Det skiller omtrent 65.000 kroner fra topp til bunn i vårt byggelåneksempel.

Det er langt fra samme prisfokus på byggelån som boliglån. Derfor er renteforskjellene store mellom tilbyderne. Bruk derfor litt tid på få tilbud fra alle aktuelle banker når du trenger et byggelån.

Selv om dette lånet er noe mer arbeidskrevende for banken, vil fortjeneste fortsatt være svært høy på dette. Det bør derfor være meget gode muligheter til å forhandle ned renter, gebyrer og provisjoner på byggelånet.

Dette er byggelån

Byggelån brukes som en rammekreditt når du skal bygge en ny bolig eller en fritidsbolig. Det kan også benyttes når det skal gjøres omfattende arbeider på en bolig som derfor vil ta en del tid.

Når du oppretter en byggelånskonto kan du bruke den til å betale alle byggeregninger med. Regningene blir kontrollert av banken, og belastet kontoen etter godkjennelse.

På denne måten er banken sikret at prosjektet og derav panteverdien holder den progresjonen som er nødvendig.

Etter at byggeperioden er ferdig skal byggelånet konverteres til et vanlig boliglån. Dette skjer når bygget har ferdigattest.

Konverteringen kan være til Husbanken, i den banken du har byggelånet, eller en annen långiver. Dette lønner det seg å gjøre fortest mulig siden boliglånsrentene er mye lavere enn byggelånsrenten.

Se: Guide til byggelån

Kostnadene i et byggelån

Et byggelån består av en nominell rente som du vanligvis betaler kvartalsvis. Du betaler rente av det beløpet du til enhver tid har trukket opp på rammen.

I tillegg kommer det i de fleste tilfellene en løpende provisjon av den totale byggelånsrammen. Provisjonen ligger normalt på 0,33 prosent i kvartalet. Hvis byggelånsrammen er på 3 millioner kroner betaler altså provisjon av rammen, ikke hva du har trukket opp.

Etableringsgebyret kan variere ganske sterkt, og kan være utslagsgivende for hvilken bank som blir billigst.

Forutsetninger:
Byggelånsramme 3 000 000
Varighet på byggelånet 1 år
Gjennomsnittlig byggelån 1 500 000
Nominell rente 6,00%
Kvartalsvis provisjon 0,33%
Kostnadene:
Rente 90 000
Provisjon av ramme 39 600
Etableringsgebyr 5 000
Sum byggelånskostnader 134 600

Sammenligning alle banker du kan

Siden byggelån ikke er et landsdekkende produkt, må du sammenligne bankene som tilbyr dette produktet i det distriktet du skal bygge. Du må altså kontakte alle for å få et pristilbud.

Mange av de gunstigste landsdekkende bankene på boliglån, gir ikke byggelån. Listen over dem ser du nedenfor.

Bruk byggelånskalkulatoren

Du kan bruke byggelånskalkulatoren for å sammenligne tilbudet i to banker av gangen. Her legger du inn kredittrammen, hvor mye du gjennomsnittlig bruker av byggelånsrammen, kvartalsvis provisjon, og etableringsgebyret.

Kalkulatoren regner så ut hva dette koster deg i løpet av byggeperioden.

Priseksempler

I alle bankene er det veiledende minimumssatser som er oppgitt. Dette gjelder både rentesats, og i de fleste tilfellene etableringsgebyret. Tilbudet du får kan være derfor være dårligere enn det du ser her. Men det får du altså se når du får et konkret tilbud.

Oversikten viser bankenes den totale kostnaden, nominell rente, provisjon av byggelånsrammen, og etableringsgebyret.

Forskjellen mellom topp og bunn på disse priseksemplene med minimumssatsene er omtrent 65.000 kroner.

I tabellene under er kostnadene i byggeperioden regnet av en låneramme på 3 millioner kroner, byggelånet er i gjennomsnitt på 1,5 million kroner (50 prosent utnyttelsesgrad), samt etableringsgebyret. Byggelånstiden er 9 måneder.

