Disse bankene gir deg høyest rente på fastrenteinnskudd.

Du kan binde renten på innskuddet fra noen måneder til 5 år. Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Den forventes at renten vil stige i de nærmeste par årene. Det mest sannsynlige er at innskuddsrenten i storbankene ikke vil bli satt opp så mye som lånerenten vil bli.

Slik ser de beste fastrentene ut med forskjellige bindingstider:

Binding Rente
Flytende 1,05%
1 år 1,37%
2 år 1,50%
3 år 1,50%
5 år 1,80%

I dag kan du få opp til 1,05 prosent på en høyrentekonto. Det er mindre enn du får ved å binde pengene dine. Men det skal ikke så store renteoppgangen til før det vil lønne seg å ha plassert pengene på en konto med flytende rente.

Mange store banker har klart lavere rente på flytende

De fleste større bankene du ser på listen nedenfor gir høyere rente på fastrenteinnskuddet enn på høyrentekontoen.

Det er mer sannsynlig at det vil lønne seg med fastrente på ett år i disse bankene. Hvis du altså ikke vil bytte bank er det mest sannsynlig at fastrenten vil gi høyere rente det første året.

Forskjellen mellom ett års fastrente og flytende varierer fra 0,45 prosentpoeng til 0,90 prosentpoeng.

Her er høyrentekontoene sammenlignet med bindingstid på ett år. Det er dette som er det vanlige tilbudet. Det er få tilbydere fra to års binding. De flytende satsene er renter som gjelder opp mot 100.000 kroner.

Noen av bankene gir høyere rente på høyrentekonto når innskuddet er fra 100.000 kroner eller høyere. Dette ser du i Finn beste høyrentekonto.

Bank Fast 1 år Flytende Forskjell
DNB 0,80% 0,15% 0,65%
Nordea 0,85% 0,00% 0,85%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,65% 0,10% 0,55%
SpareBank 1 SMN 1,00% 0,10% 0,90%
SpareBank 1 SR-Bank 0,70% 0,10% 0,60%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 0,60% 0,15% 0,45%
SpareBank 1 Østlandet 0,95% 0,15% 0,80%
Sparebanken Sogn og Fjordane 0,80% 0,15% 0,65%
Sparebanken Sør 0,80% 0,15% 0,65%
Sparebanken Vest 0,60% 0,05% 0,55%

Minsteinnskuddet er for de fleste 50.000 kroner. For DNB er det 25.000, Nordea 15.000, for SpareBank 1 SMN.

Disse bankene gir høyest rente på fastrenteinnskudd

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre, fire, og fem års rentebinding. Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne ser du hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklasene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

Det er Nordax Bank som topper listen på bindingstidene ett og to år. Der er renten 1,37 prosent, og 1,50 prosent. Minsteinnskuddet er 10.000 kroner. .

På tre og fem års bindingstid har TF Bank den høyeste renten med 1,50 prosent, og 1,80 prosent. Minsteinnskuddet er 100.000 kroner.

1 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Nordax Bank Nordax Fastrentekonto 1 år 1,37% 10 000
BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 1,25% 0
TF Bank Fastrentekonto 1,15% 100 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,10% 500 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 1,10% 500 000
Hegra Sparebank Fastrenteinnskudd 1,05% 200 000
Oppdalsbanken Fastrenteinnskudd 1 år 1,05% 500 000
SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,00% 25 000
BN Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,00% 50 000
Ørskog Sparebank 1 års fastrenteinnskudd 1,00% 100 000
Nidaros Sparebank Nidaros Fastrente 09/2022 1,00% 100 000
Hjelmeland Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,00% 500 000
2 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Nordax Bank Nordax Fastrentekonto 2 år 1,50% 10 000
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 1,29% 0
BN Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 1,20% 50 000
SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 24 mnd 1,10% 25 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,10% 500 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 2 år 1,10% 500 000
DNB Fastrenteinnskudd 2 år 1,05% 25 000
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 24 mnd 1,05% 50 000
Spb 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 24 måneder 1,05% 100 000
Hjelmeland Sparebank 24 mnd - min 500.000 1,05% 500 000
3 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
TF Bank Fastrentekonto 36 mnd 1,50% 100 000
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 1,33% 0
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 3 år 1,20% 500 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 36 mnd 1,10% 500 000
5 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
TF Bank Fastrentekonto 60 mnd 1,80% 100 000
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 1,36% 0

Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen, og på bankenes nettsider.

 

Markedsoversikter innskudd:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.