Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se hvor leiligheter og eneboliger har hatt både den beste kortsiktige og langsiktige verdiutviklingen.

I gjennomsnitt steg boligprisene med 4,9 prosent i fjor. Dette er målt som forskjellen mellom av de gjennomsnittlige prisene i 2012 og 2013. Ser vi på 12 måneders-veksten, falt prisene med 0,6 prosent fra desember til desember.

I oversiktene under kan du se hvilke fylker, byer og bydeler som har hatt den beste og de som har hatt den dårligste prisutviklingen.

Du kan se flere tidsperioder i denne oversikten. Dette kan du også se i boligprisutviklingskalkulatoren. Der du kan se på over 60 forskjellige områder fra alle år tilbake til 1985.

For eksempel er forskjellen på leiligheter fra topp til bunn på 4,8 prosentpoeng (årlig verdiendring, sett fra år 2000. I løpet av 13 år ville en leilighet til 1 million steget til 3,10 millioner kroner, mot 1,96 millioner kroner i det dårligste alternativet. Gevinsten hadde altså vært 2,1 million kroner, mot 0,96 millioner kroner. En gevinst på over 1 million kroner for å kjøpe på «riktig» sted. 

Leiligheter

I 2013 var det Tromsø som hadde den beste prisutviklingen for leiligheter med 6 prosent. Bydelene Bergenhus og Årstad i Bergen hadde den nest høyeste verdistigningen med 4,6 prosent. Tromsø trakk også med seg hele Nord-Norge til en tredjeplass.

Dårligst utvikling var det i Kristiansand med et fall på 0,6 prosent. Agderfylkene som helhet hadde stillstand i prisene.

Ser vi på de mer langsiktige trendene er det i Rogaland og Trøndelag som har hatt den beste verdiutviklingen. Stavanger og Sandens har hatt den aller beste utviklingen. I den andre enden av skalaen er det Vestfold som dominerer.

Undre kan du se de fem beste, og fem dårligste i tre ulike tidsperioder. Nederst i artikkelen kan du se hele listene for både leiligheter og eneboliger. Her kan du se hele listen for leiligheter.

Fra 2012 Fra 2007 Fra 2000
Distrikt Snitt Distrikt Snitt Distrikt Snitt
5 med best utvikling
Tromsø 6,00% Stavanger 10,10% Sandnes 9,10%
Bergen: Bergenhus og Årstad 4,60% Sandnes 10,10% Trondheim 8,90%
Nord-Norge 4,30% Rogaland 9,90% Rogaland 8,70%
Sarpsborg 4,10% Drammen 8,20% Stavanger 8,70%
Trondheim: Sentrum og Byåsen 3,80% Trondheim: Saupstad og Heimdal 8,00% Trøndelagsfylkene 8,60%
5 med dårligst utvikling
Asker 1,30% Hamar 5,60% Tønsberg 6,00%
Stavanger 1,30% Fredrikstad 5,50% Hedmark 5,70%
Oslo: Vestre Aker 1,20% Tønsberg 5,30% Vestfold 5,50%
Agderfylkene 0,00% Østfold 5,30% Sandefjord 5,40%
Kristiansand -0,60% Moss 5,30% Larvik 5,30%
Gjennomsnitt 2,50% Gjennomsnitt 7,10% Gjennomsnitt 7,10%

 

Eneboliger

Også for eneboliger hadde Tromsø den beste prisutviklingen med en oppgang på hele 13,6 prosent. I Oslo var det stort sprik i utviklingen i de forskjellige bydelene. To av bydelene var blant de tre best, samtidig som to bydeler hadde den dårligste prisutviklingen. I Asker var det et spesielt stort sprik mellom eneboliger og leiligheter. På leiligheter hadde kommunen fjerde dårligste prisutvikling, eneboliger hadde den fjerde beste.

Det er færre omsetninger av eneboliger, slik at tilfeldige variasjoner kan spille en større rolle her enn for leiligheter. Spesielt sett på ett års sikt.

Sett på lengre sikt er det Rogalandsområdet som har hatt den klart beste verdiutviklingen. I Stavanger og Sandes har prisene i gjennomsnitt steget med 10,2 prosent siden 2007.

Her kan du se hele listen for eneboliger.

