Påslag Skatt
250 000 56 250 24 413
300 000 67 500 29 295
350 000 78 750 34 178
400 000 90 000 39 060
500 000 107 960 46 855
550 000 115 460 50 110
600 000 122 960 53 365
650 000 130 460 56 620
700 000 137 960 59 875
1 000 000 182 960 79 405
Elbil
Bilpris Påslag Skatt
250 000 60 000 26 040
300 000 72 000 31 248
350 000 84 000 36 456
400 000 96 000 41 664
500 000 112 960 49 025
550 000 120 960 52 497
600 000 128 960 55 969
650 000 136 960 59 441
700 000 144 960 62 913
1 000 000 192 960 83 745

Unntak fra regelen

I utgangspunktet skal det beregnes full firmabilfordel uansett. Men det er enkelte unntak fra standardreglene.

Disse kjøretøyene omfattes ikke av standardreglene:

  • lastebiler med totalvekt på 7500 kg eller mer
  • busser registrert for mer enn 15 passasjerer
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn kjøring mellom hjem og arbeidssted

Her skal brukeren fordelsbeskattes for faktisk kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og besøksreiser, samt for annen faktisk privatkjøring.

Fordelsbeskatningen skal da bare være etter kjøringen mellom hjem og arbeidssted. Fordelen er satt til 3,40 kroner per kilometer opp til 4.000 km i året, 1,50 kroner over dette.

Hvis listeprisen ikke tilsvarer bruksverdi privat

Hvis standardfordelen basert på listepris klart ikke står i forhold til fordelen kan fordelen fastsettes ved skjønn. Dette gjøres ved å sette fordelen til 59.000 kroner i 2022, 61.000 kroner i 2023. Ved firmabil deler av året settes dette beløpet forholdsmessig etter antall måneder.

Listeprisen kan være satt for høyt i disse tilfellene:

  • Bil registrert som lastebil med en vekt fra 3 500 kg inntil 7 500 kg.
  • Enkelte større eller spesialinnredede varevogner.

Listeprisen kan være satt for lavt i disse tilfellene:

  • Veteranbiler med en markedsverdi som langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.
  • Det er foretatt svært omfattende ombygging eller restaurering av bilen som fører til at markedsverdien langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.

Listeprisen blir i disse tilfellene oppjustert til markedsverdi.

Sporadisk bruk

Sporadisk privat bruk skal ikke utløse fordelsbeskatning. Privat bruk mer enn 10 dager i et inntektsår, eller samlet privat kjørelengde som overstiger 1.000 kilometer per inntektsår, anses ikke som sporadisk bruk.

Se også:

Dette koster firmabilen

Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?

Guide til kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskatt-kalkulator
Regner ut hvor høyt inntektspåslag du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.