Du kan bindre renten på innskuddet fra noen måneder til mange år.

Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Fastrenteoversikten

Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre og fem års rentebinding. Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen, og på bankenes nettsider. Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne ser du hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklasene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med høyrentekalkulatoren.

Det er Bluestep Finans som topper listen på alle bindingstidene. Fastrenten varierer fra 2,00 prosent med en bindingstid på ett år, til 2,25 prosent med fem års binding. Bluestep Finans har ikke noe minsteinnskudd.

Melhus Sparebank er nest best på ett års binding med 1,85 prosent. Samme renten har også Sparebank 1 SMN og Surnadal Sparebank.

Sandnes Sparebank er nest best på 2 års binding med en en rente på 2,0 prosent.

På bindingstider fra 3 åpr er det bare Pareto som har et tilbud i tillegg til Bluestep Bank

Pareto er det nest beste alternativet på ett, to og tre års binding. Her er til gjengjeld minsteinnskuddet på 500.000 kroner.

Nivået på bindingstider på ett år gir ikke noe høyere rente enn det du får på de beste høyrentekontoene. Renten blir heller ikke noe særlig høyere selv med fem års binding. Renten er bare 0,25 prosentpoeng høyere da.

1 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 2,00% 0
Melhus Sparebank Fastrente 12 mndr. 1,85% 100 000
SpareBank 1 SMN Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,85% 250 000
Surnadal Sparebank Fastrente 12 mndr. 1,85% 150 000
Bien Sparebank Bien Fastrente 2017 1,80% 100 000
Oppdalsbanken Fastrenteinnskudd 1 år 1,80% 500 000
SpareBank 1 Søre Sunnmøre Fastrenteinnskot 12 månader 1,80% 50 000
BN Bank Fastrenteinnskudd til 12.12.2017 1,75% 0
Fornebu Sparebank Fastrenteinnskudd 1,75% 50 000
Grong Sparebank Fastrenteinnskudd 12 mnd 1,75% 250 000
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 1,75% 100 000
SpareBank 1 Østfold Akershus Fastrente 12 mndr. 1,75% 200 000
Aasen Sparebank Fastrente 1,75% 250 000
2 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 2,03% 0
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd – 24 måneder 2,00% 100 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 2 år 1,80% 500 000
Sparebanken Vest Fastrente 2 år 1,60% 50 000
DNB Fastrenteinnskudd 2 år 1,50% 25 000
SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 24 mndr 1,50% 50 000
Sparebanken Sogn og Fjordane Fastrente - 2 år 1,50% 50 000
SpareBank 1 BV Fastrenteinnskudd 24 mndr 1,40% 25 000
3 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 2,06% 0
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 3 år 1,90% 500 000
4 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 4 år 2,13% 0
5 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,25% 0

Denne listen er oppdatert per 9.februar.

 

Markedsoversikter:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.