Fra 2012 Fra 2007 Fra 2000
Distrikt Snitt Distrikt Snitt Distrikt
5 med best utvikling
Tromsø 13,60% Stavanger 10,20% Stavanger
Oslo: Østensjø 11,00% Sandnes 10,20% Sandnes
Oslo: Gamle Oslo 10,80% Rogaland 9,40% Rogaland
Asker 8,90% Oslo: Gamle Oslo 9,10% Bergen
Nord-Norge 7,90% Oslo: Østensjø 8,60% Tromsø
5 med dårligst utvikling
Lillehammer -0,10% Vestfold 4,90% Nedre Romerike
Oslo: Nordstrand -1,10% Fredrikstad 4,90% Tønsberg
Kristiansand -1,50% Tønsberg 4,80% Hedmark
Oslo: Grorud -2,80% Hamar 4,70% Oppland
Oslo: Nordre Aker -4,00% Hedmark 4,60% Øvre Romerike

 

Les mer om boligpriser:

Om boligpriser

Prisutvikling etter boligtype fra EFF

Prisutvikling for bruktboliger fra SSB

Omsetningspriser for boliger

Prisutvikling for OBOS-leiligheter

Hyttepriser

Kalkulator:

Boligpriskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Hele listen for leiligheter

Prisstatistikken for bydeler ble utgitt fra 2007. De er derfor ikke med i statistikken fra 2000 til 2013.

Fra 2012 Fra 2007 Fra 2000
Distrikt Snitt Distrikt Snitt Distrikt Snitt
Gjennomsnitt 2,50% Gjennomsnitt 7,10% Gjennomsnitt 7,10%
Tromsø 6,00% Stavanger 10,10% Sandnes 9,10%
Bergen: Bergenhus og Årstad 4,60% Sandnes 10,10% Trondheim 8,90%
Nord-Norge 4,30% Rogaland 9,90% Rogaland 8,70%
Sarpsborg 4,10% Drammen 8,20% Stavanger 8,70%
Trondheim: Sentrum og Byåsen 3,80% Trondheim: Saupstad og Heimdal 8,00% Trøndelagsfylkene 8,60%
Drammen 3,70% Bergen: Arna og Åsane 7,60% Bergen 8,40%
Bergen 3,70% Agderfylkene 7,50% Hordaland 8,30%
Oslo: Søndre Nordstrand 3,60% Oslo: Nordstrand 7,50% Nord-Norge 8,30%
Nedre Romrike 3,50% Kristiansand 7,40% Drammen 8,20%
Hordaland 3,50% Buskerud 7,40% Buskerud 7,60%
Trøndelagsfylkene 3,40% Bergen: Fyllingsdalen og Laksevåg 7,40% Tromsø 7,60%
Trondheim 3,40% Oslo: Nordre Aker 7,40% Lillehammer 7,60%
Trondheim: Saupstad og Heimdal 3,40% Oslo: Sagene 7,30% Sarpsborg 7,40%
Larvik 3,40% Trøndelagsfylkene 7,20% Oslo 7,10%
Follo 3,30% Bergen 7,10% Follo 7,00%
Bergen: Fyllingsdalen og Laksevåg 3,30% Bergen: Bergenhus og Årstad 7,10% Oppland 7,00%
Bergen: Fana og Ytrebygda 3,20% Oslo: Alna 7,10% Moss 7,00%
Tønsberg 3,10% Oslo: Grorud 7,10% Nedre Romerike 6,90%
Fredrikstad 3,10% Trondheim 7,10% Asker 6,70%
Øvre Romerike 3,00% Nedre Romrike 7,00% Bærum 6,70%
Bergen: Arna og Åsane 2,90% Hordaland 7,00% Fredrikstad 6,70%
Østfold 2,90% Bergen: Fana og Ytrebygda 7,00% Østfold 6,60%
Akershus 2,80% Oslo 7,00% Akershus 6,50%
Hedmark 2,80% Oslo: Søndre Nordstrand 7,00% Hamar 6,50%
Oslo: Nordstrand 2,80% Oslo: Bjerke 7,00% Agderfylkene 6,30%
Trondheim: Strindheim og Nardo 2,80% Oslo: Vestre Aker 7,00% Kristiansand 6,00%
Buskerud 2,70% Oslo: Ullern 7,00% Øvre Romerike 6,00%
Hamar 2,70% Trondheim: Sentrum og Byåsen 7,00% Tønsberg 6,00%
Oslo: Gamle Oslo 2,70% Bærum 6,90% Hedmark 5,70%
Vestfold 2,70% Oslo- Frogner 6,90% Vestfold 5,50%
Oslo: Alna 2,50% Oslo: St.Hanshaugen 6,90% Sandefjord 5,40%
Oslo: Stovner 2,30% Oslo: Grünerløkka 6,90% Larvik 5,30%
Oslo: Bjerke 2,30% Oslo: Gamle Oslo 6,90%
Oppland 2,20% Oslo: Østensjø 6,90%
Oslo: Grünerløkka 2,20% Larvik 6,90%
Sandefjord 2,20% Akershus 6,80%
Oslo 2,10% Asker 6,70%
Oslo: Grorud 2,10% Nord-Norge 6,70%
Moss 2,10% Trondheim: Strindheim og Nardo 6,70%
Oslo: Nordre Aker 2,00% Follo 6,60%
Rogaland 2,00% Oppland 6,50%
Bærum 1,90% Lillehammer 6,50%
Oslo: St.Hanshaugen 1,90% Oslo: Stovner 6,40%
Oslo: Sagene 1,80% Sandefjord 6,30%
Lillehammer 1,70% Øvre Romerike 6,00%
Oslo: Østensjø 1,70% Vestfold 5,80%
Sandnes 1,70% Hedmark 5,70%
Oslo- Frogner 1,50% Tromsø 5,70%
Oslo: Ullern 1,50% Sarpsborg 5,70%
Asker 1,30% Hamar 5,60%
Stavanger 1,30% Fredrikstad 5,50%
Oslo: Vestre Aker 1,20% Tønsberg 5,30%
Agderfylkene 0,00% Østfold 5,30%
Kristiansand -0,60% Moss 5,30%

