Disse bankene gir deg høyest rente på fastrenteinnskudd

Du kan bindre renten på innskuddet fra noen måneder til 7 år. Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Fastrenteoversikten

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre, fire, fem, og 7 års rentebinding. Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen, og på bankenes nettsider. Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne ser du hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklasene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

Det er Bluestep Bank som topper listen på alle bindingstidene. Fastrenten varierer fra 2,00 prosent med en bindingstid på ett år, til 2,25 prosent med fem års binding. Bluestep Bank har ikke noe minsteinnskudd.

På 3 og fem års binding har Easybank så godt som samme rente.

Nivået på bindingstider på ett år gir ikke noe høyere rente enn det du får på de beste høyrentekontoene. Renten blir heller ikke noe særlig høyere selv med fem års binding. Renten er bare 0,25 prosentpoeng høyere da.

1 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 2,15% 0
SpareBank 1 Nordvest Fastrente 1,80% 50 000
Lom & Skjåk Sparebank Fastrente 1,80% 100 000
Surnadal Sparebank Fastrente 12 mndr. 1,80% 150 000
Aasen Sparebank Fastrenteinnskudd m/utløp 04.09.18 1,80% 250 000
Oppdalsbanken Fastrenteinnskudd 1 år 1,80% 500 000
Meldal Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,85% 250 000
Gjensidige Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd. 1,80% 25 000
BN Bank Fastrenteinnskudd til 12.12.2017 1,75% 0
Fornebu Sparebank Fastrenteinnskudd 1,75% 50 000
Flekkefjord Sparebank Fastrente 12 mnd 1,75% 100 000
Melhusbanken Fastrente 12 mndr. 1,75% 100 000
SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrente 12 mndr. 1,75% 200 000
2 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 2,20% 0
Hjemleland Sparebank Fastrente 24 mnd 2,05% 500 000
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd – 24 måneder 1,75% 100 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 2 år 1,70% 500 000
SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 18 mndr 1,60% 50 000
Sparebanken Vest Fastrente 2 år 1,60% 50 000
SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 24 mndr 1,50% 50 000
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 2 år 1,50% 50 000
DNB Fastrenteinnskudd 2 år 1,45% 25 000
SpareBank 1 BV Fastrenteinnskudd 24 mndr 1,45% 25 000
3 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 2,30% 0
Easybank EasySpar Fast 3 år 2,30% 0
Hjemleland Sparebank Fastrente 36 mnd 2,07% 500 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 3 år 1,80% 500 000
4 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 4 år 2,32% 0
5 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,55% 0
Easybank EasySpar Fast 5 år 2,50% 0
5 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 7 år 2,75% 0

 

 

Markedsoversikter innskudd:

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.