Se hvilken bank som gir deg den høyeste renten på BSU-kontoen akkurat nå.

Den høyeste renten du får på en BSU-konto i dag er 3,40 prosent. Dette er omtrent 2,25 prosent over den laveste boliglånsrenten.

Les mer om BSU her: Guide til BSU

Hvis dere for eksempel har 300.000 kroner spart opp på BSU, vil det ofte ikke lønne seg å bruke BSU-pengene til å redusere boliglånet med en gang. Dere kan altså tape opp til 9000 kroner i året på å nedbetale lånet.

Hvis dere har fylt 34 år (rett etter eller litt etter) er det mange banker som reduserer renten til et nivå tilsvarende høyrentekonto. Da lønner det seg å nedbetale boliglånet. I vurderingen av om du skal nedbetale er det bare et spørsmål om den effektive renten på det dyreste lånet du har, er høyere enn BSU-renten. Skattemessige har det ingen betydning, det er kun renten som teller.

De beste BSU-rentene

Den høyeste renten du kan få er 3,25 prosent i Trøgstad Sparebank, som er en regional bank. Nest høyest er Hjartdal og Gransherad Sparebank med 3,20 prosent. Denne banken er åpen for alle.

De største bankene ligger på 2,80 prosent. Det er 0,45 prosentpoeng under den høyeste.

LOfavør har en avtale med SpareBank 1 - bankene som gir 0,25 prosentpoeng høyere renten enn den ordinære. Den høyeste renten innenfor denne avtalen får du i Lom & Skjåk Sparebank med en rente på 3,40 prosent.  Listen over de beste her ser du lenger ned.

Om listen

  • I kolonnen under «Marked» oppgir vi om banken opererer bare i egen region, eller er landsdekkende.
  • Forskjell per år er regnet ut fra et beløp på 50.000 kroner.
  • Beløp 11. år er det du har spart opp til hvis du sparer jevnt opp til kvoten på 300.000 kroner (27.500 kroner) i 11 år.

Listen er sortert etter effektiv rente.

Bank Rente Marked Forskjell per år Beløp 11. år
Trøgstad Sparebank 3,25% Region 0 356 775
Hjartdal og Gransherad Sparebank 3,20% Landet 25 355 858
Høland & Setskog Sparebank 3,15% Region 50 354 943
SpareBank 1 Lom og Skjåk 3,15% Landet 50 354 943
Birkenes Sparebank 3,10% Region 75 354 030
Eidsberg Sparebank 3,10% Region 75 354 030
KLP Banken - medlem 3,10% Landet 75 354 030
Lillesands Sparebank 3,10% Region 75 354 030
SpareBank 1 Modum 3,10% Region 75 354 030
Evje og Hornnes Sparebank 3,05% Region 100 353 121
Odal Sparebank 3,05% Region 100 353 121
Østre Agder Sparebank 3,05% Region 100 353 121
Aurskog Sparebank 3,00% Region 125 352 214
Etnedal Sparebank 3,00% Region 125 352 214
Haltdalen Sparebank 3,00% Landet 125 352 214
Marker Sparebank 3,00% Region 125 352 214
SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,00% Landet 125 352 214
Tolga og Os Sparebank 3,00% Landet 125 352 214
Valdres Sparebank 3,00% Region 125 352 214
Valle Sparebank 3,00% Region 125 352 214
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,90% Region 175 350 409
Handelsbanken 2,85% Landet 200 349 511
SpareBank 1 Telemark 2,85% Region 200 349 511
Danske Bank 2,80% Landet 225 348 615
DNB 2,80% Landet 225 348 615
Nordea 2,80% Landet 225 348 615
Nordea Direct 2,80% Landet 225 348 615
SpareBank 1 Nord-Norge 2,80% Region 225 348 615
SpareBank 1 Østlandet 2,80% Landet 225 348 615
Sparebanken Sør 2,80% Region 225 348 615
BN Bank 2,75% Landet 250 347 721
Sandnes Sparebank 2,75% Landet 250 347 721
SpareBank 1 SR-Bank 2,75% Landet 250 347 721
OBOS-banken 2,70% Landet 275 346 831
SpareBank 1 SMN 2,70% Landet 275 346 831
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,70% Landet 275 346 831
Sparebanken Møre 2,60% Region 325 345 058
Storebrand Bank 2,60% Landet 325 345 058
Sbanken 2,40% Landet 425 341 543
Sparebanken Vest 2,40% Region 425 341 543
Nybygger.no (Spb Øst) 1,50% Landet 875 326 240

LOfavør-avtalen

I SpareBank 1- bankene får medlemmer i LO 0,25 prosentpoeng høyere rente.

Her er bankene med de høyeste rentene innenfor denne avtalen.

Bank Rente
SpareBank 1 Lom og Skjåk 3,40%
SpareBank 1 Modum 3,35%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 3,25%
SpareBank 1 Nordvest 3,15%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,15%
SpareBank 1 BV 3,10%
SpareBank 1 Telemark 3,10%

Dobbel rente i noen banker

Det er fire banker der du får dobbel rente ut året. Dette gjelder for nyåpnede BSU-kontoer. Du får altså ikke denne renten ved å overføre en eksisterende konto.

Tabellen viser den vanlige renten, den doble renten, og hvor mye i ekstra rente du får ved å sette inn 27.500 kroner den 1.februar (11 mnd).

Bank Rente Dobbel Ekstra rente
SpareBank 1 Nord-Norge 2,80% 5,60% 706
SpareBank 1 Nordvest 2,90% 5,80% 731
SpareBank 1 SMN 3,10% 6,20% 781
SpareBank 1 Østlandet 2,80% 5,60% 706

Se også:

Guide til BSU

Markedsoversikt:

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.