Disse bankene gir deg høyest rente på fastrenteinnskudd.

Du kan binde renten på innskuddet fra noen måneder til 7 år. Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Den mest sannsynlige utviklingen i renten er en ganske så flat utvikling, det vil si at det flytende nivået ikke forventes å endre seg noe særlig.

Slik ser de beste rentene ut med forskjellige bindingstider:

Binding Rente
Flytende 2,40%
1 år 2,15%
2 år 2,18%
3 år 2,25%
5 år 2,43%
7 år 2,55%

I dag kan du få opp til 2,40 prosent på en høyrentekonto. Det er mer enn du får ved å binde pengene dine i 1 til 3 år. Du må binde dem i lenger tid før renten blir høyere på fastrenten

De fleste bankene har høyere rente på fastrenteinnskudd.

De fleste større bankene du ser på listen over fastrenteinnskudd gir høyere rente på fastrenteinnskuddet enn på høyrentekontoen.

Hvis du ikke ønsker å bytte bank for å få høyest mulig renten, er det mange banker som gir mye høyere rente på fastrenteinnskudd. Forskjellen er så stor at det ikke vil kunne lønne seg å velge den vanlige høyrentekontoen i disse bankene.

Forskjellen mellom de større bankene varierer fra 0,65 prosentpoeng til 1,40 prosentpoeng.

Her er høyrentekontoene sammenlignet meb bindingstid på ett år. Det er dette som er det vanlige tilbudet. Det er få tilbydere fra to års binding. De flytende satsene er renter som gjelder opp mot 100.000 kroner.

 Noen av bankene gir høyere rente på høyrentekonto når innskuddet er fra 100.000 kroner eller høyere. Dette ser du i Finn beste høyrentekonto. For eksempel kan du i DNB får en rente på 1,40 prosent på beløp fra 500.000 kroner. Eller få 1,50 prosent ((Smart Kapitalkonto) i SpareBank 1 SR-Bank fra 100.000 kroner

Bank Fast 1 år Flytende Forskjell
DNB 2,00% 0,85% 1,15%
Nordea 2,00% 0,85% 1,15%
SpareBank 1 Nord-Norge 1,80% 0,85% 0,95%
SpareBank 1 SMN 2,20% 1,00% 1,20%
SpareBank 1 SR-Bank 1,85% 0,45% 1,40%
SpareBank 1 Telemark 2,05% 1,40% 0,65%
SpareBank 1 Østlandet 2,00% 1,10% 0,90%
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,00% 0,70% 1,30%
Sparebanken Sør 1,80% 0,85% 0,95%
Sparebanken Vest 2,00% 0,65% 1,35%

Minsteinnskuddet er for de fleste 50.000 kroner. For DNB er det 25.000, Nordea 15.000, for SpareBank 1 SMN.

Fastrenteoversikten

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre, fire, og fem års rentebinding. Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne ser du hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklasene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

Det er Bluestep Bank som topper listen på alle bindingstidene på over ett år. Fastrenten varierer fra 2,15 prosent med en bindingstid på ett år, til 2,43 prosent med fem års binding. Bluestep Bank har ikke noe minsteinnskudd.

På ett års bindingstid har Nordic Corporate Bank den høyeste renten med 2,25 prosent. Minsteinnskuddet er hele 500.000 kroner.

1 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,25% 500 000
Melhus Sparebank Fastrenteinnskudd 14.10.20 2,20% 100 000
Surnadal Sparebank Fastrente 12 mnd 2,20% 150 000
Grong Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,20% 250 000
SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,20% 250 000
BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 2,15% 0
Voss Sparebank Fastrente 1 år 2,10% 100 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 2,10% 500 000
Fornebu Sparebank Fastrenteinnskudd 2,05% 100 000
SpareBank 1 Telemark Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,05% 50 000
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd 12 måneder 2,05% 100 000
2 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 2,18% 0
Larvikbanken Fastrenteinnskudd 24 mnd. 2,15% 50 000
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 24 mndr 2,10% 100 000
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd 24 måneder 2,10% 100 000
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 24 måneder 2,10% 100 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 2 år 2,10% 500 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 2,10% 500 000
DNB Fastrenteinnskudd 2 år 2,05% 25 000
Hjelmeland Sparebank Fastrente 24 mnd 2,05% 500 000
SpareBank 1 BV Fastrenteinnskudd 24 mndr 2,05% 25 000
Sparebanken Vest Fastrenteinnskudd 2 år 2,00% 50 000
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 24 mnd. 2,00% 50 000
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 2 år 2,00% 50 000
Jernbanepersonalets Sparebank Fastrentekonto 2 år 2,00% 250 000
Aasen Sparebank Fastrenteinnskudd m/utløp 10.2.2021 2,00% 250 000
3 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 2,25% 0
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 3 år 2,20% 500 000
Hjelmeland Sparebank Fastrente 36 mnd 2,07% 500 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 36 mnd 2,00% 500 000
5 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,43% 0

Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen, og på bankenes nettsider.

 

Markedsoversikter innskudd:

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.