Ved hjelp av vår fremtidsøkonomikalkulator kan du enkelt beregne hvor mye mer du får å rutte med i årene fremover.

SSB la i dag (14.3.2014) frem sine spådommer for den økonomiske utviklingen. Det som betyr noe direkte for den for den disponible inntekten i årene fremover er lønnsutviklingen, renteutviklingen og inflasjonsutviklingen. 

Basert på de spådommene og en husholdning med inntekter på 500.000 og 300.000 kroner, samt et lån på 2,4 millioner kroner, vil den disponible inntekten få en jevn økning i de neste årene.

Den disponible inntekten vil i 2014 øke med over 10.000 kroner for denne familien. Samlet sett øker den med over 45.000 kroner i fireårsperioden.

Se lenger ned i artikkelen for å se alle tallene.

Fremtidsøkonomikalkulatoren

Kalkulatoren beregner virkningene for din personlige økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn forskjellige variasjoner over spådommer for lønn, rente, og inflasjon.

Her finner du Fremtidsøkonomikalkulatoren.

Kalkulatoren beregner hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens).

Tallene som er forhåndsutfylt er hentet fra SSB's prognoser for en rekke økonomiske nøkkeltall.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for 2014. I de tre neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Andre kalkulatorer

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi 2014 kan du sammenligne årene 2013 og 2014, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger. I kalkulatoren Din Økonomi kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser.

Slik ser tallene ut

I øverste del av tabellen står spådommene fra SSB. Utviklingen er temmelig jevn uten de store endringene. Siden SSB ikke spår noen endring i rentenivået, vil også tallene for dette eksemplet der familien har en gjeldsgrad på tre, får en jevn økning i den disponible inntekten.

Reallønnsøkningen vil i ligge på mellom 1,5 prosent og 1,9 prosent i årene fremover.

Spådommer: 2014 2015 2016 2017
Gjennomsnittlig rente i 2013 4,00%      
Gjennomsnittlig rente 4,10% 4,00% 4,00% 4,10%
Inflasjonsforutsetning 2,30% 1,60% 1,70% 2,10%
Lønnsendring i % person 1 3,80% 3,50% 3,50% 3,60%
Lønnsendring i % person 2 3,80% 3,50% 3,50% 3,60%
Forutsetninger om din økonomi:        
Inntekt per 1. jan. for person 1 500 000      
Inntekt per 1. jan. for person 2 300 000      
Gjeld i dag 2 400 000      
Andel inntekt til annet forbruk 40%      
Slik blir endringene:        
Lønnsendring person 1 19 000 18 165 18 801 20 015
Lønnsendring person 2 11 400 10 899 11 280 12 009
Sum for husholdningen 30 400 29 064 30 081 32 024
Skatteendring av lønnsøkning 10 053 12 712 12 461 12 594
Endring i renteutgifter 2 400 -2 400 0 2 400
Økning i andre kostnader 7 360 5 315 5 737 7 207
Sum endring i disponibel inntekt 10 587 13 438 11 883 9 822
Dine økonomiske hovedtall:        
Lønn per 31.12. for person 1 519 000 537 165 555 966 575 981
Lønn per 31.12. for person 2 311 400 322 299 333 579 345 588
Skatt (samlet) 193 940 206 652 219 113 231 707
Renteutgifter 98 400 96 000 96 000 98 400
Annet forbruk i kroner 332 160 337 475 343 212 350 419
Disponibel inntekt 205 900 219 338 231 221 241 043
Gjeld 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000

 

 

Kalkulatorer:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Din Økonomi 2014
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Din Økonomi
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.