Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det skilte 35 prosentpoeng på det beste og dårligste fondet som investerer i det norske aksjemarkedet.

Storebrand Vekst hadde den klart høyeste verdistigningen i 2013 med en avkastning på 47,90 prosent. Dette er 23,73 prosentpoeng høyere enn de 24,17 prosentene som Fondsindeksen steg med. Det ble dobbeltseier til Storebrand, siden Storebrand Optimera hadde den nest høyeste verdistigningen med 35,44 prosent. Storebrand hadde også fond inne på femte og sjette plass. Det tredje beste fondet var Handelsbanken Norge med en verdistigning på 33,24 prosent.

Ser vi på femårsavkastningen (gjennomsnitt per år) er også har Storebrand Vekst best med en gjennomsnittsavkastning på 29,34 prosent. Dette er langt mer enn det fondsindeksen har steget med (18,97 prosent). Det nest beste fondet er Nordea Norge Verdi med en gjennomsnittsavkastning på 20,52 prosent. Dette er 8,82 prosentpoeng mindre enn Storebrand Vekst, noe som er en betydelig forskjell.

Noe av forklaringen til hvilke fond som gjør det bra eller dårlig finner vi i utenlandsandelene. Fond som har en stor utenlandsandel vil gjøre det relativt bedre når det norske aksjemarkedet gjør det dårligere enn utlandet. Men det viktigste momentet er tilfeldigheter. På såpass kort tid som på ett år får dette mye å si.

Kostnader har også betydning for valget. Her finner du en kostnadsoversikt for norske aksjefond.

Fondslisten

I tabellen under har vi tatt med årsavkastningen for årene 2013 og 2012. I tredje kolonne oppgis det gjennomsnittlig femårs-avkastning.

Helt til høyre i er det tatt med en kolonne for «Stil». Dette betyr hvilken forvaltningsstil fondet har. Denne kan være aktiv, passiv eller indeksbasert. Les mer forvaltningsstil her.

Tallene for SMB-fond finner du under denne tabellen (bare fire). Disse er skilt ut fordi de skal sammenlignes mot SMB-indeks, og ikke Fondsindeksen.

