Det er ikke billig å eie hytte. Men gunstige skatteregler gjør at du enkelt kan redusere kostnadene ved å eie hytta.

Du kan ti tusen skattefrie kroner i året på å leie ut hytta. Dersom du har hytte på et ganske attraktivt sted, så kan du tjene inn om lag 10.000 kroner på bare én uke på å leie ut.

Hvordan utleieinntekter på hytta beskattes, avhenger av hvordan du selv bruker hytta. Det er tre nivåer på skattlegging av hytteutleie.

 • Utleie når du selv bruker hytta
 • Hytta er definert som en utleiehytte
 • Du driver hytteutleie som næring

Du kan se på lønnsomheten ved hytteutleie ved å bruke Hytteutleiekalkulatoren.

Utleie i egen hytte

De gunstigste skattereglene gjelder når du selv bruker hytta i tillegg til å leie ut. Da skal 85 prosent av utleieinntekten ut over 10.000 kroner beskattes som kapitalinntekt (med en skatteprosent på 23).

Det er bare utgifter som er knyttet direkte til å leie ut hytta som er fradragsberettiget. Vedlikeholdsutgifter er for eksempel ikke fradragsberettiget her.

Her er et eksempel på hvordan skatten beregnes:

Post Beløp
Leieinntekter 40 000
Fribeløp 10 000
Skattemessig overskudd 30 000
85 % av overskudd regnes som inntekt 25 500
Skatt 5 865
Ekstra slitasje 2 000
Netto leieinntekter 32 135

Av en inntekt på 40.000 kroner betaler du 5.865 kroner i skatt. Dette gir en effektiv skatteprosent på 14,7 prosent i dette tilfellet.

I noen tilfeller kan det være gunstig å la hytta være en utleiehytte. Hvis du kjøper en hytte som trenger omfattende vedlikehold, kan det være gunstig å regnskapsligne hytta. Da får du fradrag for alle disse kostnadene, og kan til og med trekke fra et underskudd.

Utleiehytte

Utleiehytte er en hytte som er ment bare for utleie, og som ikke brukes av eieren.

Det er ingen klar grense for når hytta går over til å regnes som utleiehytte. I Lignings-abc heter det bare at «Det er et vilkår at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid.» Dette betyr at du kan leie ut hytta i ganske så stor grad før den blir definert som en utleiehytte.

Her har vi satt opp et eksempel på et utleieforhold der hytta er en utleiehytte. I dette tilfellet har du fradragsrett for alle utgifter du har i forbindelse med hytta.

Renteutgiftene er ikke med i det skattemessige regnestykket her, de har du fradragsrett for uansett

Post Beløp
Leieinntekt: 80 000
Kostnader:
Provisjon utleie 12 000
Vedlikehold 20 000
Forsikring 3 000
Strøm/oppvarming 5 000
Eiendomsskatt 2 500
Andre kostnader 10 000
Sum kostnader 52 500
Resultat 27 500
Skatt på utleieoverskudd 6 325
Resultat etter skatt 21 175

Under «Andre kostnader» har man utgifter som brøyting, veiavgifter, tv-abonnement, inventar ol.

Resultatet blir i dette tilfellet 27.500 kroner. Dette beskattes som kapitalinntekt, med en skattesats på 23 prosent. Skatten blir dermed 6.325 kroner.

Vedlikeholdsutgifter er utgifter som er nødvendig for å bringe den i samme stand. Utgifter som går til standardforbedring av hytta er ikke fradragsberettiget. Disse må i så fall legges til kostprisen på hytta.

Her finner du Hytteskattkalkulatoren.

Utleievirksomhet

Hvis utleieforholdet blir regnet som virksomhet, blir overskuddet ikke betraktet som kapitalinntekt men som næringsinntekt. Da blir det i tillegg beregnet bruttoskatter (trinnskatt og trygdeavgift) på overskuddet.

Dette er utgangspunktet for at det skal regnes som utleievirksomhet.

 • Utleie av fem boliger eller mer eller forretningsareale på 500 m2 eller mer, normalt regnes som virksomhet.
 • Ved korttidsutleie og andre tilfeller hvor utleievirksomheten krever ekstra arbeidsinnsats/oppfølgning fra utleieren, kan utleie i mindre omfang bli regnet somnæringsvirksomhet.
 • Er aktivitetsnivået lite, kan utleie i noe større omfang regnes som kapitalinntekt, for eksempel ved åremålsutleie hvor leietaker har ansvar for indre og ytre vedlikehold.

Hvordan få leietakere

Dersom du ønsker minst mulig administrasjon med utleie selv, kan du bruke formidlere som for eksempel Novasol eller Norgesbooking, men da tar selvsagt formidleren en del av inntekten selv. En normalkostnad ved å bruke formidlere ligger på mellom 30 til 35 prosent. En annen fordel ved å bruke formidlere kan være at markedsføringen av objektet blir større.

Det er selvsagt fullt mulig å leie ut på egen hånd, for eksempel ved å annonsere på portaler som Finn.no, og Airbnb.

Du er naturlig nok lettere å få leid ut i vintersesongen, dersom fritidsboligen din ligger i nærheten av et alpinanlegg. Vær også oppmerksom på at det er i toppsesongen (vinterferie, påske) du naturlig nok kan ta de høyeste prisene for utleie.

Tips ved utleie

De færreste opplever trøbbel når du leier ut hytta, men det kan være greit å ta noen forholdsregler.

 • Skriv kontrakt. Et problemområde kan for eksempel være rengjøring, så det er ett av punktene som bør gjøres rede for i tillegg til start og slutt på oppholdet, pris, depositum osv.
 • Sørg for at leien betales på forskudd.
 • Det kan være lurt å gjøre forsikringsselskapet ditt oppmerksom på at du leier ut hytta di.
 • Ta et depositum for dekning av skader, da dette kan gi leier en større pliktfølelse under oppholdet.
 • Ikke la dyre gjenstander ligge på hytta når du leier den ut. Tenk også på å gjøre plass til leietakeren, for eksempel ved å ikke la familiebildene henge på hytta. Men unngå samtidig at hytta fremstår som et upersonlig hotellrom.
 • Avtal med noen som holder til i nærheten av hytta om å sjekke at alt er som det skal være når leietakerne har reist.
 • Det er ofte mange sengeplasser på hytta, og det er greit om stuen og spiseplassen står i forhold til antall sengeplasser. Det bær helst være to toaletter på hytta også.

 

Hyttekalkulator:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.