Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I ferd med å starte hybeltilværelsen? Dette er leieboerrettighetene dine.

I disse dager flytter mange studenter på hybel for første gang. Enten du leier et rom alene, eller flytter sammen med venner i kollektiv, bør du sette deg inn i hvilke rettigheter du har som leieboer.

Kontrakt

Punkt én på sjekklisten er å sørge for at du har en skikkelig kontrakt på leieforholdet. Utleier kan virke som en ryddig og hyggelig person, men skulle det oppstå problemer er det helt nødvendig å ha en husleiekontrakt å vise til.

I kontrakten bør det stå klart og tydelig hva som er henholdsvis utleiers og leieboers ansvar i løpet av leieforholdet. Noen ganger har man uflaks, og det blir uoverensstemmelser mellom utleier og leieboer. Hvem har for eksempel ansvar når naboens varmtvannstank sprekker og vannet strømmer ned på det utleide badet? Avklar dette i kontrakten, slik at det ikke blir et spørsmål som kan skape konflikt.

Du finner eksempel på en leiekontrakt på Forbrukerrådets nettsider.

To typer leieavtaler

Det er to ulike leieavtaler man kan inngå. Tidsubestemte kontrakter er løpende avtaler som varer til de sies opp. Tidsbestemte kontrakter løper til en fast sluttdato. 

Etter en lovendring i 2009 ble det slik at en tidsbestemt avtale kan sies opp av leietaker, med mindre det er et punkt i kontrakten om at avtalen ikke kan sies opp.

Selv om det er en tidsbestemt kontrakt, er det selvsagt ikke noe i veien for å fornye kontrakten ved utløpsdato, dersom utleier ikke har noe å utsette på leieboeren.

Depositum

Utleier krever nesten uten unntak depositum av leieboerne. Det mest vanlig er at depositumet er på tre måneders husleie, men kan være opptil seks måneders leie.

Det skal opprettes en egen depositumkonto, som skal stå i leietakers navn. Kostnaden ved opprettelsen av en slik konto er det utleier som må ta.

Depositumet fungerer som en sikkerhet i fall leieboer ikke betaler for seg eller ødelegger noe i leiligheten.  Dersom utleier mener at leietaker ikke har betalt husleie én eller flere måneder, og derfor vil ha utbetalt denne summen fra depositumkontoen, må banken varsle leietaker om dette. Som leietaker har du fem uker på deg til å reise søksmål, dersom du mener at du har betalt leien når du skulle ha gjort det.

Denne varslingsregelen gjelder også andre veien - altså at utleier skal varsles av banken, dersom leietaker krever å få depositumet utbetalt.

Husleie

Husleien kan reguleres etter konsumprisindeksen (ikke boligprisindeksen) én gang i året. Det greieste er å ha dette vedtatt i kontrakten, men man kan kreve justering selv om det ikke er vedtatt.

Hvert tredje år kan både du som leietaker og utleier kreve at leien reguleres til «gjengs leie» (markedspris).

Utleier har også kunnet kreve tilleggsbetaling (i tillegg til leien) for strøm og brensel. Etter en endring i Husleieloven i 2009, fikk også utleier til å kreve kreve vann- og avløpstillegg som tillegg til husleien. Men da må forbruket være mulig å måle. 

Oppsigelse

Utleier har ikke lov til å kaste ut leieboer uten en saklig grunn. Eksempler på slike grunner er at utleier selv skal benytte utleieboligen, eller at du som leietaker ikke holder din del av avtalen ved å ikke betale leie eller ved å bråke eller ødelegge noe i boligen. Du har krav på en skriftlig oppsigelse fra utleier, og du har også mulighet til å komme med innsigelser.

Ikke bare å pusse opp

Selv om du måtte synes at det er en grell farge på soverommet på hybelen du leier, kan du ikke bare sette i gang med å male uten å snakke med utleier først. Det samme gjelder dersom du kunne tenke deg å montere opp ekstra skap eller installere oppvaskmaskin. Alle slike ting må avtales med utleier. Dersom du får tillatelse til å male, er det lurt å sette opp en skriftlig avtale for hvem som skal ta kostnadene.

Ikke nekt utleier adgang

Utleier har ikke lov til å låse seg inn uten å ha sagt ifra på forhånd, og han eller hun har ikke lov til å snoke rundt i dine eiendeler.

Men utleier har rett til å sjekke tilstanden i boligen for eksempel et par ganger i året, og oftere dersom det er spesielle forhold som tilsier det. Dersom du nekter å slippe inn utleier, bryter du husleieloven og risikerer utkastelse.

Konfliktløsning

Skulle det oppstå konflikter med utleier i løpet av leietiden, kan du få hjelp med å løse tvisten. I Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim kan du oppsøke kontorene til Husleietvistutvalget.

I andre kommuner er det Forliksrådet som må benyttes i slike saker.

 

Les mer om husleie:

Leie av bolig - oversikt

Slik skriver du husleiekontrakt

Depositum

Regulering av husleien

Oppsigelse

Utkastelse

Leietakers og utleiers rettigheter

Husleietvisteutvalget løser sakene