Fond 2013 2012 5 år Type Stil
Fondsindeksen 24,17 20,65 18,97%
Storebrand Vekst 47,90 5,31 29,34% Vanlig Aktiv
Storebrand Optima Norge A 35,44 11,56 19,04% Vanlig Aktiv
Handelsbanken Norge 33,24 18,17 16,58% Vanlig Passiv
Delphi Norge 32,23 15,85 19,69% Vanlig Aktiv
Storebrand PensjonSpar 32,22 10,56 15,55% Utland Aktiv
Storebrand BarneSpar 31,89 10,47 15,12% Utland Aktiv
Arctic Norweigan Equities Class A 31,49 16,23 * Utland Aktiv
Nordea Norge Verdi 30,08 17,19 20,52% Utland Aktiv
First Generator 28,29 33,76 * Vanlig Aktiv
Nordea Norge Pluss 27,33 15,25 * Utland Aktiv
Omega Investment Fund 27,26 27,26 19,10% Vanlig Aktiv
DNB Barnefond 27,07 11,64 15,79% Utland Passiv
Holberg Norge 26,94 4,02 10,69% Utland Aktiv
Alfred Berg Gambak 26,20 18,41 18,17% Vanlig Aktiv
Storebrand Norge 25,94 17,00 18,76% Vanlig Passiv
First Norway Delta 25,58 26,41 * Vanlig Aktiv
Nordea Kapital 25,55 18,00 19,28% Vanlig Passiv
Skagen Vekst 24,97 9,50 11,75% Utland Aktiv
Nordea Avkastning 24,62 16,95 18,21% Utland Passiv
Nordea Vekst 24,47 16,81 18,08% Utland Aktiv
Storebrand Norge I 24,26 12,13 17,34% Vanlig Aktiv
Storebrand Norge Institusjon 24,20 11,97 * Vanlig Aktiv
DNB Norge (IV) 24,19 13,81 17,84% Vanlig Passiv
DNB Norge (Avanse II) 24,13 18,57 16,82% Vanlig Passiv
DNB Norge (III) 23,81 13,50 17,48% Vanlig Passiv
Alfred Berg Indeks 23,59 15,51 16,70% Indeks Indeks
KLP AksjeNorge Indeks 23,59 15,28 * Indeks Indeks
DNB Norge (Avanse I) 23,58 17,82 16,12% Vanlig Passiv
KLP AksjeNorge Indeks II 23,45 15,19 * Indeks Indeks
Atlas Norge 23,43 23,61 16,64% Vanlig Aktiv
DNB Norge Indeks 23,11 14,72 * Indeks Indeks
Storebrand Aksje Innland 22,95 13,87 17,12% Vanlig Passiv
DNB Norge 22,85 12,62 16,56% Utland Passiv
DNB Norge (I) 22,85 12,61 16,56% Vanlig Passiv
Alfred Berg Aktiv 22,47 21,43 16,78% Vanlig Aktiv
DNB Norge Selektiv (III) 22,18 12,20 18,22% Vanlig Passiv
Carnegie Aksje Norge 22,11 19,13 16,63% Vanlig Passiv
Alfred Berg Norge + 22,00 21,27 18,93% Vanlig Passiv
DNB Norge Selektiv (II) 21,88 11,95 17,87% Vanlig Passiv
Pluss Indeks 21,64 14,52 16,98% Indeks Indeks
Landkreditt Norge 21,46 8,00 14,63% Utland Aktiv
Carnegie Norge Indeks 21,45 13,64 16,29% Indeks Indeks
KLP AksjeNorge 21,40 13,30 * Vanlig Aktiv
Alfred Berg Norge 21,39 20,58 18,54% Vanlig Passiv
Alfred Berg Norge Etisk 21,19 20,57 17,10% Vanlig Passiv
Alfred Berg Humanfond 21,08 21,34 16,68% Utland Passiv
Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 20,92 25,04 19,73% Vanlig Aktiv
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 20,91 25,58 20,27% Vanlig Aktiv
DNB Norge Selektiv (I) 20,68 10,85 16,76% Vanlig Passiv
Danske Invest Norge II 20,55 24,96 19,99% Vanlig Aktiv
Danske Invest Norge I 19,62 24,20 19,07% Vanlig Aktiv
Pluss Markedsverdi 19,38 20,84 19,14% Vanlig Passiv
Forte Norge 19,25 6,95 * Vanlig Aktiv
Pluss Aksje 19,25 18,55 18,22% Utland Aktiv
Storebrand Verdi 18,72 10,02 12,65% Vanlig Aktiv
Fondsfinans Spar 18,60 19,50 18,74% Vanlig Aktiv
Pareto Aksje Norge 16,12 18,00 17,39% Vanlig Aktiv
Odin Norge 14,48 9,38 8,99% Vanlig Aktiv
Pareto Verdi 14,46 16,17 15,66% Vanlig Aktiv
Pareto Aktiv 13,34 15,03 15,15% Vanlig Aktiv
Fondsfinans Aktiv 12,87 15,05 13,54% Vanlig Aktiv

 

SMB-fondene

Dette er oversikten over de fire SMB-fondene. I fjor var det DNB SMB som var best med en avkastning på 32,85 prosent, knepent foran First SMB. Begge gjorde det betydelig bedre enn SMB-indeksen.

Fond 2013 2012 5 år
SMB-indeksen 24,17 7,97 9,90%
DNB SMB 32,85 2,21 15,44%
First SMB 32,24 14,91 *
Nordea SMB 19,34 0,04 8,54%
Danske Invest Norge Vekst 13,96 13,75 17,14%

 

Les mer om aksjefond:

Krav til aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Forvaltningsstil i aksjefond

Måltall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Sammensetning av aksjefondportefølje

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Andre aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond

Kalkulatorer:
Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.