Renten på restskatt har gått fra å være fast til å bli løpende.

Du slipper å betale renter på restskatten innen denne fristen.

Når fristen er på en lørdag eller søndag, slik den er i år, holder det å betale innen mandag. 

Den effektive renten (gjort om til før skatt) på å innbetale restskatten er på 5 prosent. Renten blir såpass høy fordi du sparer hele restskatten på å innbetale den innen 31. mai, istedet for å innbetale den 3 måneder senere.

Renter på restskatt regnes fra 1. juli i inntektsåret, og frem til forfall for første termin restskatt.

Renter på tilgodebeløp beregnes fra 1. juli i inntektsåret, og frem til datoen skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Rentetillegg på 0,56 prosent per år

Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. Rentetillegget på restskatt er 0,56 prosent per år fra 1. juli 2015 til forfall første termin restskatt.

Utskrevet forskuddsskatt innbetalt i inntektsåret godtgjøres med renter på 0,56 prosent per år, fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Den effektive renten (gjort om til før skatt) på å innbetale restskatten er på 5 prosent. Renten blir såpass høy fordi du sparer hele restskatten på å innbetale den innen 31. mai, i stedet for å innbetale den 3 måneder senere.

Rentene beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i likningsåret, men med en reduksjon på 25 prosent. Rentesatsen vil i 2016 bli 0,56 prosent. Årsaken til reduksjonen er at rentegodtgjørelse og rentetillegg ved avregningen ikke skal tas med som skattepliktig inntekt eller komme til fradrag.

 

Lønner seg å få restskatt

Med dagens lave rentenivå er det lønnsomt å få restskatt. Men det er i praksis bare når den er planlagt, overraskende restskatter føles ikke lønnsomme. Du kan beregne hvordan du ligger an ved å bruke skattetrekkskalkulatoren.

Med en rente på 0,91 prosent etter skatt vil du få høyere rente på en høyrentekonto. Du får det dobbelte av restskattrenten på de beste høyrentekontoene.

Men selv om det i seg selv er lønnsomt å få restskatt, er det likevel aller mest lønnsomt å betale inn restskatten 31.mai.

I regnestykket under har vi tatt utgangspunkt i en restskatt på 30.000 kroner. Siden du vet om den, setter du av en månedlig sum for å dekke den. Da har du et gjennomsnittsbeløp på 15.000 kroner som du får renter for i det gjeldende skatteåret. I tillegg får du renter på hele restskattbeløpet (30.000 korner) fra årsskiftet til 31.mai.

Her har vi tatt med to eksempler. I eksempel 1 har du en kredittkortgjeld, med en rente på 20 prosent. Da kan du innbetale det månedlige restskattebeløpet på kredittkortet, og spare kredittkortrentene. Du har full mulighet til å hente deler eller hele beløpet ut fra kredittkortet igjen når restskatten skal betales. Selv om du ikke har redusert gjelden, har du likevel fått redusert renteutgiftene på denne måten.

I eksempel 2 settes restskattbeløpet av på konto til 2,0 prosent rente.

Du kan gjøre den samme beregningen med restskattkalkulatoren. Her kan du se hvordan forskjellige beløp og rentesatser endrer gevinsten på dette.

Eksempel 1 Eksempel 2
Restskatt 30 000 30 000
Tjent eller spart rente 20,00% 2,00%
Sparte eller tjente renter i skatteåret 3 000 300
Sparte eller tjente rente fra årsskiftet til 31 mai 2 500 250
Sum gevinst før skatt 5 500 550
Sum gevinst etter skatt 4 015 402

 

Frist for betaling

Fristen for betaling av restskatt på under 1000 kroner er 3 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt deg. Fikk du skatteoppgjøret 24. juni, er fristen 20 august.

Dersom restskatten er på over 1000 kroner, deles den i to terminer med betalingsfrist 3 og 8 uker etter at melding om skatteoppgjøret er sendt. Med skatteoppgjør 22.juni betyr det at fristen er 20. august for 1.termin, og 24. september for 2.termin.

Fristen gjelder til slutten av neste virkedag, hvis den går ut på en lørdag eller søndag. Dersom du ikke betaler første termin av restskatten ved forfall, anses også annen termin samtidig forfalt til betaling.

Slik betaler du restskatten

Husk å bruke KID-nummer ved elektronisk betaling. Har du mistet betalingskortet, må du selv fylle ut et betalingskort for skatt. Husk å få med fødselsnummer, navn og skatteart. Finn kontonummer til skatteoppkreveren, og lag KID-nummer

Du må betale restskatten selv om du har sendt klage på likningen. Hvis du ikke betaler restskatten i tide, påløper forsinkelsesrente.

Forsinkelsesrenten er for tiden 8,75 prosent. Denne renten er fradragsberettiget. Du betaler forsinkelsesrente bare for  antall dager du er forsinket.

Restskatt betales til skatteoppkreverkontoret.

 

Les mer om skattesystemet:

For lønnsmottakere

For pensjonister

For uføretrygdede

Kalkulatorer:

Restskattkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å få restskatt.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk for 2016.