Her viser vi deg hvilken bank som er billigst opp til 85 prosent av markedsverdi.

Etter reglene i boliglånsforskriften må du har 15 prosent egenkapital når du låner med pant i boligen. Det kan gjøres noen unntak fra dette, og du har også mulighet til å bruke sidesikkerhet (pant i en annen bolig). Her ser vi på lån som skal ligge innenfor 85 prosent av markedsverdi.

Når du tar opp boliglån, så får du som en regel tilbud om en bedre rente jo bedre sikkerhet du kan stille. Dersom lånet bare utgjør 50 til 75 prosent av markedsverdien på boligen du har kjøpt så kan du vente deg den laveste renten banken kan tilby.

Det varierer mellom bankene hvor høyt opp bankene gir den sin beste rente. Denne grensen varierer fra lån innenfor 50 prosent av markedsverdi, helt opp til 85 prosent.

Her kan du se artikler med renteoversikter som er lagt ut samtidig med denne artikkelen:

Boliglån med flytende rente innenfor 50 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over fastrentelån med tre rentebindingsklasser.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over rammelån.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over grønne boliglån.

Gjennomsnittet av effektive renter innenfor 60 prosent av markedsverdi er i dag på 2,89 prosent. Den øker til 2,99 prosent på lån innenfor 75 prosent av markedsverdi. På lån innenfor 85 prosent hopper den opp til 3,25 prosent.

Her tar vi utgangspunkt i rentene som blir oppgitt på egne nettsider. Hvis banken ikke har oppgitt noen satser opp til 85 prosent av markedsverdi er de ikke med i oversikten.

Det er også en mulighet for å få en høyere belåning enn 85 prosent etter en nærmere vurdering. Har du/dere sikre og godt betalte jobber og forholdsvis lav belåning, har banken anledning til å strekke seg lenger. Spesielt gjelder dette yngre i etableringsfasen.

Med Boliglånskalkulatoren kan du se hva renten er på boliglån, innenfor 60 og 75/80 prosent av verdien.

Billigere for de under 34 år

Hvis du er under 34 år, kan du få billigere lån innenfor 85 prosent av markedsverdien. Disse lånene kalles enten "Førstehjemslån" eller «Boliglån for unge». Disse lånene har normalt en lavere rente enn for de over 34 år. Se renteoversikt for denne gruppen.

Best rente nå

Under ser du en oversikt over hvilke banker som gir deg best rente på lån med 85 prosent sikkerhet akkurat nå. Effektiv rente er regnet ut fra et lån på 2 millioner kroner, med 15 års nedbetalingstid.

De laveste rentene får du nå gjennom avtaler gjennom diverse yrkesorganisasjoner. For å få disse lånene må du være medlem.

Den laveste renten får du i Juristforbundet/Handelsbanken. Den nominelle renten er 1,35 prosent opp til 75 prosent, 1,70 prosent på de siste 10 prosentpoengene Det er ikke etableringsgebyr på dette lånet.

Den nest laveste renten får du gjennom Akademikerne i Danske Bank. Den nominelle renten er 1,35 prosent opp til 80 prosent, 3,50 prosent på de siste 5 prosentpoengene. Den effektive renten er 1,53 prosent. Det er ikke etableringsgebyr på dette lånet.

Deretter følger avtalene i Nordea Direct med NAL, Unio, og YS. Den nominelle renten er her 1,35 prosent opp til 75 prosent av markedsverdi, fra 75 til 85 prosent er renten 2,60 prosent. Effektiv rente er 1,57 prosent. NAL har 0,1 prosentpoeng høyere priser.

Den laveste renten som er åpen for alle er DNB Boligbyggelag, det vil si i Bate, NOBL, TOBB, og USBL. Her er den nominelle renten 1,73 prosent. Det gir en effektiv rente på 1,81 prosent. Du må være medlem for å få denne renten, men det er åpent for alle å melde seg inn. Og det koster ikke mye per år.

I Nordea Premium må du ha et mer omfattende kundeforhold for å få nesten den samme renten.

I tabellen under er sortert etter effektiv rente. Her har vi tatt med nominell og effektiv rente.

Bank Nom Eff Pris
Juristforbundet - Handelsbanken 1,41% 1,47% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 1,47% 1,53% Åpen
Unio - Nordea Direct 1,50% 1,57% Åpen
YS - Nordea Direct 1,50% 1,57% Åpen
NAL - Nordea Direct 1,60% 1,67% Åpen
Sykepleierforbundet - DNB 1,59% 1,67% Åpen
DNB - Boligbyggelag 1,73% 1,81% Åpen
Nordea Premium 1,77% 1,87% Ind
Fana Sparebank 1,85% 1,94% Fra
Sbanken 1,94% 1,96% Åpen
OBOS-banken 1,90% 1,97% Åpen
Huseiernes L.forbund - Storebrand 1,91% 1,98% Åpen
Storebrand Fremtid 1,91% 1,99% Åpen
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 1,95% 2,05% Fra
Nordea 1,97% 2,08% Ind
KLP Banken 2,10% 2,17% Åpen
SpareBank 1 Telemark 2,09% 2,19% Fra
Nordea Direct 2,10% 2,19% Åpen
DNB 2,14% 2,25% Ind
SpareBank 1 SR-Bank 2,19% 2,29% Fra
SpareBank 1 BV 2,20% 2,31% Fra
NORDirekte (Skagerak Spb) 2,25% 2,32% Åpen
SpareBank 1 Nord-Norge 2,19% 2,32% Fra
Sandnes Sparebank 2,25% 2,37% Fra
SpareBank 1 SMN 2,35% 2,46% Ind
Danske Bank 2,36% 2,47% Ind
BN Bank 2,60% 2,69% Åpen

Når lånet deles i to

Når du skal låne opp til 85 prosent av låneverdien er det mange banker som deler lånet i to. Da har de en rentesats opp til en viss grense (for eksempel 75 prosent), og en høyere sats derfra og opp til 85 prosent av markedsverdi.

Hvis du har en høyere sats på en del av lånet lønner det seg å nedbetale denne delen fullt ut før du nedbetaler noe på lånet med den laveste satsen. De fleste banker som deler opp lånet slik følger denne praksisen.

Når en bank deler lånet i to oppgis den gjennomsnittlige nominelle renten det første året. Siden det dyreste lånet nedbetales vil andelen av denne lånedelen gå ned og dermed snittrenten på den nominelle renten.

Du kan selv gjøre beregninger på dette med Trapperentekalkulatoren.

 

Markedsoversikter:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån for unge- markedsoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Kalkulatorer:

Trapperentelånkalkulator
Et trapperentelån er et lån som egentlig består av to lån, med ulike rentesatser. Men det ser ut som om det er et lån.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.