Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I fjor forsvant den enkle byggemeldingen. Men du kan fortsatt gjennomføre noen byggeprosjekter uten å spørre kommunen om lov.

I fjor sommer trådte noen endringer i plan- og bygningsloven i kraft. En av endringen var at den enkle byggemeldingen ble kuttet ut.

Nå må du i utgangspunktet alltid levere en søknad til kommunen, også dersom du for eksempel skal sette opp en mindre garasje.

Men det finnes altså fortsatt enkelte unntak fra regelen. Under har vi ført opp noen eksempler på mindre byggeprosjekter som du bare sette i gang med, uten å varsle naboer på forhånd og spørre kommunen om lov.

Mindre bygninger under 15 m²

Mindre frittliggende bygninger som bod, dukkestue, veksthus eller sykkelskur som er under 15 m² trenger du ikke å søke om å bygge. Betingelsene er at maksimal mønehøyde er tre meter og at gesimshøyden (høyden der taket møter ytterveggen) maksimalt er 2,5 meter. Bygningen må stå minst en meter fra andre bygninger på eiendommen, og minst fire meter fra grensen til naboen. Byggverket kan ikke brukes som bolig, men det er lov med overnatting.

Dersom du tenker å sette opp flere små bygninger på eiendommen din, må du søke kommunen om dette - unntaket gjelder bare for én bygning.

Mindre tiltak ute

  • Du kan sette opp en levegg med høyde opp til 1,8 meter og lengde mindre enn ti meter. Veggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning.
  • Gjerde mot vei kan settes opp med høyde inntil 1,5 meter. Den må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Noen kommuner kan ha lokale regler om gjerdehøyde.
  • Utegulv som følger terrenget kan du fritt sette opp. Du kan også fylle ut terrenget med inntil 1,5 meter fra terrengnivå (0,5 meter når du bor i rekkehus og tre meter i spredtbebygd område). Bruker du disse to reglene i sammenheng kan du lage terrasse uten å søke. Bygg utegulv/terrasse først, og fyll opp terrenget etterpå slik at gulvet ligger i flukt med terrenget. Endringer i terrenget må ikke hindre frisiktsoner mot vei.
  • Utepeis, utegrill og andre mindre fundamenteringsarbeider.
  • Mindre antennesystem. Antennemasten kan ha en høyde på inntil to meter. Parabolantenner kan ha en diameter inntil 1,2 meter.
  • Biloppstillingsplasser for eiendommens bruk.

Mindre fasadeendringer

Enkle fasadeendringer kan du gjøre uten å søke. Dette er for eksempel utskifting av dører og vinduer (men ikke å lage hull til nye). Vesentlige fasadeendringer må du byggemelde. Dette er for eksempel å skifte fra smårutete vinduer til panoramavinduer, lage dør der det før har vært vindu, bygge inn overbygg ved inngangsdøren og lignende.

Myndighetene er ikke så strenge med fasader som ligger inn mot skog eller fjell slik at ingen ser dem. Husets alder, karakter, plassering og historikk er avgjørende. Har du et spesielt hus med høy historisk verdi bør du uansett søke.

Innvendig

Inne i huset kan du gjøre det meste av oppussingsarbeider uten å si fra til myndighetene. Men begynner du å fjerne bærevegger, endre brannceller eller flytte vann og/eller strøminstallasjoner, må du byggemelde. Dette bør du uansett ikke gjøre selv. Håndverkere vet hvilke krav som stilles.

I forbindelse med endringer i Plan- og bygningsloven i 2008 ble det også innført søknadsplikt for våtromsarbeid i eksisterende bygg. Det kom mange signaler om at dette ble unødvendig komplisert for både forbrukere og håndverkere, og akkurat nå (sommer 2011) er det et forslag ute på høring fra regjeringen om endringer i denne forskriften.

Forutsetning

Forutsetningen for at du kan gjøre dette er at tomten din er i et område som er omfattet av en reguleringsplan, og at denne planen ikke begrenser disse unntakene. Alle byggefelt og villaområder er omfattet av en reguleringsplan, og de færreste har noen begrensninger i reglene.

Unntaksreglene står i forskriften til plan- og bygningsloven som heter «Forskrift om byggesak» (byggesaksforskriften). Unntakene om enkle byggverk står i § 4. I denne opplistingen finner du byggverk du kan sette opp uten å søke.

 

Oppdaterte artikler:

Byggeregler

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Tiltak som krever byggesøknad

Hvis tiltaket er i strid med reglene