Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Om du bør prioritere å eie en hytte, avhenger mye av hvor mye du vil bruke den.

Det er ikke så lett til å få tid til alt i fritiden. Har du båt, sjøhytte, fjellhytte og vil ha flere utenlandsopphold, kan det bli lite tid til hytteliv.

For mange kan det derfor være aktuelt å leie hytte i de periodene de trenger det, eller ganske enkelt bo på hotell.

Hvis du vet omtrent hvor mange dager du og familien regner med å tilbringe på hytta i løpet av ett år, kan du også finne ut hvor mye du faktisk betaler per døgn du bruker hytta. Dette vil kanskje gjøre det litt lettere for deg å avgjøre om du bør beholde/kjøpe egen hytte, eller om du i stedet bør leie hytte de dagene i året dere skal være på hytteferie.

Alle som bruker hytta lite bør gjøre en kost/nytte beregning. Spørsmålet er om bruken av pengene på hytta er den optimale pengebruken, eller om det er andre områder der disse pengene vil gjøre større nytte. Enda enklere er det når du vurderer å kjøpe en hytte. Det er lettere å la være å kjøpe, enn å selge en du allerede eier.

Av skattemessige årsaker har det blitt litt dyrere å ha hytte de siste årene. Rentefradraget har blitt litt mindre verdt på grunn av at fradragseffekten har gått ned fra 28 til 25 prosent. Se skatt på alminnelig inntekt. Også formuesskatten har hatt en endring ved at maksimalsatsen har blitt satt fra 1,1 til 0,85 prosent (gjelder fra 1,4 millioner kroner). Siden hytter har en lavere ligningsverdi enn markedsverdi, kan man spare formuesskatt på kjøp av hytte. Sannsynligvis vil formuesskatten få betydning for enda færre enn i dag. Nå kan en familie ha en samlet netto formue på 2,8 millioner kroner før det blir formuesskatt. Dette vil nok øke med skattereformen.

På den andre siden har rentenivået falt videre. Det teller mer enn de skattemessige økningene, slik at hytta har blitt billigere å eie i løpet av denne perioden.

Du kan også regne ut hva båten koster deg per tur (og nautisk mil) med Båtkostnadskalkulatoren.

Regn ut kostnaden med hyttekostnadskalkulatoren

Under har vi laget to eksempler med utgangspunkt i hyttekostnadskalkulatoren. Der har vi har sett nærmere på hvordan døgnprisen endrer seg avhengig av hvor mye man bruker hytta.

I disse eksemplene har vi ikke tatt med eventuelle besparelser på formuesskatten. Slik reglene er i dag vil du spare 13.600 kroner med en markedsverdi på 2 millioner kroner, og en ligningsverdi på 400.000 kroner.

Med hyttelønnsomhetskalkulatoren kan man også ta verdiendringen med i betraktningen. Dersom man regner med en verdiendring på for eksempel tre prosent i året, vil kostnadene og døgnprisen bli en del lavere. Men merk at du på ingen måte er garantert en slik verdiøkning, og at det dermed vil være høyst risikabelt å legge dette inn i kostnadsberegningen. Det er mest naturlig å legge inn null når du skal vurdere hyttekjøp (eller salg).

Ved å gå inn på hyttelønnsomhetskalkulatoren kan du legge inn dine egne forutsetninger, og dermed få et bilde av om det vil være riktig for din familie å gå til anskaffelse av hytte.

Når vi snakker om antall døgn er det overnattinger per person. Hvis det er fire personer med to overnattinger, gir dette 8 overnattingsdøgn.

Rentekostnaden skal regnes av markedsverdien på hytta. Hvis du for eksempel ikke har belånt den, er rentekostnaden tapt innskuddsrente. Rentekostnaden vil derfor være individuell. Det må også tas med i beregningen effekten av rentefradraget. 

Hytte til 2 millioner kroner

Her har vi sett på døgnprisen med tre forskjellige døgnovernattinger.  Det er forutsatt en rentekostnad på 3 prosent (2,25 prosent etter skatt).

Samlet årskostnad for hytta er her 80.000 kroner. Da er det tatt hensyn til estimert kostnader til vedlikehold, og andre kostnader som strøm, eiendomsskatt og diverse andre kostnader i forbindelse med å ha hytta. 

Døgnprisen varierer i dette tilfellet fra 400 kroner til 2667 kroner.

Om hytta:  
Verdi hytte 2 000 000
Størrelse i kvm 100
Kostnader per år:  
Rentekostnad (etter skatt) 45 000
Vedlikehold 15 000
Andre kostnader 20 000
Sum kostnader 80 000
Døgnpriser  
Døgnpris 30 døgn 2 667
Døgnpris 75 døgn 1 067
Døgnpris 125 døgn 640
Døgnpris 200 døgn 400

Forutsetning/forklaring tabeller: Rentesats 3 prosent (tenkt som en langsiktig forventet rente). Denne renten regnes av hele markedsverdien Vedlikeholdskostnaden regnes av antall kvadratmeter. Andre kostnader: Forsikring, strøm/oppvarming, eiendomsskatt + div. kost (beregnet ut fra antall kvm).

Hytte til 4 millioner kroner

Her har vi sett på en dyrere hytte. Rentekostnaden er forutsatt til å være 2,5 prosent (1,88 prosent etter skatt).

Samlet kostnad blir noe høyere fordi hytta både er dyrere og større. Men rentekostnaden er satt noe lavere.

I dette tilfellet vil døgnprisen variere fra 600 kroner til 4.000 kroner.

Om hytta:  
Verdi hytte 4 000 000
Størrelse i kvm 175
Kostnader per år:  
Rentekostnad (etter skatt) 75 000
Vedlikehold 20 000
Andre kostnader 25 000
Sum kostnader 120 000
Døgnpriser  
Døgnpris 30 døgn 4 000
Døgnpris 75 døgn 1 600
Døgnpris 125 døgn 960
Døgnpris 200 døgn 600

Forutsetning/forklaring tabeller: Rentesats 3 prosent (tenkt som en langsiktig forventet rente). Denne renten regnes av hele markedsverdien Vedlikeholdskostnaden regnes av antall kvadratmeter. Andre kostnader: Forsikring, strøm/oppvarming, eiendomsskatt + div. kost (beregnet ut fra antall kvm).

Kombinasjon med utleie kan hjelpe

I disse eksemplene har vi ikke regnet med eventuelle leieinntekter på hytta. Men å leie ut hytta når du ikke er der selv, kan gi et godt bidrag.

Og jo mindre dere bruker hytta, jo mer kan den leies ut. Dermed motvirker du effekten av at døgnprisen blir høy ved lite bruk av hytta.

Skattereglene er gunstige når du leier ut i perioder i egen hytte. Du kan regne ut lønnsomheten av hytteutleie med hytteutleiekalkulatoren.

 

Les også:

Hyttepriser

Hytteutleie

Kalkulatorer:

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, eller eventuelt hvor mye du tjener på å eie hytta.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Båtkostnadskalkulator
Kalkulatoren regner ut hva båten koster deg per år, per tur, og per nautisk mil.