Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk hvilke banker som tar de høyeste eller laveste gebyrene i vår landsoversikt. 

Det har vært en langsiktig trend at bankene har økt både etableringsgebyrer og termingebyrer på boliglån de siste årene. På få år har disse gebyrene omtrent doblet seg. Betydningen av disse blir derfor stadig større og større.

Vi har sett på hva alle landets banker tar av disse gebyrene. Det skiller 10.000 kroner fra beste til dårligste bank i løpet av en 10 årsperiode på et boliglån.

Normalt skal du velge lånet med den laveste effektive renten. Men i noen tilfeller er det ikke sikkert det er riktig.

Vi kan ta et eksempel. Et lån på 4,00 prosent med null gebyrer, får en effektiv rente på 4,07 prosent. Et lån med en nominell rente på 3,75 prosent, 3.000 kroner i etableringsgebyr, og 50 kroner i månedlige termingebyrer, får en effektiv rente på 3,97 prosent. Sistnevnte lån har altså 0,25 prosentpoeng lavere nominell rente, og 0,1 prosentpoeng lavere effektiv rente. Ser man bare på effektiv rente skal dette lånet velges.

Men lånet med den billigste renten starter med et handicap på 3.000 kroner. Til gjengjeld må du betale mindre per måned. Tar vi i betraktning termingebyret på 50 kroner, betaler du 158 kroner per måned mindre på lånet med lavest effektiv rente. Dermed tar det halvannet år før du har tjent inn gebyret. Og innen den tid kan den nominelle renteforskjellen ha endret seg.

Dette er bankene med de høyeste og laveste gebyrene

De tre tabellene viser summen av etableringsgebyr og termingebyr på henholdsvis ett, fem og ti år. Vi har tatt med de 10 långiverne med de høyeste gebyrene, og de 10 laveste.

Sett på ett års sikt har Ørland Sparebank høyest gebyrer. I den banken er etableringsgebyret på 4.500 kroner, og termingebyret på 480 kroner per år. Også på fem år har Ørland Spb de høyeste gebyrene med 6.900 kroner. På 10 år blir de forbigått av flere banker, fordi det er en del som har årlige termingebyrer på 600 kroner.

Handelsbanken ligger høyest på 10 års sikt med 10.200 kroner i gebyrer. Etableringsgebyret er på 3.000 kroner, og termingebyrene 720 kroner per år. Handelsbanken oppgir normalpriser i motsetning til flertallet som oppgir «fra-priser». Derfor kan gebyrer og renter være lavere i Handelsbanken (og høyere). I banker med fra-renter blir renten svært ofte høyere enn den laveste som er oppgitt.

Fornebubanken ligger blant bankene som har høyest gebyrer på alle tidsintervaller. Etableringsgebyret er 3.500 kroner, og de årlige termingebyrene er 600 kroner.

Noen banker har også en prissetting av etableringsgebyret ved at de oppgir hva de minimum er. Dermed vil helt sikkert en del av disse lånekundene oppleve at etableringsgebyret er større enn det som er oppgitt som minimum.

Det er fire boliglånsgivere som verken tar etableringsgebyr eller termingebyr. Dette er:

  • Boligkreditt
  • Din Bank
  • Eiendomskreditt
  • Skandiabanken.

Se hvem som tilbyr de billigste boliglånene med Boliglånskalkulatoren.

Gjennomsnittlig etableringsgebyr er nå på 1.974 kroner. Årlig termingebyr er 474 kroner i gjennomsnitt.

Du kan se en alfabetisk oversikt over alle boliglånsgiverne i landet nederst i artikkelen.