 

Hele listen for eneboliger

Prisstatistikken for bydeler ble utgitt fra 2007. De er derfor ikke med i statistikken fra 2000 til 2013.

Fra 2012 Fra 2007 Fra 2000
Distrikt Snitt Distrikt Snitt Distrikt Snitt
Gjennomsnitt 4,60% Gjennomsnitt 6,50% Gjennomsnitt 6,30%
Tromsø 13,60% Stavanger 10,20% Stavanger 8,60%
Oslo: Østensjø 11,00% Sandnes 10,20% Sandnes 8,40%
Oslo: Gamle Oslo 10,80% Rogaland 9,40% Rogaland 8,10%
Asker 8,90% Oslo: Gamle Oslo 9,10% Bergen 7,90%
Nord-Norge 7,90% Oslo: Østensjø 8,60% Tromsø 7,70%
Trøndelagsfylkene 7,20% Oslo: Ullern 7,90% Trondheim 7,60%
Trondheim 6,70% Oslo: Nordre Aker 7,50% Hordaland 7,50%
Sarpsborg 6,70% Kristiansand 7,10% Oslo 6,80%
Hedmark 6,50% Oslo 7,10% Nord-Norge 6,70%
Oslo: Alna 6,50% Bergen 7,00% Sarpsborg 6,60%
Drammen 6,30% Oslo: Vestre Aker 7,00% Kristiansand 6,50%
Fredrikstad 5,70% Drammen 6,90% Drammen 6,50%
Øvre Romerike 5,50% Hordaland 6,90% Trøndelagsfylkene 6,30%
Nedre Romerike 5,40% Agderfylkene 6,80% Agderfylkene 6,20%
Oslo: Vestre Aker 5,40% Oslo: Nordstrand 6,80% Bærum 6,20%
Stavanger 5,40% Oslo: Bjerke 6,80% Moss 6,10%
Akershus 5,30% Bærum 6,70% Follo 6,00%
Oslo: Søndre Nordstrand 5,30% Trøndelagsfylkene 6,70% Asker 5,90%
Bærum 5,20% Trondheim 6,70% Østfold 5,90%
Østfold 5,20% Asker 6,60% Hamar 5,80%
Hamar 5,10% Nord-Norge 6,40% Sandefjord 5,80%
Bergen 4,40% Akershus 6,10% Buskerud 5,70%
Moss 4,40% Tromsø 6,10% Fredrikstad 5,70%
Follo 4,30% Øvre Romerike 6,00% Lillehammer 5,50%
Hordaland 4,30% Buskerud 5,90% Vestfold 5,40%
Buskerud 4,20% Lillehammer 5,90% Akershus 5,30%
Rogaland 4,20% Oslo: Søndre Nordstrand 5,90% Nedre Romerike 5,10%
Sandnes 4,10% Nedre Romerike 5,80% Tønsberg 5,10%
Vestfold 3,60% Oslo: Stovner 5,80% Hedmark 4,70%
Oslo: Ullern 3,50% Follo 5,70% Oppland 4,70%
Sandefjord 3,40% Sarpsborg 5,70% Øvre Romerike 4,60%
Oslo 3,10% Moss 5,60%
Oslo: Bjerke 2,90% Oppland 5,50%
Oppland 2,70% Oslo: Grorud 5,20%
Oslo: Stovner 2,50% Sandefjord 5,20%
Tønsberg 2,10% Oslo: Alna 5,10%
Agderfylkene 0,80% Østfold 5,10%
Lillehammer -0,10% Vestfold 4,90%
Oslo: Nordstrand -1,10% Fredrikstad 4,90%
Kristiansand -1,50% Tønsberg 4,80%
Oslo: Grorud -2,80% Hamar 4,70%
Oslo: Nordre Aker -4,00% Hedmark 4,60%