Leverandører av spotprisavtaler er først og fremst opptatt av å få deg til å velge en dyrere spotprisavtale.

Når du kjøper strøm på spotpriskontrakt er det ikke selskapet du kjøper strøm av som leverer den. Det er det nettselskapet som gjør.

Leverandøren av strøm har i praksis en faktureringsavtale med deg, og kun det. Spotprisleverandøren får oppgitt strømforbruket av nettselskapet, og bruker dette tallet i strømfaktureringen. Selve leveransen av strøm har de ingenting med.

Det er altså en svært enkel og fullstendig lik tjeneste de konkurrerer om, der det er pris som er det avgjørende for valget av leverandør. Eller sagt på en annen måte, det er det du skal bry deg om - ikke all annen staffasje.

Når man konkurrerer om noe som er helt likt sier klassisk markedsføringsteori at du må differensiere deg fra de andre. Og det er det selskapene nå prøver på i stor grad. 

Spotprisen

Selve grunnlaget for spotprisen bestemmes av kraftbørsen på Nordpool. Grunnlaget for den spotprisen du skal betale er derfor udiskutabel.

Men selve prisingen av det månedlige gjennomsnittet på spotprisen ikke er lik. For å komme med på Konkurransetilsynets liste er det et krav om at månedsprisen er et rent gjennomsnitt i måneden. Alle kontrakter som ikke er på listen beregner gjennomsnittsprisen med et vektet snitt etter når forbruket forbruk av strøm skjer.

I praksis gjør dette at prisen på disse avtaletypene er høyere. Hvor mye varierer, men som et gjennomsnitt kan man regne med ett øre per kwh. Det vil si 250 kroner ved et forbruk på 25.000 kwh per år.

Et annet moment er at spotprisavtaler som beregnes på denne måten også har de høyeste prisene.

Utnytt konkurransen som forbruker

De beste tilbudene er helt gratis, altså uten noe påslag på spotprisen. Det er i dag fire leverandører som overhodet ikke tar seg betalt for tjenesten. Men samtlige av dem har mye dyrere produkter som de tilbyr. Det sier seg selv at det ikke er bærekraftig å tilby et gratis produkt, selv om de har minimalt med kostnader. Men uansett kommer elsertifikatkostnaden som et tillegg. Dermed er hver kunde et sikkert tap med for lav pris.

Men som forbruker er dette bra så lenge du velger korrekt produkt - altså de som er gratis. Det er ikke ditt problem at selskapene tilbyr produkter de taper penger på. Og det er enkelt å skifte hvis prisene blir satt opp.

Hvordan få deg til å velge noe annet enn den billigste

Det har nå blitt nesten standard at selskapene tilbyr flere typer spotavtaler. Og når et selskap har flere produkter er det av to grunner:

1. De ønsker å komme med et billigere produkt, men vil ikke sette ned prisen på det eksisterende. Løsningen er å øke prisen på det (eller de) gamle, og lage et nytt produkt. En del av kundene blir igjen på det gamle, med mye høyere inntjening for selskapet.

2. Ved to eller flere produkter har selskapet mulighet til å markedsføre et dyrere produkt. På selskapenes nettsider som har to eller flere produkter vil i de fleste tilfellene det dyreste bli markedsført.

Så store er forskjellene:

I tabellen under har vi tatt med leverandører som har flere produkter på spotpris. Her har vi sett på forskjellen mellom det beste tilbudet, og det dyreste tilbudet. Siden månedsprisen blir beregnet ulikt, har vi lagt til 250 kroner på avtaler som ikke følger Konkurransetilsynets retningslinjer.

Av 18 aktører i denne tabellen er det bare to der det dyreste produktet er etter retningslinjene for å bli med på Konkurransetilsynets liste.

Prisene tar utgangspunkt i et årsforbruk på 25.000 kwh.

Se også spotpriskalkulatoren der du kan se forskjellene på forskjellig strømforbruk.

