Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Disse bankene gir deg høyest rente på fastrenteinnskudd.

Du kan binde renten på innskuddet fra noen måneder til 5 år. Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Den forventes at renten vil stige til neste år, og at den da vil toppe ut.

Slik ser de beste fastrenteinnskuddene ut med forskjellige bindingstider:

Rente
Binding 100’ 500’
Flytende 2,25% 2,25%
1 år 2,80% 3,10%
2 år 2,60% 3,00%
3 år 3,00% 2,60%
5 år 2,65% 2,65%

I dag kan du få opp til 2,25 prosent på en høyrentekonto. Det er mindre enn du får ved å binde pengene dine. Men det skal ikke så store renteoppgangen til før det vil lønne seg å ha plassert pengene på den beste kontoen med flytende rente.

Mange store banker har klart lavere rente på flytende

Alle des tore bankene du ser på listen nedenfor gir høyere rente på fastrenteinnskuddet enn på høyrentekontoen.

Det er mer sannsynlig at det vil lønne seg med fastrente på ett år i disse bankene fordi de flytende satsene her er klart lavere enn de beste alternativene. Hvis du altså ikke vil bytte bank, er det mest sannsynlig at fastrenten vil gi høyere rente det første året.

Forskjellen mellom ett års fastrente og flytende varierer fra 0,80 prosentpoeng til 1,80 prosentpoeng på 100.000 kroner. Det er derfor veldig liten sannsynlighet for at den flytende renten skal stige så mye at gjennomsnittlig flytende rente blir høyere det første året.

Kolonnen til høyre (Forskjell) viser rentedifferansen mellom flytende rente på 100.000 kroner, og på fastrente på ett år. De flytende satsene er renter som gjelder for 100.000 kroner, og 500.000 kroner.

Du kan se alle rentesatsene i Finn beste høyrentekonto.

Flytende
Bank Fast 1 år 100’ 500’ Forskjell
DNB 2,40% 0,80% 2,00% 1,60%
Nordea 2,30% 1,50% 2,15% 0,80%
SpareBank 1 Nord-Norge 2,05% 0,35% 0,35% 1,70%
SpareBank 1 SMN 2,30% 0,50% 1,00% 1,80%
SpareBank 1 SR-Bank 2,40% 0,65% 0,80% 1,75%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 2,40% 0,80% 1,15% 1,60%
SpareBank 1 Østlandet 2,40% 0,85% 1,50% 1,55%
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,40% 0,65% 0,80% 1,75%
Sparebanken Sør 2,50% 0,75% 1,00% 1,75%
Sparebanken Vest 2,25% 0,70% 1,00% 1,55%

Minsteinnskuddet er for de fleste 50.000 kroner. For DNB og SpareBank 1 SMN er det 25.000, for Nordea 15.000 kroner.

Disse bankene gir høyest rente på fastrenteinnskudd

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre, fire, og fem års rentebinding. Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne ser du hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklasene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

Det er Pareto Bank som topper listen på ett års bindingstidene med en rente på 3,10 prosent. Minsteinnskuddet er så stort som 500.000 kroner. Sparebanken Møre og SpareBank 1 Nordmøre gir 2,80 prosent med minsteinnskudd på 15.000 og 50.000 kroner.

På to års bindingstid gir Nordic Corporate Bank den høyeste renten med 3,00 prosent. Minsteinnskuddet er også her høyt med 500.000 kroner. Her gir Sparebanken Sogn & Fjordane den nest høyest renten med 2,60 prosent, med et minsteinnskudd på 50.000 kroner.

På tre års bindingstid har også Nordic Corporate Bank den høyeste renten med 3,00 prosent. Beste innskudd med lavt minsteinnskudd er 2,60 prosent (Bluestep Bank).

Med 5 års binding er renten litt lavere med 2,65 prosent som Bluestep Bank tilbyr. Minsteinnskuddet er 1 krone.

Disse rentesatsene vil bli oppdatert på Renteoversikt fastrenteinnskudd.

1 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 12 måneder 3,10% 500 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 3,00% 500 000
Sparebanken Møre Fastrenteinnskudd 1 år 2,80% 15 000
SpareBank 1 Nordmøre Fastrente 2,80% 50 000
Ørskog Sparebank 1 års fastrenteinnskudd 2,75% 100 000
Nordax Bank Nordax Fastrentekonto 1 år 2,51% 10 000
BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 2,50% 1
SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrenteinnskudd 12 måneder 2,50% 50 000
Sparebanken Sør Fastrenteinnskudd 1 år 2,50% 50 000
Flekkefjord Sparebank Fastrente 12 mnd 2,50% 100 000
TF Bank Fastrentekonto 12 mnd 2,50% 100 000
2 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 3,00% 500 000
Spb Sogn & Fjordane Fastrenteinnskot - 2 år 2,60% 50 000
Nordax Bank Nordax Fastrentekonto 2 år 2,56% 10 000
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 2,55% 1
DNB Fastrenteinnskudd 2 år 2,45% 25 000
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 24 mnd 2,45% 50 000
BN Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 2,40% 50 000
SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 2,30% 50 000
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd 24 mnd 2,30% 100 000
Sparebanken Vest Fastrenteinnskudd 2 år 2,30% 50 000
3 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 36 mnd 3,00% 500 000
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 2,60% 1
Hjelmeland Sparebank 36 mnd - min 500.000 2,10% 500 000
TF Bank Fastrentekonto 36 mnd 2,10% 100 000
4 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
TF Bank Fastrentekonto 48 mnd 2,30% 100 000
5 år     Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,65% 1
TF Bank Fastrentekonto 60 mnd 2,50% 100 000

Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen, og på bankenes nettsider.

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Markedsoversikter innskudd:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Fastrenteinnskudd - Finansportalen
Denne oversikten viser alle fastrenteinnskudd som er registrert på Finansportalen.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentkontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.