Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Får du betalt mobil og bredbånd av arbeidsgiver, må du betale skatt av det.  Les mer om de nye skattereglene for ekom-tjenester, som ble innført fra 1. januar.

Mye har skjedd siden skattleggingen av ekom (elektronisk kommunikasjon)-tjenester ble innført i 2006, og det er én av grunnene til at regjeringen i statsbudsjettet for 2014 bestemte seg for at det måtte en forenkling til på dette feltet.

I 2015 kommer det også en ny ordning for innrapportering for arbeidsgivere (a-ordningen), og de nye ekom-beskatningsreglene skal også være innført med tanke på dette.

Skatteendringene ble innført fra og med 1. januar i år.

Må skatte av fordelene

Dersom du får en eller flere ekom-tjenester (bredbånd, mobiltelefon og eventuelt bredbånd-/fasttelefon) av arbeidsgiveren din, må du skatte av fordelene ved dette.

I dag er det 665.000 norske arbeidstakere (2011-tall, slik at det totale antall i dag trolig er enda høyere) som får betalt slike tjenester av arbeidsgiver.

Metoden brukes uavhengig av om regningen sendes direkte til arbeidsgiver, eller du får den dekket. Hvis arbeidstakeren betaler, må han dokumentere at kostnaden minst er like høy som arbeidsgiver dekker.

Nye regler

Med de nye reglene blir det ett fast sjablongbeløp (inntektstillegg) på 4400 kroner, uavhengig av hvor mange tjenester arbeidsgiver betaler for. Beløpet tar utgangspunkt i gjennomsnittlige private utgifter til EKOM-tjenester, og tar også hensyn til at skattytere kan disponere flere tjenester uten at inntektstillegget påvirkes.

Dersom noen kun mottar utgiftsgodtgjørelse, vil de likevel få lavere inntektspåslag dersom godtgjørelsen er lavere enn sjablongbeløpet.

Det skattefrie bunnbeløpet på 1000 kroner og fradraget for egenbetaling oppheves.

Det innføres videre et nytt, skattefritt bunnbeløp for innholdstjenester (SMS-tjenester, opplysningstelefoner, musikktjenester som Spotify og lignende) på 1000 kroner.

Gamle regler

Den skattemessige fordelen av å få disse tjenestene betalt av arbeidsgiver har hele tiden blitt fastsatt sjablongmessig.

Før endringene i skattereglene på dette området, var det slik at dersom du mottok én av tjenestene fra arbeidsgiver, ble du skattlagt for tjenestens verdi mellom 1000 kroner og 5000 kroner. Fikk du dekket 4500 kroner, ble den skattepliktige fordelen 3500 kroner - det vil si at de første 1000 kronene var skattefrie.

Fikk du betalt to eller flere tjenester, ble du skattlagt for tjenestenes verdi for et beløp mellom 1.000 og 7.000 kroner. Det maksimale grunnlaget for beskatning ble dermed 6000 kroner.

Kostnad før og nå

Her er et par eksempler på hva skatten blir med én tjeneste (som koster 400 kroner i måneden), og to tjenester som koster 800 kroner i måneden) både for 2013 og 2014.

  2013 2014
Inntekt 1 tjeneste 2 tjenester 1 tjeneste 2 tjenester
400 000 1 360 2 148 1 575 1 575
600 000 1 702 2 688 1 971 1 971

Du kan også bruke kalkulatoren «Mobilskattkalkulator» for å regne ut dette. Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag og skatt du får, når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.