Dette er de billigste bankene som går opp til denne grensen.

Når du tar opp boliglån, så får du som en regel tilbud om en bedre rente jo bedre sikkerhet du kan stille. Dersom lånet bare utgjør 60 til 75 prosent av markedsverdien på boligen du har kjøpt. så kan du vente deg den laveste renten banken kan tilby.

Men det varierer mellom bankene hvor høyt opp bankene gir den sin beste rente. Denne grensen varierer fra lån innenfor 50 prosent av markedsverdi, helt opp til 85 prosent. De siste årene har det vært en trend at det gis samme rente opp til 75 prosent av markedsverdi.

Hvis du er under 34 år, kan du få billigere lån innenfor 85 prosent av markedsverdien. Normalt kalles dette lånet for «Boliglån for unge». Disse lånene har normalt en lavere rente enn for de over 34 år. Se renteoversikt for denne gruppen.

Du kan få høyere belåning med sidesikkerhet. Da kan du låne opp til 100 prosent, men lånet ligger da innenfor god sikkerhetsmargin. Det er gjerne foreldre som er aktuelle for sidesikkerhet.

Det er også en mulighet for å få en høyere belåning enn 85 prosent etter en nærmere vurdering. Har du/dere sikre og godt betalte jobber og forholdsvis lav belåning, har banken anledning til å strekke seg lenger. Spesielt gjelder dette yngre i etableringsfasen.

Med Boliglånskalkulatoren kan du se hva renten er på boliglån, innenfor 60 og 75/80 prosent av verdien.

Den øverste delen av boliglånet kan være dyrt. Eksempel: Banken har en rente på 2,50 prosent innenfor 75 prosent av markedsverdi, og 3,00 prosent hvis lånet går opp til 85 prosent. Da blir altså renten 0,5 prosentpoeng høyere ved at belåningen øker med 10 prosentpoeng. Det betyr at renten mellom 75 og 85 prosent er 7,9 prosent. 

Best rente nå

Under ser du en oversikt over hvilke banker som gir deg best rente på lån med 85 prosent sikkerhet akkurat nå. Effektiv rente er regnet ut fra et lån på 2 millioner kroner, med 15 års nedbetalingstid. Banker som har delt lånet i to deler er markert med grønt. På disse lånene er det forutsatt at topplånet nedbetales på 5 år. Hovedlånet har da en avdragsfrihet på 5 år.

Den laveste renten får du gjennom Akademikerne i Danske Bank. Renten der er 2,13 prosent opp til 80 prosent, 4,13 prosent på de siste 5 prosentpoengene. Det er verken etableringsgebyr eller termingebyr er på dette lånet. Den effektive renten er 2,20 prosent. Det er ikke åpent for alle. Du må være medlem i en av organisasjonene som er tilsluttet Akademikerne.

Skandiabanken er nest billigst, og billigst av alle åpne banker. Skandiabanken har en nominell rente på 2,42, og en effektiv rente på 2,45 prosent. Det er ingen etableringsgebye eller termingebyrer. Hvis lånet er under 2 millioner kroner går renten opp med 0,35 prosentpoeng.

Forskjellen mellom lån innenfor 75 prosent og 85 prosent er på 0,3 prosentpoeng I praksis betyr det at renten mellom 75 og 85 prosent er priset til 5,45 prosent.

Storebrand Fordel har den tredje laveste effektive renten ned 2,55 prosent. For å få lån til de vilkårene må du jobbe i en bedrift med tjenestepensjon i Storebrand, samt være helkunde. Hvis du bare er helkunde er lånet 0,2 prosentpoeng dyrere innenfor 75 prosent av markedsverdi. Delen mellom 75 og 85 prosent har i begge tilfeller en rente på 4,25 prosent.

OBOS (må være medlem) har en effektiv rente på 2,59 prosent. Her får du en nominell rente på 2,40 prosent opp til 75 prosent av markedsverdi. På de siste ti prosentpoengene er renten 5,40 prosent.

Alle de fire nevnte bankene ovenfor har fastlagte renter, altså at det er den renten som blir oppgitt som du får hvis lånet blir innvilget. Mange av bankene har en fra-rente (oppgir den laveste renten du kan få), eller en veiledende (kan få både høyere og lavere).

I tabellen under er sortert etter effektiv rente. Her har vi tatt med nominell og effektiv rente. I den øverste delen av tabellen ser du de landsdekkende bankene. I den nederste delen ser du bankene som bare gir lån i sin region.

Bank Nom rente Eff. Rente
Akademikerne (Danske Bank)
2,21% 2,20%
Skandiabanken 2,42% 2,45%
Storebrand Fordel 2,54% 2,55%
OBOS Banken 2,66% 2,59%
Vang Sparebank 2,50% 2,59%
Gjensidige Organisasjon 2,55% 2,63%
Storebrand Helkunder 2,72% 2,75%
DNB Saga 2,70% 2,80%
SpareBank 1 BV 2,75% 2,86%
BN Bank 2,85% 2,92%
KLP 2,90% 2,98%
NORDdirekteBank 2,90% 2,99%
Hegra Sparebank 3,03% 3,00%
Ørskog Sparebank 2,90% 3,01%
DNB 2,95% 3,06%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,05% 3,17%
Vik Sparebank 3,45% 3,45%
Gir lån bare i sin region
Lillesand Sparebank 2,30% 2,41%
Evje og Hornnes 2,50% 2,53%
Tysnes Sparebank 4,90% 2,68%
Sparebanken Narvik 2,65% 2,75%
Orkdal Sparebank 2,70% 2,79%
Åfjord Sparebank 3,70% 2,81%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,75% 2,86%
Lofoten Sparebank 2,95% 3,07%
Indre Sogn Sparebank 3,15% 3,26%
Klæbu Sparebank 3,50% 3,63%
Vekselbanken 4,90% 3,81%
Vestre Slidre sparebank 3,70% 3,82%
Valle Sparebank 4,90% 3,94%

Disse långiverne har delt lånet i to: Akademikerne (Danske Bank), Hegra Sparebank, OBOS Banken, Storebrand, Evje og Hornnes Sparebank.

Når lånet deles i to

Når du skal låne opp til 85 prosent av låneverdien deler noen banker lånet i to. Da har de en rentesats opp til en viss grense (for eksempel 75 prosent), og en høyere sats derfra og opp til 85 prosent av markedsverdi.

Hvis du har en høyere sats på en del av lånet lønner det seg å nedbetale denne delen fullt ut før du nedbetaler noe på lånet med den laveste satsen. De fleste banker som deler opp lånet slik følger denne praksisen.

Når en bank deler lånet i to oppgis den gjennomsnittlige nominelle renten det først året. Siden det dyreste lånet nedbetales vil andelen av denne lånedelen gå ned og dermed snittrenten på den nominelle renten. Den effektive renten tar hensyn til dette.

Du kan selv gjøre beregninger på dette med Trapperentekalkulatoren.

 

Markedsoversikter:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån for unge- markedsoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Kalkulatorer:

Trapperentelånkalkulator
Et trapperentelån er et lån som egentlig består av to lån, med ulike rentesatser. Men det ser ut som om det er et lån.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.