Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Skatten øker med høyere inntekt, sjekk hva skatteprosentene er på forskjellige inntekter.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 450.000 kroner gir en skatteprosent på 27,2 prosent. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 36,3 prosent.

Les også:

37 tips som kan kutte skatten din

Alt om selvangivelsen

Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

Pendlere har krav på solide fradrag

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Toppskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 43 prosent av lønnsinntekten, maksimalt 84.150 kroner i 2014. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i selvangivelsen.

Det er også et «usynlig» personfradrag på 48.800 kroner som trekkes fra. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 27 prosent.

Trygdeavgift og eventuell toppskatt påvirkes ikke av disse fradragene.

Effekten av skattefradraget er maksimalt 22.720 kroner for minstefradraget. For personfradraget er effekten 13.176 kroner. Samlet skattereduksjon blir 35.896 kroner.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten (7,8 prosent i 2013).

Toppskatten er 9 prosent på inntekter over 527.400 kroner (509.600 kroner i 2013). Fra 857.300 kroner er toppskatten 12 prosent (828.300 kroner i 2013).

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 27 prosent (28 prosent i 2013). Har du en lønnsinntekt på 450.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 317.050 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget. Denne skatten blir da 85.603 kroner.

Skatteprosenter

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Den blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med Skatteberegning 2014 og Skatteberegning 2013.

Netto Skatte- Trekk-
Lønn Skatt inntekt prosent prosent
50 000 2 600 47 400 5,2 % 5,9 %
100 000 10 414 89 586 10,4 % 11,9 %
150 000 22 209 127 791 14,8 % 16,9 %
200 000 34 504 165 496 17,3 % 19,7 %
250 000 52 104 197 896 20,8 % 23,8 %
300 000 69 704 230 296 23,2 % 26,6 %
350 000 87 304 262 696 24,9 % 28,5 %
400 000 104 904 295 096 26,2 % 30,0 %
450 000 122 504 327 496 27,2 % 31,1 %
500 000 140 104 359 896 28,0 % 32,0 %
550 000 159 738 390 262 29,0 % 33,2 %
600 000 181 838 418 162 30,3 % 34,6 %
700 000 226 038 473 962 32,3 % 36,9 %
800 000 270 238 529 762 33,8 % 38,6 %
900 000 315 719 584 281 35,1 % 40,1 %
1 000 000 362 919 637 081 36,3 % 41,5 %
2 000 000 834 919 1 165 081 41,7 % 47,7 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 27 prosent (28 prosent inntil 2013) av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med omtrent 2,5 prosentpoeng.

Netto Skatte- Trekk-
Lønn Lån Skatt inntekt prosent prosent
50 000 100 000 1 520 48 480 3,0% 3,5%
100 000 200 000 8 254 91 746 8,3% 9,4%
150 000 300 000 18 969 131 031 12,6% 14,5%
200 000 400 000 30 184 169 816 15,1% 17,2%
250 000 500 000 46 704 203 296 18,7% 21,4%
300 000 600 000 63 224 236 776 21,1% 24,1%
350 000 700 000 79 744 270 256 22,8% 26,0%
400 000 800 000 96 264 303 736 24,1% 27,5%
450 000 900 000 112 784 337 216 25,1% 28,6%
500 000 1 000 000 129 304 370 696 25,9% 29,6%
550 000 1 100 000 147 858 402 142 26,9% 30,7%
600 000 1 200 000 168 878 431 122 28,1% 32,2%
700 000 1 400 000 210 918 489 082 30,1% 34,4%
800 000 1 600 000 252 958 547 042 31,6% 36,1%
900 000 1 800 000 296 279 603 721 32,9% 37,6%
1 000 000 2 000 000 341 319 658 681 34,1% 39,0%
2 000 000 4 000 000 791 719 1 208 281 39,6% 45,2%

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uførepensjon

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatte- og avgiftsberegning 2014
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.