Boliglånsgiver 5 år Boliglånsgiver 10 år
Ørland Sparebank 6 900 Handelsbanken 10 200
Handelsbanken 6 600 Fornebubanken 9 500
Fornebubanken 6 500 Harstad Sparebank 9 500
Harstad Sparebank 6 500 SpareBank 1 Nord-Norge 9 500
SpareBank 1 Nord-Norge 6 500 Sparebanken Sør 9 500
Sparebanken Sør 6 500 Tinn Sparebank 9 400
Gildeskål Sparebank 6 000 Ørland Sparebank 9 300
Klepp Sparebank 6 000 Gildeskål Sparebank 9 000
Nesset Sparebank 6 000 Klepp Sparebank 9 000
Selbu Sparebank 6 000 Nesset Sparebank 9 000
Totens Sparebank 6 000 Selbu Sparebank 9 000
Totens Sparebank 9 000
Boliglånsgiver 5 år Boliglånsgiver 10 år
Boligkreditt.no (Spb Øst) 0 Boligkreditt.no (Spb Øst) 0
Din Bank (Spb Øst) 0 Din Bank (Spb Øst) 0
Eiendomskreditt 0 Eiendomskreditt 0
Skandiabanken 0 Skandiabanken 0
Landkreditt Bank 1 000 Landkreditt Bank 1 000
Flekkefjord Sparebank 1 500 Flekkefjord Sparebank 1 500
BN Bank 1 800 Oslo Pensjonsforsikring 3 200
Oslo Pensjonsforsikring 2 350 BN Bank 3 600
SkagerakDirektebank 2 400 Akershus Fylkeskommunale PK 4 340
Kvinesdal Sparebank 2 900 SkagerakDirektebank 4 800

De største bankene har noe høyere gebyrer enn gjennomsnittet. Danske Bank tar 2.200 kroner i etableringsgebyr, og 540 kroner i termingebyr. DNB tar 1.750 kroner i etableringsgebyr, og 600 kroner i termingebyr. Nordea tar 600 kroner i etableringsgebyr, og 600 kroner i termingebyr.

Effektiv rente og betydningen av gebyrer

Det er effektiv rente som er det viktigste valgkriteriet når du skal velge boliglån. Den effektive renten blir regnet ut fra den avtalte nedbetalingstiden. Men svært ofte vil et lån bli endret lenge før det er nedbetalt til null. For eksempel ved kjøp av ny bolig, eller en refinansiering. Det betyr at den effektive renten egentlig blir høyere. Kortere nedbetalingstid/innfrielse gjør at den effektive renten blir høyere.

Her har vi sett på hvilken betydning etablerings- og termingebyrene har på den effektive renten. Dette er forutsetningene for tabellen:

  • Nominell rente: 4,00 prosent
  • Nedbetalingstid: 10 år (månedlig annuitetslån)
  • Etableringsgebyr: 3.000 kroner
  • Termingebyr: 50 kroner per termin (600 kroner i året)

Tabellen viser de effektive rentene på forskjellige lånestørrelser, med fire forskjellige effektive renter. Først vises den effektive renten med både etableringsgebyr og termingebyrer. Når du tar opp et lån skal det alltid tas med effekten av både etableringsgebyr (inklusive depotgebyr som er et rent etableringsgebyr), og termingebyrene.

Deretter tas bare etableringsgebyret på 3000 kroner med. Så bare effekten av termingebyrene på 50 kroner i måneden.

Til slutt uten noen gebyrer. Forskjellen mellom nominell og effektiv renten uten gebyrer er kun effekten av lånet betales månedlig. Den effektive renten vil være lik på alle lånebeløp.

Lånbeløp Etabl. + t.gebyr Etabl.geb. Termigebyr Null i gebyrer
100 000 5,85% 4,75% 5,15% 4,07%
250 000 4,78% 4,34% 4,51% 4,07%
500 000 4,43% 4,21% 4,29% 4,07%
750 000 4,31% 4,16% 4,22% 4,07%
1 000 000 4,25% 4,14% 4,18% 4,07%
1 500 000 4,19% 4,12% 4,15% 4,07%
2 000 000 4,16% 4,11% 4,13% 4,07%
3 000 000 4,13% 4,10% 4,11% 4,07%
5 000 000 4,11% 4,09% 4,10% 4,07%

Landsoversikt

Her er en alfabetisk oversikt over gebyrene.

I tillegg til etablerings- og termingebyret har vi tatt med gebyrer sett på ett, fem og 10 års sikt.  «Effektiv rente» står den laveste effektive renten långiveren tilbyr på et lån på to millioner kroner.

