Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dersom du skal overta en splitter ny bolig, er det noen ting du bør undersøke spesielt nøye før du tar imot nøkkelen for godt.

Dersom du velger å kjøpe en splitter ny leilighet eller enebolig har du andre rettigheter enn dersom du kjøper en brukt bolig.

Blant annet kan du, når du tar over en flunkende ny bolig fra byggmesteren, kreve at alle småfeil rettes. Alt skal være i førsteklasses stand når du overtar, og du kan klage på alle småfeil og skader. Du har også krav på at eventuelle feil skal rettes uten noen ekstra kostnader for deg.

Kan foreslå prisavslag

Det vanligste er at entrepenør retter feil og mangler før innflytting. Men i noen tilfeller kan han foreslå prisavslag i stedet for retting. Det kan for eksempel være når kostnaden ved å rette ikke står i forhold til det forbrukeren oppnår ved en retting.

For eksempel at det er brukt feil farge på flisene på badet, men at nyanseforskjellen er veldig liten. Prisavslaget skal som regel være lik kostnaden som forbrukeren vil ha ved å få mangelen rettet.

Noen uker før innflyttingsdatoen arrangeres det normalt en ferdigbefaring. På denne befaringen skal dere (normalt du og en representant for entrepenøren) gå gjennom alle rommene i boligen og se etter feil og mangler.

Her er en sjekkliste over vanlige feil og mangler i en ny bolig, som du bør se ekstra godt etter ved ferdigbefaring:

 • Overflater: Skader i glass, porselen, fliser, malte flater og parkett. Se også opp i taket og på dører.
 • Lister: Det skal ikke være sprekker i hjørnene eller i overganger til vegg/dører.
 • Skap: Skapene skal være festet til veggen. Knotter og dørhåndtak skal sitte godt fast. Dørene skal la seg åpne og lukke lett.
 • Fuging: Fugene skal være pene og hele. Sjekk baderom, kjøkken og andre steder det er fliser. Sjekk at det er silikon i alle hjørner og mot andre flater, for eksempel kjøkkenbenker.
 • Stikkontakter: Kontaktene skal stå rett (og samme vei i samme rom). Sjekk at du har fått like mange stikkontakter som det er avtalt.
 • Dører og vinduer: Skal la seg åpne og lukke uten treghet og knirk.
 • Lys: Lysbrytere og lamper skal fungere.
 • Vann og WC: Test alle vannkraner og WC.
 • Vifte: Sjekk at ventilatorviften over komfyren virker. Hvis det er varmepumpe eller klimaanlegg, må du sjekke at dette også virker, og at det ikke støyer for mye.
 • Ringeklokke: Test at ringeklokken og porttelefonen virker. Sjekk at luftutskiftningen i leiligheten er god nok.
 • Gulv og vegger: Ta med vaterpass og sjekk at gulvet er i vater og veggene i lodd.
 • Kjøkken: Sjekk at alle skap du har bestilt er på plass. Åpne og lukk alle skuffer og skap for å sjekke at knottene sitter fast, og at alt kan åpnes og lukkes som det skal.
 • Bad: Skru på dusjen og test at hellingen på gulvet er slik at vannet renner unna.

Klag raskt

Selv om du er nøye ved ferdigbefaringen, kan det være at det kan dukke opp feil først etter at du har fått nøkkelen og overtatt boligen. Dersom det skulle skje, må du melde fra om mangelen så fort du kan.

Loven sier: «Vil forbrukeren gjøre gjeldene mangler som var eller burde vært oppdaget ved overtaking, må dette gjøres så snart råd er.» Du kan altså klage på en synlig mangel etter innflytting, men du må klage så fort som mulig.

Du har forøvrig en klagerett på fem år på skjulte feil (ikke vanlige slitasjeskader) ved kjøp av nybolig. Men igjen, si ifra med en gang du oppdager feilen.

Forsinkelse

Dersom overtagelsen av den nye boligen blir forsinket i forhold til avtale, har du som kjøper rett til å enten kreve dagmulkt eller erstatning. Du kan også holde tilbake deler av betalingen til feilen er rettet. Dagmulkten skal være én promille av det entreprenøren skal ha for boligen, med mindre dere har avtalt en høyere sats. Koster boligen en million, er dagmulkten altså 1.000 kroner.

Ønsker du å lese mer om kjøp av ny bolig, kan du også gå til Forbrukerrådets sider om dette temaet.

Merk at det gjelder litt andre regler, dersom du står som byggherre selv, men har håndverkere til å jobbe for deg.

 

Se også:

Rettelse eller prisavslag ved kjøp av ny bolig

Så stor må feilen være for å gi erstatning ved boligkjøp

Boligkjøp

Hva skal du legge vekt på før du kjøper bolig?