Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å sjekke bruktbilundersøkelser er et av momentene du bør gjøre ved et bruktbilkjøp.

Det er to hovedtyper av bruksbilundersøkelser. Den ene typen baseres seg på hard facts, det vil si objektive tall for feil på bilen. Den andre baserer seg på hvor tilfredse bileierne er.

Det vil være forskjeller på hvilke biler og bilmodeller som kommer best ut fordi målingene har ulike kriterier. Men ved å se på flere undersøkelser er det klart lettere å danne seg et bilde av bilmerket og bilmodellenes kvalitet.

Hvor tilfredse bileierne er finner du i Kundertilfredshet bil.

På kvalitetsundersøkelser er det flere undersøkelser du kan se på. Her har vi satt opp en oversikt over de mest interessante undersøkelsene på dette området.

Temperaturforskjeller og hastighetsforskjeller mellom Tyskland, England og Norge kan gjøre at statistikkene får feilmarginer. Kjøring på autobahn i Syd-Tyskland er ikke det samme som kjøring i innenlandsnorge.

DEKRA

DEKRA gir hvert år ut en bruktbilrapport som baserer seg på omtrent 15 millioner kjøretøykontroller. Den tar for seg over 300 modeller på DEKRAs verksteder rundt om i Europa.

Dette er den største undersøkelsen som finnes i Europa. Undersøkelsen omfatter kun feil som har med bilens kvalitet å gjøre. Selvforskyldte feil er luket ut.

For at en bilmodell skal komme på listen må minst 1.000 eksemplarer være kontrollert. Kontrollen er ikke altomfattende siden dette er en kjøretøykontroll. Den tar for seg det som kan ha sammenheng med trafikksikkerhet. Mekaniske feil uten sikkerhetsmessig betydning er ikke med.

Denne statistikken er delt inn i forskjellige kjørelengder. Dette er

  • 0 til 50.000 km
  • 50.000 til 100.000 km
  • 100.000 til 150.000 km

Undersøkelsen baserer seg altså ikke på bilens alder. Dette kan gi en skjevhet i form av at biler som kjører langt raskere når opp i f.eks 100.000 kilometer. Det medfører at disse bilene vil være yngre enn biler som kjører kort. Dette kan favorisere biler som Audi, BMW og Mercedes i en viss grad.

Les mer om undersøkelsen her

ADAC

Dette er den tyske utgaven av NAF. Denne organisasjonen gir ut en statistikk som viser antall nødstopp, det er ikke en undersøkelse som viser antall feil på bilene.

Statistikken baserer seg på utrykningsstatistikken på over 2,6 millioner utrykninger blant organisasjonenes 16 millioner medlemmer.

Det er bare biler som er yngre enn seks år som er med. Det må også være minst 10.000 nyregistreringer i 2012 for å bli tatt med. Selvforskyldte feil blir ikke tatt med i statistikken.

Les mer om undersøkelsen her

TÜV

Det tyske kontrollorganisasjonen lager hvert år en omfattende statistikk basert på ca. åtte millioner kjøretøykontroller.

TÜV (Technischer Überwachung-Verein) er en tysk godkjenningsorganisasjon som blant annet utfører kontrollbesiktninger. Tyske biler skal som i Norge kontrolleres etter 3 år, og deretter hvert andre. Bilene er derfor delt inn intervaller på to år fra 2-3-årsklassen til 10-11-årsklassen.

Feilprosenten blir ikke justert for hvor langt bilene har kjørt. Biler som kjører kort vil derfor ha en klar fordel i slike undersøkelser.

Det blir oppgitt hvor mange prosent av bilene som har vesentlige mangler, og hvor mange kilometer de har kjørt. I tillegg blir det oppgitt hva gjennomsnittet er for hver årsklasse. Det blir bare oppgitt de 10 beste og 10 dårligste bilmodellene.

Les mer om undersøkelsen her

Reliability Index

Reliability Index (RI) er laget av forsikringsselskapet Warranty Direct som tilbyr tilleggsforsikringer på bruktbiler.

Statistikken blir laget ut fra alle reparasjonskostnader og påkostninger på verksted som Warranty Direct betaler for. Totalt har selskapet 50.000 kunder med slike tilleggsforsikringer, og har tilbudt disse forsikringene i over 15 år. Tallmaterialet er derfor stort, og gir gode indikasjoner på hva man kan forvente av reparasjoner på en rekke bilmodeller.

Den gjennomsnittlige verdien for RI er 100. Jo lavere indeksverdi, dess bedre er det. Indeksen er kalkulert ut fra følgende parametere:

  • Antall feil på bilen
  • Kostnaden ved å reparere den
  • Gjennomsnittlig tid bilen er av veien pga av reparasjoner
  • Gjennomsnittlig alder og kjørelengde på bilen

Les mer om undersøkelsen her.

Se også:

Biltester
Her finner du alle biltester som er laget for norske forhold.

Kalkulatorer:

Bilkjøpskalkulator
Kalkulatoren gir deg en modell for å kunne sammenligne et nybilkjøp, med kjøp av en tilsvarende brukt.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på å gå ned én bilmodellklasse.

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.