Gjennomsnittlig forskjell er på over 1.000 kroner. For eksempel er Fortums dyreste alternativ 1.826 kroner dyrere enn det billigste. Stange Energi har aller størst forskjell med 1.948 kroner.

Selskap Billigste Dyreste Tillegg Forskjell
Eidsiva 522 1 153 250 881
Fjordkraft 623 893 250 520
Fortum 200 1 776 250 1 826
Gudbrandsdal Energi 0 1 300 0 1 300
Hafslund Energi 191 1 337 250 1 396
Kraftinor 0 1 203 250 1 453
Lærdal 0 899 250 1 149
Midt-Telemark Energi 998 1 078 250 330
Norgesenergi 168 1 152 250 1 234
SFE 693 773 250 330
SKS Kraftsalg 625 1 100 0 475
Sognekraft 588 1 038 250 700
Stange Energi 620 2 318 250 1 948
Svorka 653 1 076 250 673
Tafjord 575 1 545 250 1 220
Telinet 0 1 188 250 1 438
Ustekveikja 253 1 025 250 1 022
Valdres Energi 675 1 700 250 1 275
Gjennomsnitt 410 1 253   1 065

Når de har mange produkter kaller de det å kunne skreddersy produktet etter forbruket. Men billigste produkt er i så godt som alle tilfeller det billigste uansett forbruk.

Garanti om å være blant de billigsteOfte ser du det annonseres med at «vi skal være blant de 5 (eller 10) billigste». Dette skal være mot en referanseliste av andre leverandører. Denne er totalt verdiløs fordi denne ikke på noen måter garanterer at du har et billig produkt.

De som er med på referanselisten sørger for det. I tillegg er det slik at det står bare nevnt leverandører, ikke hvilket produkt det er. Referanseprisen blir derfor i tillegg høyst uklar.

Opprinnelsesgaranti
Noen har avtaler med opprinnelsesgaranti uten at det endrer overhodet på den strømmen du får i stikkontakten din. Uansett så koster det leverandørene omtrent ett kvart øre, altså nesten ingen ting i forhold til den prisen du betaler.

Overvåkning
På noen produkter er det inkludert en «markedsovervåkning». Da sendes dert gjerne en SMS at det kan lønne seg å bytte over til en fast pris eller tak. Dette høyner ikke sannsynligheten for at dette produktet skal bli billig.

Give-aways
Her inkluderes andre fordeler i produkter. For eksempel et gavekort i Expert. Dette gjøres på produkter som er blant de aller dyreste. Dette gjør et svært dyrt produkt, til bare dyrt. 

Smarte Penges spotpriskalkulator

I Smarte Pengers spotpriskalkulator er både produkter som tilfredsstiller krav for å komme med på Konkurransetilsynets liste, og en rekke produkter som ikke kvalifiserer til dette. Det er viktig å vise disse avtalene fordi det er disse som blir markedsført, og de er alle som en blant de dyrere alternativene.

Her finner du spotpriskalkulatoren.

Elendige spesialavtaler

Det finnes en hærskare av «medlemstilbud». Strengt tatt burde disse vært pålagt å hete medlemsufordeler. Det er ingen av avtalene som har noe fordelaktig ved seg. Ingen avtaler er i nærheten av å være blant de billigste.

Hvilke rabatter som finnes har Smarte Penger oversikt over i Rabattdatabasen. Her kan du sjekke omtrent 1.800 rabatteavtaler. Og noen av dem er altså strømavtaler.

Sjekk alle rabattavtalene på strøm her.

 

Les mer om strøm:

Strøm

Hva slags avtale skal du velge

Hvem skal du kjøpe strøm av?

Slik er din strømpris bygget opp

Skifte av strømleverandør

Strømsparing

Kalkulatorer:

Spotpriskalkulator
Kalkulatoren viser priser fra de landsdekkende leverandørene av spotpris.

Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.