Etabl.- Termin- Effektiv
Långiver gebyr gebyr 1 år 5 år 10 år rente
Akademikerne - DNB 0 600 600 3 000 6 000 3,35%
Akershus Fylkeskommunale PK 3 100 124 3 224 3 720 4 340 3,31%
Andebu Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,56%
Arendal og Omegns Sparekasse 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,92%
Askim Sparebank 2 500 480 2 980 4 900 7 300 3,62%
Aurland Sparebank 1 900 420 2 320 4 000 6 100 3,81%
Aurskog Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,40%
Bamble Sparebank 1 900 480 2 380 4 300 6 700 3,50%
Berg Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,56%
Bien Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,71%
Birkenes Sparebank 2 750 420 3 170 4 850 6 950 3,77%
Bjugn Sparebank 2 000 480 2 480 4 400 6 800 3,61%
Blaker Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,81%
BN Bank 0 360 360 1 800 3 600 3,28%
Boligkreditt.no (Spb Øst) 0 0 0 0 0 3,19%
Bud, Fræna og Hustad Sparebank 2 000 480 2 480 4 400 6 800 3,87%
Danske Bank 2 200 540 2 740 4 900 7 600 3,57%
Din Bank (Spb Øst) 0 0 0 0 0 2,99%
DNB 1 750 600 2 350 4 750 7 750 3,62%
Drangedal Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,82%
Eidsberg Sparebank 2 000 600 2 600 5 000 8 000 3,57%
Eiendomskreditt 0 0 0 0 0 3,34%
Etne Sparebank 1 000 480 1 480 3 400 5 800 3,81%
Etnedal Sparebank 2 100 360 2 460 3 900 5 700 3,76%
Evje og Hornnes Sparebank 2 750 480 3 230 5 150 7 550 3,83%
Fana Sparebank 2 000 600 2 600 5 000 8 000 3,37%
Flekkefjord Sparebank 1 500 0 1 500 1 500 1 500 3,36%
Fornebubanken 3 500 600 4 100 6 500 9 500 3,53%
Gildeskål Sparebank 3 000 600 3 600 6 000 9 000 4,15%
Gjensidige - Organisasjon 0 600 600 3 000 6 000 3,20%
Gjensidige Bank 1 700 600 2 300 4 700 7 700 3,31%
Gjerstad Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,55%
Grong Sparebank 2 500 600 3 100 5 500 8 500 3,52%
Grue Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,55%
Haltdalen Sparebank 1 750 420 2 170 3 850 5 950 3,86%
Handelsbanken 3 000 720 3 720 6 600 10 200 3,75%
Harstad Sparebank 3 500 600 4 100 6 500 9 500 3,53%
Haugesund Sparebank 2 400 600 3 000 5 400 8 400 3,63%
Hegra Sparebank 2 000 600 2 600 5 000 8 000 3,68%
Helgeland Sparebank 2 500 600 3 100 5 500 8 500 3,58%
Hjartdal og Gransherad Sparebank 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,56%
Hjelmeland Sparebank 1 750 600 2 350 4 750 7 750 3,83%
Høland og Setskog Sparebank 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,87%
Hønefoss Sparebank 1 750 480 2 230 4 150 6 550 3,51%
Indre Sogn Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,61%
Jernbanepersonalets Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,56%
Klepp Sparebank 3 000 600 3 600 6 000 9 000 3,58%
KLP Banken 1 250 360 1 610 3 050 4 850 3,24%
Klæbu Sparebank 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,61%
Kragerø Sparebank 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,41%
Kvinesdal Sparebank 800 420 1 220 2 900 5 000 3,70%
Landkreditt Bank 1 000 0 1 000 1 000 1 000 3,41%
Larvikbanken 2 500 420 2 920 4 600 6 700 4,03%
Lillesands Sparebank 1 750 600 2 350 4 750 7 750 3,42%
LillestrømBanken 2 500 520 3 020 5 100 7 700 3,47%
Lofoten Sparebank 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,87%
Luster Sparebank 1 500 480 1 980 3 900 6 300 3,87%
Marker Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,55%
Meldal Sparebank 1 000 420 1 420 3 100 5 200 3,45%
Melhus Sparebank 2 000 480 2 480 4 400 6 800 3,87%
Modum SpareBank 1 1 900 480 2 380 4 300 6 700 3,72%
Nesset Sparebank 3 000 600 3 600 6 000 9 000 3,53%
Nordea Fordel Pluss 2 000 600 2 600 5 000 8 000 3,62%
OBOS-banken 950 420 1 370 3 050 5 150 3,39%
Odal Sparebank 2 750 600 3 350 5 750 8 750 3,42%
Ofoten Sparebank 2 750 600 3 350 5 750 8 750 3,73%
Oppdalsbanken 1 600 420 2 020 3 700 5 800 4,07%