Provisjonen av rammen er hos de fleste bankene på 0,33 prosent per kvartal. Dette gir en kostnad på 29.700 kroner, og utgjør en betydelig del av kostnadene.

Sandnes Sparebank har de laveste kostnadene fordi de ikke tar noen provisjon av byggelånsrammen. Både renten og etableringsgebyret er oppgitt å være minimumssatser.

Nest billigst er Juristforbundets avtale med Handelsbanken. De har den laveste nominell renten av bankene, men har normal kvartalsvis provisjon av rammen. Med høyere utnyttelse av byggelånet vil dette byggelånet bli billigst.

Storebrand er nummer tre på listen, med den nest laveste nominell renten.

Bank Kostnad byggeperioden Nominell rente Etablerings-gebyr per kvartal
Sandnes Sparebank 107 630 6,80% 5 000 0,00%
Juristforbundet – Handelsbanken 115 600 5,00% 1 000 0,33%
Storebrand 129 775 5,99% 3 250 0,30%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 130 850 5,75% 5 000 0,33%
SpareBank 1 SR-Bank 131 030 6,50% 2 900 0,25%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 131 210 5,75% 5 000 0,33%
DNB 134 850 5,95% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Lom & Skjåk 136 960 6,20% 4 000 0,33%
Akademikerne (Danske Bank) 137 100 6,50% 0 0,33%
Nordea 137 100 6,10% 6 000 0,33%
Sparebanken Sør 137 600 6,30% 3 500 0,33%
SpareBank 1 BV 139 350 6,25% 6 000 0,33%
Sparebanken Øst 140 460 6,30% 6 000 0,33%
Danske Bank 143 100 6,50% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Østfold Akershus 143 850 6,45% 7 500 0,33%
SpareBank 1 Telemark 146 350 6,95% 2 500 0,33%
SpareBank 1 Østlandet 147 210 6,75% 6 000 0,33%
SpareBank 1 SMN 150 600 7,00% 6 000 0,33%
SpareBank 1 Nord-Norge 154 850 6,95% 11 000 0,33%
SpareBank 1 Gudbrandsdalen 163 350 8,05% 3 000 0,33%
Sparebanken Vest 165 210 7,35% 15 000 0,33%
Gjennomsnitt 141 170 6,43% 5 633 0,33%

Kilde: Bankenes nettsider.

Alle tar 0,33 prosent per kvartal i provisjon av byggelånsrammen. Unntaket er Sandnes Sparebank som ikke tar denne provisjonen. SpareBank 1 SR Bank tar fra 0,25 prosent per kvartal, Storebrand tar 0,1 prosent per måned (0,3 prosent per kvartal.

Kommentarer til de enkelte bankene:

 • Danske Bank: Etableringskostnaden ligger fra 5.000 kroner til 20.000 kroner (1.000 kroner i depotgebyr kommer i tillegg).
 • DNB: Etableringsgebyret er 0,2 %, minimum 5.000 kroner (pluss depotgebyr på 1.000 kr).
 • Nordea: Etableringsgebyret er minimumsatser.
 • Sandnes Sparebank: Renten er en minimumssats. Ingen provisjon av rammen.
 • SpareBank 1-bankene: Medlemmer i LO får 0,25 prosentpoeng lavere rente.
 • SpareBank 1 BV: Provisjonen og etableringsgebyret er minimumsatser.
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres: Etableringskostnaden er 0,1 prosent, minimum 5.000 kroner. Renten er minimumssats.
 • SpareBank 1 Nord-Norge: Etableringsgebyret er 0,25 %, minimum 10.000 kroner.
 • SpareBank 1 Østlandet: Etableringskostnaden er fra 5.000 til 20.000 kroner.
 • Sparebanken Vest: Etableringskostnaden er fra 5.000 til 15.000 kroner.

Ikke alle gir byggelån

Mange som gir boliglån med lav rente, gir ikke byggelån. Dette gjelder disse långiverne:

 • BN Bank
 • Boligkreditt
 • Din Bank
 • Fana Sparebank
 • Gjensidige Bank
 • KLP
 • Landkreditt
 • NORDirektebank
 • Sbanken

 

Kalkulatorer:

Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.