Orkdal Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,35%
Oslo Pensjonsforsikring 1 500 170 1 670 2 350 3 200 3,20%
Rindal Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,40%
Rørosbanken 1 750 420 2 170 3 850 5 950 3,86%
Sandnes Sparebank 2 000 540 2 540 4 700 7 400 3,52%
Selbu Sparebank 3 000 600 3 600 6 000 9 000 3,43%
SkagerakDirektebank 0 480 480 2 400 4 800 3,18%
Skandiabanken 0 0 0 0 0 3,25%
Skudenes og Aakra Sparebank 2 400 600 3 000 5 400 8 400 3,58%
Skue Sparebank 2 500 540 3 040 5 200 7 900 3,62%
Soknedal Sparebank 2 000 480 2 480 4 400 6 800 3,62%
SpareBank 1 BV 2 500 600 3 100 5 500 8 500 3,37%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 2 300 480 2 780 4 700 7 100 3,41%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2 200 480 2 680 4 600 7 000 3,46%
SpareBank 1 Hedmark 2 000 600 2 600 5 000 8 000 3,57%
SpareBank 1 Lom og Skjåk 1 750 480 2 230 4 150 6 550 3,56%
SpareBank 1 Nord-Norge 3 500 600 4 100 6 500 9 500 3,58%
SpareBank 1 Nordvest 2 000 540 2 540 4 700 7 400 3,52%
SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg 2 500 600 3 100 5 500 8 500 3,78%
SpareBank 1 Oslo Akershus 875 600 1 475 3 875 6 875 3,46%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2 000 600 2 600 5 000 8 000 3,52%
SpareBank 1 SMN 1 950 600 2 550 4 950 7 950 3,62%
SpareBank 1 SR-Bank 2 900 600 3 500 5 900 8 900 3,53%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2 000 600 2 600 5 000 8 000 3,57%
SpareBank 1 Telemark 1 900 480 2 380 4 300 6 700 3,36%
SpareBank 1 Østfold Akershus 2 500 600 3 100 5 500 8 500 3,63%
Sparebanken Din 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,40%
Sparebanken Hemne 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,51%
Sparebanken Møre 2 000 600 2 600 5 000 8 000 3,73%
Sparebanken Narvik 2 500 600 3 100 5 500 8 500 3,78%
Sparebanken Sogn og Fjordane 2 000 480 2 480 4 400 6 800 3,61%
Sparebanken Sør 3 500 600 4 100 6 500 9 500 3,43%
Sparebanken Vest 2 000 480 2 480 4 400 6 800 3,56%
Sparebanken Øst 3 000 480 3 480 5 400 7 800 3,57%
Spareskillingsbanken 2 750 600 3 350 5 750 8 750 3,37%
Spydeberg Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,60%
Stadsbygd Sparebank 1 800 420 2 220 3 900 6 000 3,81%
Statens Pensjonskasse 1 800 360 2 160 3 600 5 400 2,55%
Storebrand Bank 1 750 600 2 350 4 750 7 750 3,57%
Storebrand Fordel 0 600 600 3 000 6 000 3,35%
Strømmen Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,81%
Sunndal Sparebank 2 800 540 3 340 5 500 8 200 3,57%
Surnadal Sparebank 1 950 420 2 370 4 050 6 150 3,56%
Swedbank 1 750 420 2 170 3 850 5 950 3,92%
Søgne og Greipstad Sparebank 3 000 420 3 420 5 100 7 200 3,41%
Time Sparebank 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,82%
Tinn Sparebank 1 600 780 2 380 5 500 9 400 3,84%
Tolga og Os Sparebank 2 000 600 2 600 5 000 8 000 3,99%
Totens Sparebank 3 000 600 3 600 6 000 9 000 3,43%
Trøgstad Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,50%
Tysnes Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,66%
Valle Sparebank 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,61%
Vang Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,61%
Vegårshei Sparebank 1 500 420 1 920 3 600 5 700 3,55%
Vekselbanken 2 500 420 2 920 4 600 6 700 3,61%
Verdibanken 1 000 540 1 540 3 700 6 400 3,50%
Vestre Slidre Sparebank 1 800 420 2 220 3 900 6 000 3,45%
Vik Sparebank 1 700 360 2 060 3 500 5 300 3,70%
Voss Sparebank 2 000 420 2 420 4 100 6 200 3,56%
Ørland Sparebank 4 500 480 4 980 6 900 9 300 3,74%
Ørskog Sparebank 2 000 540 2 540 4 700 7 400 3,83%
Åfjord Sparebank 2 000 480 2 480 4 400 6 800 3,61%
Aasen Sparebank 1 300 600 1 900 4 300 7 300 3,98%

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

Markedsoversikter:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Forbrukslånskalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.